Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Öğrencim Akıllı Ama Neden Başaramıyor: Dikkat Eksikliğini, Hiperaktivite Bozukluğunu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma

Öğrenciniz, bir konuya yaşıtları kadar dikkatini veremiyorsa, sürekli hareket edip konuşuyorsa, isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra öğrencinin zekası normal veya normalin üstünde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme kanalları kapalı olup özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir. Bu eğitimde; katılımcıların, bu bozuklukları tanımalarını, ayırt etmelerini ve tedavi yöntemleri ile ilgili beceriler kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Anaokulundan Liseye Doğru Büyüyorum: Çocuklukta Gelişim Evreleri

Çocuk doğduğu andan itibaren hızla gelişim gösterir. Fiziksel gelişimi, dil gelişimi, sosyal gelişimi ve psikolojik gelişimi her yeni dönemle birlikte değişim gösterir. Bu eğitimde, katılımcıları, çocuğun gelişim evreleri ve hangi özelliklerin o yaş dönemine özgü olduğu, neleri geliştirmek ve değiştirmek gerektiği hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Beni Leylekler Getirmedi, Annem Yumurtladı: Çocuk ve Gençte Cinsel Gelişim (0-12 Yaş)

Bu eğitimde 0-12 yaş dönemindeki çocuk ve gençlerin gelişim evreleri konusunda eğitimcileri bilgilendirmek, katılımcılara çocuğun ve gencin cinsel gelişimi hakkında bilgi vermek, normal gelişim sorunları ile profesyonel yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bana Neler Oluyor: Ergenlerde Cinsel Gelişim (12-18 Yaş)

Bu Gençlerin bedenleri hızla değişirken, onlara cinselliğin yapısı, işleyişi ve psikolojisi konularında doğru kaynak olabilmek için ebeveyn yaklaşımlarını düzenlemeyi amaçlanmaktadır.

Okulun Vazgeçilmez Beşlisi: Okuma/Yazma/Matematik/Dikkat/Sosyal Beceri
(Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Zorluklarına Farklı Bir Bakış Açısı)

Okulda öğrenmenin sorunsuz ve rahat bir şekilde oluşabilmesi için sekiz temel beceri alanına ihtiyaç vardır. Bunlar; genel dikkat, zihne girenlerin denetimi, dil becerisi, mekan içinde düzenleyebilme, bilgileri peş peşe sıralayabilme, ince ve kaba motor, hafıza, karmaşık düşünebilme ve sosyal beceridir. Okulun vazgeçilmez beşlisi olarak nitelendirilen okuma/yazma/matematik/dikkat/sosyal beceri alanlarında bu becerilerin kullanılması gerekir. Çocukta bu alanların bir veya bir kaçında sorun varsa, öğrenme kalitesi düşecektir. Bu eğitimde, çocuğu bu açılardan doğru gözlemleyerek, ona yol göstermeyi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencim Problemli mi: Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde, eğitimcileri, çocukların gelişim evreleri, hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum sorunları yaşayabilecekleri ve ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Ayakları Yere Basan Bir Öğrenci İstiyorum:
Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

Bu eğitimde, çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının sonuçlarına katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmayı sağlamak amaçlanmaktadır.

Eyvah! Öğrencim Büyüyor: Ergenlik Dönemindeki Çocuğun Özellikleri

Ergenlik, kişilerin hayatında hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan oldukça önemli bir dönemdir. Bu eğitimde onlarla bu süreci yaşayan öğretmenlerin de sınıf içindeki ilişkileri daha kaliteli bir hale getirmek için bu dönem hakkında bilgi sahibi olmaları, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmeleri ve onların yaşam deneyimlerini anlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrencime Mutlu, Sağlıklı, Verimli Bir Gelecek Kazandırabilirim:
İyimser Çocukların Kazançları: Mutluluk, Sağlık, Yaratıcılık

Çocuğun olayları tanımlaması, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini oluşturması daha sonra bu olaya vereceği tepkiyi belirlemektedir. Öğretmenler de bu konuyla ilgili olarak öğrencilerinin olayları olumlu bir şekilde yorumlamalarına ve yapıcı çözüm yolları üretmelerine büyük katkıda bulunabilirler. Çünkü yapılan araştırmalar, olumlu bakış açısı edinmiş bir çocuğun yetişkinlik döneminde depresyona ve diğer ruhsal bozukluklara yakalanma riskinin çok daha az olduğunu göstermektedir. Bu eğitimde, öğrencilere iyimser bir bakış açısı kazandırmanın yollarını öğretmenlerle paylaşmak amaçlanmaktadır.

