Eğitim Kurumlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Araçları Kullanım Eğitimleri

Kariyer Testi

16PF Okul, bölüm, meslek seçiminde doğru adımlar atmak için kişinin beceri alanları, ilgileri ve kişilik özellikleri birlikte değerlendirilir. Bu eğitimde, Genel Yetenek, Sözel, Sayısal, Soyut, Mekanik ve Mekansal beceriler ile 16PF Kişilik ve Meslek Envanterine göre kariyer planlaması yapılmaktadır.

ÖNSE – Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri Uygulamaları:

Öğrenmede Nörogelişimsel Sorunları Saptama Envanteri (ÖNSE); 7-16 yaş arasındaki öğrencilerin dikkat, dil, hafıza, ardışık düzenleme, mekansal düzenleme, motor, yüksek düşünme, sosyal beceri olmak üzere 8 nöro-gelişimsel sistemde var olan sorunlarını ortaya koyacak hızlı ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla anne-baba ve öğretmenlere yönelik bir envanter olarak, DBE psikologları tarafından tasarlanmış ve meslektaşlarına sunulmuştur. Okul dönemi çocukların sorunlarının tespitinde önemli bir yer tutacak ÖNSE, anne, baba ve/veya bakım veren kişinin doldurduğu aile formu ile öğretmen veya okul danışmanı tarafından doldurulan okul formu olmak üzere iki formdan oluşturulmuş ve tüm cevap kalıpları beşli likert ölçeği üstünden yapılandırılmıştır. Ayrıca, Demografik bilgi formu ve geçerlilik çalışması için WISC-R Zeka Ölçeği eklenerek uygulamaya hazırlanmıştır.

Kişilik ve Mesleğe Yönlendirme Envanterleri Uygulamaları:
16PF Kişilik Envanteri:

Yetişkinlerin, kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir ölçümlerini sağlayan bu envanter, aynı zamanda, günlük hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışların tahminine ilişkin detaylı ve hayatın birçok alanında kullanılabilir bilgiler veren bir ölçüm aracıdır.

16PF KİM Kişilik ve İlgi-Meslek Yönlendirme Envanteri:

Ergenlerin, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, mesleki eğilimlerini ve potansiyel risk alanlarını belirleyen bir kişilik envanteridir. 11-22 yaş arası gruba uygulanmaktadır.

Bu envanterleri uygulayabilmek için:

– Psikoloji alanında uygulamalı olarak çalışmış/çalışıyor olmak
– Psikoloji, Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmet alanlarından birinde lisans derecesine    sahip olmak, psikometrik testler ve ölçme değerlendirme alanında eğitim görmüş olmak veya
– DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün bu konuda verdiği eğitimlere katılmış olmak gerekmektedir.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimlerden hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim(ler) varsa aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Adınız*

Soyadınız*

Çalıştığınız Kurum*

İş Telefonunuz*

Cep Telefonunuz

E-posta Adresiniz*

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim (ler)*