Dikkat Kontrolü

Girdi Kontrolü

Başarılı bir girdi kontrolü için, pek çok uyaran arasından bizi hedefe götürecek en doğru uyaranı seçebilmek; seçtiğimiz bu uyaranı derinlemesine bir biçimde ele almak; bilgiyi gerçek anlamda işleyerek doğru yere oturtmak; tüm bunlara gereken süre boyunca, dağılmadan bağlı kalmak; gerekiyorsa hazzı geciktirmek ve uzun vadede doyum sağlamayı göze almak gereklidir. Bir semineri dinlerken etrafta olup bitenlere aldırmadan konuşmacının anlattıklarına odaklanmak, anlatılanları zihnimizde işlemeye başlamak ve aynı anda yanımızdaki arkadaşımızla sohbet etme arzumuzu ertelemek iyi bir girdi kontrolüne sahip olduğumuzu gösterir.

Aileler için Öneriler

Çocuğunuzun dikkatini bir konuya odaklayabilmesi için zamana hakim olması önemlidir. Bu nedenle çeşitli faaliyetlerin ne kadar sürdüğünü fark etmesi için kronometre, zaman sayacı gibi araçlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir işin ne kadar sürdüğünü, dikkatini ne kadar süre verebildiğini fark etmeye başlayabilir. Çalışacağı konuları küçük parçalara bölerek, her bir parçayı tamamladığında küçük bir hedefe daha ulaştığını ve böylece giderek ana hedefe yaklaştığını hissettirebilirsiniz.

Çıktı Kontrolü

Bir öğrenme ortamında kişinin o ortamdan ne kadar yararlanabildiğini, neler kazandığını öğrenmek önemlidir. Bunu anlamanın tek yolu da o kişinin öğrendiklerini ne kadar sergileyebildiğine bakmaktır. Kişinin sunulan bilginin ne kadarını öğrendiğini etkileyen sayısız faktör vardır. Başarılı olma konusunda istekli, geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilen, kendi kendilerini izleyebilen, seçeneklerini gözden geçirebilen, hızını ayarlayabilen, kendini değerlendirebilen kişiler gerek doğru davranışları, gerekse doğru bilgileri sergileme konusunda daha yeterli olabilirler. Çıktı kontrolü ortaya koyduğumuz ödevlerin, ürünlerin, davranışların mükemmellik derecesi üzerinde önemli bir rol oynar.

Aileler için Öneriler

Çocuğunuzla bir “hatasız çalışma” sistemi oluşturun. Bir defada doğru yaptığı her soru ve problem için bir puan alsın. Daha sonrasında bu puanlar birikip bir ödüle dönüşebilir. Arkadaşlarıyla ya da çevresindeki diğer kişilerle bir sıkıntı yaşadığında bunu bir öğrenme fırsatı olarak görüp ona zaman ayırabilir ve daha farklı nasıl davranabileceği konusunu birlikte gözden geçirebilirsiniz. Olumlu davranışlarını hiç kaçırmadan fark ettiğinizi hissettirebilir ve güzel sözler söyleyebilirsiniz.

Zihinsel Enerji Kontrolü

Bu beceri, zihinsel enerjinin beyne dağılımını kontrol eder. Yeni bir şeylerin öğrenildiği her türlü ortamda (kurs, okul, seminer, okuma) kişinin dikkatini yoğunlaştırabilmesi gerekir. Dikkati kontrol altına alabilmek için doğru zamanlarda doğru bölgelere gidecek düzenli bir yakıt girişine gerek vardır. Bu durumda gerçekleşmesi gereken iki şey vardır: Bunlardan biri dikkati belli bir konuya odaklamak, ikincisi de konuyla ilgisi olmayan şeylerin dikkati çelmesine engel olmaktır.

Aileler için Öneriler

Çocuğunuz ödevlerini yaparken ve diğer faaliyetler sırasında dikkatini ne kadar süre yoğunlaştırabildiğini saptayabilirsiniz. Daha sonra bu süreyi her gün birkaç dakika uzatmasına yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkati tümüyle dağılmadan hemen önce çok kısa bir mola vermesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun günlük programını düzenlerken, faaliyetler arasındaki geçiş sürelerini mümkün olduğunca kısa tutarak, günlük bir düzen oturtabilirsiniz.

Etiketler dikkat Dikkat Kontrolü odaklanma öğrenme öğrenme becerisi zihin zihinsel