DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü DBE Institute for Behavioral Studies 30. Yılımızı Kutluyoruz. 1985 - 2015

Yetenek Testleri

Bu içerik şu anda yayınlanmamaktadır.
DBE Genel Yetenek Testi
Genel Yetenek Testi, genel olarak zihnin problem çözme yeteneğini ölçer.
Testte ölçümlenen özellikler içinde öğrenme, öğrendiklerinden sonuçlar çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri yer almaktadır. Testte ölçümlenen sayısal, sözel ve soyut düşünme yeteneklerinin analoji, okuduğunu anlama, sıralama, temel matematiksel işlemler, sayısal-sözel-şekilsel dizilerdeki genel ilkenin bulunması gibi alt boyutları bulunmaktadır.
DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi
Sözel ve Sayısal Yetenek testi, genel yetenek grubu içindeki iki önemli yetenek alanını sentezleyen bir testtir. Sözel ve sayısal yetenek testleri, genel olarak dereceli olarak hazırlanmaktadır. Bu test, daha üst düzeydeki bilişsel yetenekleri ölçmektedir. Özellikle bireylerin kavrama, yorumlama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi spesifik yeterlikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Genellikle yönetici ve müfettiş adaylarının seçilmesinde veya orta ve üst düzey yöneticilerin terfilerinde kullanılmaktadır. Özellikle, çalışanların rapor okuma, yorumlama ve eleştirel düşünme becerilerini saptamaya çalışmaktadır.
DBE Algılama Testi
Algılama Testi içerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Algılama Testi, sözcük ve sayılardaki detayları çabuk algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi ölçmektedir. Genellikle satış ve ofis işleri ile süpervizyon sorumluluğu olan işler için kullanılmaktadır. Algılama Testi, sıraya koyma, dosyalama, karşılaştırma, kayıt tutma ve saklama, yazı yazma ile yazılı-sözlü mesajların iletilmesi gibi işlerdeki performansı tahmin edebilen güçlü bir araçtır. 
DBE Detay Algılama Testi
Detay Algılama Testi, tamamen çizimlerden oluşan, sözcük içermeyen ve çizimlerdeki detayları hemen algılama ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde belirleme yeteneğini ölçen bir testtir. Bu beceri daha çok işin yapılışı sırasında görsel algının öne çıktığı, araç ve makine tamiri yapılan, el araç-gereçlerinin kullanıldığı, makine operasyonu gerektiren, üretilen ya da kullanılan malzeme/üründeki hataların tespit edilmesi gibi işlerdeki performansı tahmin edebilen güçlü bir araçtır.
DBE Sözel Algılama Testi
Sözel Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre Genel Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bilişsel beceriler içindeki ilk aşama dikkattir. Bu test sözel dikkat ve algılamayı belirlemektedir. Test içinde birbirine çok benzer veya tümüyle benzer çeşitli sözel ifadeler yer almaktadır. Testi alan kişiden bu ifadelerin birbirine benzer veya farklı olduklarını saptamaları istenmektedir. Verilen çok kısa sure içinde verilen doğru yanıtlar, bireyin dikkat ve konsantrasyonunun yüksekliğini açıklamaktadır. Genellikle satış ve ofis işleri ile süpervizyon sorumluluğu olan işler için kullanılmaktadır. Tüm çalışanlar için sözel dikkat ve algılama, konsantrasyonun önemi tartışılmazdır. Bu özelliklerin saptanması ile çalışanların gelecek performansları anlamlı düzeyde yordanabilmektedir.
DBE Sayısal Algılama Testi
Sayısal Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok banka ve muhasebe alanlarındaki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bilişsel beceriler içindeki ilk aşama dikkattir. Bu test sayısal dikkat ve algılamayı belirlemektedir. Test içinde birbirine çok benzer veya tümüyle benzer çeşitli sayısal ifadeler yer almaktadır. Testi alan kişiden bu ifadelerin birbirine benzer veya farklı olduklarını saptamaları istenmektedir. Verilen çok kısa süre içinde verilen doğru yanıtlar, bireyin dikkat ve konsantrasyonunun yüksekliğini açıklamaktadır.
Özellikle banka ve muhasebe departmanlarında çalışanlar için sayısal dikkat ve algılama, konsantrasyonun önemi tartışılmazdır. Bu özelliklerin saptanması ile çalışanların gelecek performansları anlamlı düzeyde yordanabilmektedir. 
DBE Hafıza Testi
Hafıza Testi içerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır Hafıza Testi, sözel, sayısal ve görsel içeriğin hızlı tanınması ve hatırlanması yeteneğini ölçmektedir. Hafıza Testi, üç alt testten oluşmaktadır: Görsel Hafıza, Sözel Hafıza, Sayısal Hafıza.
