Dil

Dil kullandığımız en önemli iletişim aracıdır. Okul ortamında okuma, yazma, imla, matematik gibi alanlarda en sık kullanılan becerilerden biridir. Bilgilerin edinilmesi ve aktarılması için dile sözlü ve yazılı olarak hakim olabilmek son derece önemlidir. Okulda kompozisyon yazmak, sınav sorularını yanıtlamak, matematik problemini okuyup anlamak gibi işlerde; günlük hayatta sohbet etmek, bir tartışmayı yürütmek, birini ikna etmek, şiir okumak, mesaj yazmak, duygularımızı açıklamak gibi pek çok alanda dil becerimizi kullanmamız gerekir.

Aileler için Öneriler
  • Çocuğun dil gelişiminin beklenilen düzeyde olabilmesi için sohbet ortamları yaratabilirsiniz. Örneğin; ailenin hep beraber olduğu saatlerde televizyon, bilgisayar gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşıp (öncelikle somut nesneler ve güncel olaylardan başlayarak daha sonraları soyut fikirler ve konular hakkında) tartışma fırsatları oluşturabilirsiniz.
  • Çocuğun tüm programını sadece görselleşmeye veya vücut hareketlerine dayanan (bilgisayar, video oyunları, kaykay, vb.) etkinliklerle doldurmamanız bunların yanında tiyatro izleme, münazara, okuma, bulmaca çözme vb. etkinliklere de yer vermeniz faydalı olacaktır. Daha sonra bu etkinliklerle ilgili sohbet etmeniz dil gelişimini destekleyecektir.
  • Bilmeceler, bulmacalar, tekerlemeler, scrabble gibi kelimelere dayalı oyunlar oynayabilirsiniz.
  • Resimli, küçük öyküler yazma konusunda çocuğunuzu cesaretlendirebilirsiniz.