Travma Eğitimleri

DBE Travma Merkezi üç ayrı başlıkta eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 1. Travma Öncesi Koruma ve Bilgilendirme Eğitimi
 2. Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi
 3. Travma Terapisi Eğitim Programları

Tüm bu eğitimlere altı ayrı kategoriye yönelik yapılandırılmıştır;

 • Felaketzedeler
 • Yardım edenler
 • Alanda çalışan meslektaşların eğitimi
 • Öğretmenler
 • Yardım ekipleri (sağlık, ilk yardım, arama – kurtarma, asker, polis vb.)
 • Kamu ve Özel Kurumlarca oluşturulan kurum içi psiko-sosyal Destek Üniteleri
1. Travma Öncesi Koruma ve Bilgilendirme Eğitimi:

Yapılan çalışmaların bize gösterdiği bir şey; henüz olay ya da travma gerçekleşmeden yapılacak olan bilgilendirme çalışmalarının önemidir. Travmatik olay öncesi yapılabilecek çalışmalar, travmayı önleyici olabilir. Travmaya hazırlık ilk adım olmasına rağmen yaşadığımız 1999 deprem felaketi öncesinde akla bile gelmemiştir. Ancak edindiğimiz deneyimler önemini, gerekliliğini ve yapılabilirliğini bize göstermiştir.

2. Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi:

DBE öncelikle Travmaya Erken Müdahale’ye yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. “Travmaya Erken Müdahale”ye yönelik yapılan çalışmaları içerik olarak şu başlıklarda toplayabiliriz:

 • Bilgilendirme yolu ile Psikolojik Destek
 • Grup Çalışmaları
 • Psikolojik Debrifing grupları
 • Art Terapi çalışmaları
 • İyileştirici Hikayeler
 • Basic-Ph Çalışması
 • Rahatlama ve Gevşeme Egzersizleri
 • Bireysel Görüşmeler, Psikolojik Danışmanlık
3. Travma Terapisi Eğitimleri

DBE Travma Merkezi travmaya yönelik çalışmaların doğası gereği, travma sonrası oluşacak bozukluklara yönelik çalışmalar da sürdürmektedir. Bu çalışmalar yaşadıkları sorunlar açısından kronikleşme eğilimi (örneğin, TSSB) gösteren kişilere yönelik sürdürülmektedir. Terapi uygulamaları çeşitli yöntemlerle, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Aile Terapisi, Grup Çalışmaları gibi konusunda eğitim almış meslektaşlarımız tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca meslektaşlarımızın terapi konusundaki yeterliliklerini arttırmak için eğitim çalışmaları düzenlenmektedir.

Etiketler Deprem Felaketi Eğitim Felaketzede Psiko-sosyal Destek Terapi Eğitimi Travma Travma Terapisi Eğitimleri TSBB Yardım Ekipleri