Resimlerim, Heykellerim, Bedenim ve Ben:
Öğretmenler için Dışavurumcu Sanat Terapisi Grupları

Sanat terapisi, kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışavurma yöntemidir. Bu terapi yönteminde boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ve resim, heykel, drama, dans, müzik gibi sanatın değişik dallarından faydalanılır. Bu çalışmayı yapabilmek için sanatçı olmak şart değildir. Bu eğitimde katılımcıların dışavurumcu sanat terapisini deneyimleyerek tanımaları amaçlanmaktadır.

Çocuk Oyuna Doymaz: İletişim Aracı Olarak Oyun

Oyun çocuğun kendini ifade etme biçimidir; onun dilidir. Oyuncaklar da sözcüklerdir. Bu eğitimde, ‘Çocuğun yaş dönemlerine göre hangi oyuncakları seçmeli?’ ‘Çocukla ne kadar ve nasıl oynamalı?’ ‘Oyun çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunur?’ soruları hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Birbirimizi Anlıyoruz: Temel İletişim Becerileri

Öğrencilerin sınıf içinde, derse katılımlarını sağlamak, derse ilgilerini arttıracak motivasyonu geliştirmek, yaşanan sosyal sorunları çözmek öğretmenin uygun iletişim diliyle mümkündür. Bu eğitimde, yaygın iletişim engellerinin farkına vararak doğru yöntemlerin yerine konmasıyla öğrenme ortamı ve öğrencinin akademik ve kişisel gelişiminin daha sağlıklı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrencimin En Güçlü Yönlerini Bilmek İstiyorum: 8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı

Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği beceriler zayıf ise bu fark edilme kolay olmamaktadır. Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds of Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi. Bu eğitimde, öğrencilerin nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencinin Davranışlarını Değiştirmem Lazım:
Çocuklarda Davranış Değiştirme: Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme

Psikoloji alanında “Davranış Değiştirme” (Behavior Modification) adı ile anılan bu teknikte, çocuğun uygunsuz/istenmeyen davranışlarının olumlu ve olumsuz pekiştireçler ile değişimi sağlanır. Dünyadaki birçok eğitim ve öğretim sistemi bu mantık üzerine oturtulmuş olmasına rağmen ülkemiz için yeni bir kavram sayılır. Bu eğitimde, teknik hakkındaki bilgilendirmenin ardından yapılacak yaşantısal çalışmalar ile öğretmenlere öğrencileri ile yaşadıkları sorunlar ile ilgili pratik bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sınav Yaklaştı: Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme
Sınavlara Hazırlık Sürecinde Öğrencinize Nasıl Destek Olabilirsiniz?

OKS, ÖSS ve şimdi de SBS… Eğitim-öğretim hayatı boyunca irili ufaklı birçok sınava hazırlanma sürecine giren çocuklarımız aslında ilerleyen yaşamlarında karşılarına çıkacak birçok farklı sınanma durumunun birer örneğini deneyimlemek üzereler… Bazıları bu dönemi hasarsız atlatabilirken bazıları ilerde yerleşik sıkıntılar doğurabilecek kaygılar geliştirmekte. Bu eğitimde, sınanma duygusu ile başetme konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilere, uygulayabilecekleri pratik bilgiler ile öğretmenlerin verdikleri desteği artırmalarını sağlayabilmek amaçlanmaktadır.

İyi Okuyabilse Kazanacak: Hızlı ve Etkin Okuma

Öğrencilerine hızlı ve etkin okuma becerisi kazandırma konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Hızlı okumanın yararları, okuma ile göz-beyin ilişkisi, hızlı okumayı engelleyen frenler ve çözümleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Gözün kavrama alanını genişletip daha hızlı odaklanmasını sağlamak, göz oryantasyonunu güçlendirmek, bütünü algılama becerisini geliştirmek, gözün bloklar halinde okumasını sağlamak, seçmeli okumayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Hayatı Onun Etrafında Dönmeye Başladı:
Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretmenlerde Görülen Ses Bozuklukları

“Yaz tatilinde dinlenmiş ve berraklaşmış olan sesiniz, okulların açılmasıyla birlikte yeniden çatallanmaya, kısılmaya başlar ve boğazınızdaki yanma, ağrı ve gıcıklanma hissi yoğunlaşan ders programıyla birlikte giderek can sıkıcı hale gelir”. Öğretmenlik mesleği, profesyonel ses kullanımını gerektirir. Uzun yıllar bu mesleği sürdürürken kişinin, ses tellerini ve dolayısıyla ses sağlığını nasıl koruyabileceğini biliyor olması, çeşitli ses rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını önleyecektir. Bu eğitimde, öğretmenlere ses tellerine zarar veren alışkanlıklar, konuşma sırasındaki uygun vücut postürü, diyafram kullanımının önemi, sesin kötü kullanımı gibi konularda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimlerden hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim(ler) varsa aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Adınız*

Soyadınız*

Çalıştığınız Kurum*

İş Telefonunuz*

Cep Telefonunuz

E-posta Adresiniz*

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim (ler)*