DBE Temel Aritmetik: Sayılar Testi
Temel Aritmetik Testi, içerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Testin içeriğinde tam, ondalık ve kesirli sayılar için temel aritmetik işlemlerinin yapılmasında geçerli olan dört işleme ilişkin sorular yer almaktadır. Temel Aritmetik Testi, ofis destek, fabrika, satış işleri ile idari ve süpervizyon süreçlerini kapsayan işler için oldukça önemlidir. Bu kapsamdaki işlerde temel aritmetik yeteneği, kayıt tutma, yazı/rapor yazma, planlama, kodlama, boyut hesaplama, diğer ölçüm aktiviteleri ile hesaplamaya dayalı diğer aktivitelerle oldukça yakından ilgilidir.
DBE Uygulamalı Aritmetik Testi
Uygulamalı Aritmetik Testi, bireyin iş hayatında karşısına çıkabilecek aritmetik problemlerini çözme yeteneğini ölçen bir testtir. Daha çok idari ve operasyonel işleri kapsayan pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Testin içeriğinde temel aritmetik işlemlerine dayalı problemler bulunmaktadır. Bu kapsamdaki işlerde, uygulamalı aritmetik yeteneği, belli bir işin sonucuna göre artırma ya da eksiltme hesabı yapma (faiz hesaplama, prim hesaplama, indirim oranı hesaplama gibi), sayılara dayalı rapor yazma gibi uygulamalı aritmetik yeteneğinin kullanıldığı aktivitelerle oldukça yakından ilgilidir.
DBE Yönetsel Aritmetik Testi
Yönetsel Aritmetik Testi, bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde aritmetik hesaplama yeteneğini, yönetim kademelerine has konulardaki sorularla ölçen bir testtir. Bu yeteneğin kritik olması nedeniyle tüm orta ve üst düzey yöneticiler için kullanılmaktadır. Özellikle yatırım kararlarına yönelik hesaplama, satış ve gider bütçesi oluşturma ve hesaplama, bordro hesaplama, ücret-prim belirleme ve kar hesaplamaları gibi yönetim kademelerini ilgilendiren aritmetik onularla oldukça ilgili bir testtir. Testte yer alan sorular da bu doğrultuda hazırlanmıştır. 
DBE Mekansal Algı Testi
Mekansal Algı, bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan 3-boyutlu algılamayı ölçen bir testtir. Cisimlerin uzay içerisinde ve de birbirlerine göre ilişkilerinin algılanıp doğru bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Soruları açık olarak verilmiş bir şeklin kapandığında nasıl görüneceğinin belirlenmesine yöneliktir. 
DBE Soyut Kavrama Testi
Soyut Kavrama Testi bireylerin kavrama yeteneğinin sözlü olmayan bir materyalle ölçülmesini amaçlar. Soyut Kavrama testi, sözel ve sayısal yetenek testleri gibi genel yetenekle bağlantılı bir testtir. Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğini içerir. Testi alan bireylerden bir seri birbirini izleyen şekil dizisini izlemesi gereken son doğru şekli bulması istenir. Bu sorularda bireyler, şekillerin değişme ilkelerini bulur ve bu ilkelere göre tamamlayıcı şekli belirler. Bu test ile tüm çalışanların görsel materyallere dikkat etme, algılama, yorumlama özellikleri ölçümlenmektedir. Soyut kavrama yeteneği aynı zamanda, sözel ve sayısal veri gerektirmeyen pratik bilişsel yeteneği ölçümlemektedir. Sözel ve sayısal ifadelere dayalı olmadığı için, kültürden arınmış testler sınıfına girmektedir. Tüm pozisyonlardaki çalışanlar için soyut kavrama yeteneği gerekli bir yetenek özelliğidir. Bu nedenle hangi pozisyon için olursa olsun, sözel ve sayısal yetenek testlerinin yanında mutlaka soyut kavrama yeteneğinin ölçümlenmesi gerekmektedir. Soyut Kavrama Testi, bu özelliği nedeniyle tüm alanlarda çalışanların iş performanslarını yordamada etkin bir araçtır. 
DBE Mekanik Yetenek Testi
Mekanik Yetenek Testi, fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme özelliğini ölçmektedir. Soruları şekil ağırlıklıdır ve çok kısa cümlecikler ile tamamlanmaktadır. Özellikle teknik alanda çalışmakta olan teknisyenlerin iş performanslarının artması, adı geçen bu fizik ve mekanik ilkeleri kavramalarına bağlıdır. Mekanik yetenek testlerinin üç farklı düzey için farklı formları vardır. Günlük yaşantı içinde yer alan çeşitli şekiller içindeki ilkeleri bulabilme ve yorumlayabilme
becerisi ölçülmektedir. 
DBE El-Göz Koordinasyonu Testi
El-Göz Koordinasyonu Testi, içerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir ve daha çok teknik ve mekanik işlerdeki pozisyonların göz ve el hareketlerini koordine edebilme yeteneğini ölçen bir testtir.