Okullarda Çözüm Odaklı Uygulamalara Giriş Eğitimi

Bu eğitim, özellikle eğitim alanında çalışan uzmanlara yönelik hazırlanmış bir giriş eğitimidir. Çözüm odaklı düşünme şeklinin, eğitimin davranışsal, okul başarısı, liderlik ve çalışan tutumları gibi, hemen her alanında büyük bir etki yarattığı görülmektedir. Eğer bunların herhangi biri sizin için bir sorun alanı ise, bu eğitim sizin için çok faydalı olacaktır.

 1. Bu iki günlük giriş eğitimi, öğretmenlere, psikologlara, öğrenmeyi destekleyici tüm personele ve eğitim alanında çalışan tüm uzmanlara yöneliktir. Eğitim süresince yapacağınız çözüm odaklı uygulamalarda edindiğiniz tüm becerilerinizi, çalışma ortamınızda hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Programın içeriği genel olarak, aşağıdaki soruları cevaplamaya yönelik olacaktır:
 2. Öğrencilerin, velilerin ve çalışma arkadaşlarının kaynaklarına nasıl ulaşılır?
 3. Gerçekçi ve ortak bir paydada, kabul edilebilir sonuç ya da amaçlar üzerinde nasıl anlaşılır?
 4. Problemlerin tanımından, olasılıkların tanımına nasıl geçilir?
 5. Daha iyi bir geleceğe giden yollar nasıl yaratılır?
 6. Problemli davranışların içine gömülmüş potansiyel çözüm yolları nasıl keşfedilir?
 7. Daha fazla ilerleme kaydetmek için temel oluşturacak öğeler nasıl tanımlanır?
 8. Öğrencilere, hayatın bilişsel, duygusal ve davranışsal yönlerini bütünleştirmeleri konusunda nasıl yardımcı olunur?
 9. Üzerinde anlaşılmış sonuçlara doğru ilerleme kaydedildiği nasıl anlaşılır?
 10. Görüşmeler arasında değişim gerçekleşebilmesi için nasıl teşviklerde bulunulmalıdır?
 11. Çatışma nasıl çözümlenir ve yerine işbirliği getirilir?

www.brieftherapy.org.uk