Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

Çözüm odaklı terapi ‘sorun’a odaklanan geleneksel terapi yöntemlerinin aksine, ‘çözüm’e odaklanan yaratıcı ve postmodern bir yaklaşımdır. Kolayca öğrenilebilen, etkin ve kısa sürede sonuç veren bu yaklaşım yeni olmasına rağmen hızla yaygınlaşmıştır.

Steve De Shazer ve Insoo Kim Berg’in yaratıcı yaklaşımları ile doğan bu yöntemin özünde şunlar yatar:
• Her bireyin çözüm yolu farklıdır.
• Terapi hedefini yalnızca danışan belirleyebilir.
• Terapide danışanın eksikliklerinden çok kaynakları aranır.
• Geçmişle problem arasında bağlantı yoktur. Geçmişe değil geleceğe odaklanılır.
• İyi sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.
• Yapılanlar işe yaramıyor ise tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.
• Terapiler olumlu bir havada geçer.
• Her seansta ilerlemelerin altı çizilir.
• Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.
• Değişim küçük bir hareketle başlar ve çığ gibi büyür.

Etiketler Çözüm Odaklı Çözüm Odaklı Terapi çözüm yolu Değişim Etiketler geleneksel terapi yöntemleri Insoo Kim Berg Kısa Süreli postmodern sorun Steve De Shazer Terapi hedefi yaklaşım