DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü

dbe-online

Bu içerik şu anda yayınlanmamaktadır.

dbe-online

http://www.dbe-online.com/, İnsan Kaynakları süreçlerinden Yönetim ve Pazarlama alanları ile Akademik çalışmalara kadar birçok alanda hizmet sunan ve bu kapsamda geliştirilmiş Türkiye’deki ilk platformdur. http://www.dbe-online.com/ DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün bilgi birikimini teknoloji ile birleştirdiği noktadır. Bu platform üzerinde gerçekleştirilen tüm uygulamalar, zaman ve mekan sınırlaması olmadan hızlı ve kolay bir şekilde “online” gerçekleştirilmekte, sonuçları takip edilip saklanabilmektedir. http://www.dbe-online.com/, bu platformu kullanan tüm kurumsal ve bireysel kullanıcılara kendi uygulamalarına ve bilgilerine istedikleri zaman esnek yapıda ulaşma imkanı sağlamaktadır.

 dbe-online üzerinden aşağıdaki uygulamalar yapılabilmektedir:

 • Kurumların işe alım, terfi, kariyer planlama gibi İK süreçlerinde test ve envanter uygulamaları
 • Bireysel gelişim ve danışmanlık için test ve envanter uygulamaları
 • 360° Geribildirim
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması
 • Kurumsal ve Akademik Araştırmalar
Neden dbe-online
 • Bilginin kurumsallaşması adına önemli bir adım
 • Yönetim anlayışının doğrudan yansıtılabileceği bir araç
 • Bütünsel hizmet anlayışı
 • Özel ihtiyaçlarınıza karşılık verebilecek esnek bir yapı
 • İşe alma ve yerleştirme sürecinin standart hale gelmesi
 • Karar mekanizmalarının desteklenerek çabuklaştırılması
 • İşe alım ve yerleştirme faaliyetlerinde iş gücünün verimli kullanımı
 • Düşük maliyet, etkili çözüm
 • Zaman tasarrufu, özellikle işe alım süreçlerindeki zaman maliyetinde belirgin düşüş
 • Kullanım ve veriye ulaşma kolaylığı
 • Birçok süreç için başlangıç noktası
 • Kesinlikle kişiye özel ve güvenli bir yapı
 • Online veya online dışındaki uygulamaları takip edebilme
 • Güncel ve gerekli standardizasyon çalışmaları yapılmış, geçerli, güvenilir test ve envanterler
 • Test ve envanter sonuçlarına hemen ulaşma imkanı
 • İstediğiniz zaman ulaşacağınız uygulama bazında tutabileceğiniz size özel bilgi bankası
dbe-online'dan Kimler Yararlanabilir:

İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri
 • Kuruma özel Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Kültürü Araştırmaları yaratabilme ve online uygulama gerçekleştirme
 • Kurumunuza ait Performans Değerlendirmelerini web üzerinden yapabilme olanağı
 • Online Fokus Grup çalışmaları
 • İşe alım aşamalarında kuruma özel ya da test bankasındaki bilgi testlerinin uygulaması
 • Kuruma özel terfi/ yükselme sınavları uygulaması
 • Web üzerinden toplu ve bireysel uygulama/sınav organizasyonları
 • Aday/çalışan bazında toplu olarak yapılan uygulama ya da sınav sonuçlarını değerlendirme, raporlama ve takip
 • Uygulama kapsamındaki test veya envanterler için sırasıyla baraj ve yüzdelik dilim seçebilme
 • Uygulama sırasındaki aday/çalışan statülerinin takibi
 • Belirlenen “İdeal Pozisyon Profili”ne en uygun adayların/çalışanların uygunluk sırasına göre, belirlenen baraj doğrultusunda listelenmesi
 • Uygulama bazında maliyet takibi
 • Veri tabanındaki aday bilgilerini istenilen kırılımda filtreleyebilme
 • Geçmiş uygulamaları araştırma, görüntüleyebilme
 • Uygulama öncesi tahmini maliyet tablosu oluşturma
 • Zaman sınırı olan testler için uygulama sırasında işleyen “akıllı kronometre sistemi”
 • Her adaya özel uygulama kimlik numarası ve aday uygulama sayfası
Yöneticiler
 • Kuruma özel oluşturulmuş, çalışanların kolayca ulaşıp doldurabilecekleri şekilde yapılandırılmış Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Kültürü Araştırmaları
 • Kurumunuza ait Performans Değerlendirmelerini web üzerinden yapabileceğiniz bir platform
 • Kurumla ilgili süreçlere ilişkin, kurum içinden derinlemesine bilgi toplamak amacıyla online Fokus Grup çalışmaları
 • İşe alım aşamalarında kuruma özel ya da test bankasındaki bilgi testlerinin uygulaması
 • Yöneticilere ya da çalışanlara www.dbe-online.com platformuyla Psikolojik Danışmanlık hizmeti
 • Yöneticilere ya da çalışanlara www.dbe-online.com platformuyla Psikolojik Danışmanlık hizmeti
 • Toplanan tüm verilerin yönetilebileceği bir uygulama ve veri saklama platformu
Pazarlama Uzmanları
 • Toplanan tüm verilerin yönetilebileceği bir uygulama ve veri saklama platformu
 • Bayi/Şube Memnuniyeti Araştırmaları
 • Araştırmak istediğiniz konuya ilişkin web üzerinde kendi araştırmanızı oluşturma ve veri toplama
Terapistler, Psikolojik Danışmanlar ve Psikiyatrlar
 • İstenen psikolojik testlerin uygulanması
 • www.dbe-online.com aracılığıyla yaptırılan testler doğrultusunda danışanlara ait önceden bilgi sahibi olma
 • Danışanlara ait geçmiş uygulamaları takip ederek zaman içinde kişilerin kaydettiği gelişmeleri izleme imkanı
Rehber Öğretmenler ve Öğretmenler
 • Öğrencilere Kariyer, Kişilik ya da Kişiler arası İlişkilere ilişkin testleri uygulatma ve www.dbe-online.com üzerinden izleme imkanı
 • Yeni öğrencileri ve eğilimlerini önceden tanımaya yönelik envanter uygulamaları
 • Öğrencilerin www.dbe-online.com üzerinden yapacakları uygulamalarla kendilerini daha iyi tanımaları
 • Danışmanlık sürecinde, öğrencilerin okul adına daha önce uyguladıkları envanterlere ilişkin bilgilerin kullanılabilmesi
 • Herhangi bir branşta test oluşturma, uygulama ve sonuçların öğrenci bazında takibi
Akademisyenler
 • İstenilen araştırmayı tanımlama ve veri toplama
 • www.dbe-online.com üzerinde bulunan test ve envanterleri kullanarak araştırma yapabilme, sonuçlarını görüntüleyebilme
 • Öğrenciler için test sınavı uygulaması geliştirebilme ve sonuçların öğrenci bazında takibi
İnsan Kaynakları, Seçme ve Yerleştirme Danışmanları, Kariyer Siteleri
 • İşe alım süreçlerinde ve karar aşamalarında kullanılabilecek, www.dbe-online.com üzerinden uygulanabilen, farklı pozisyonlar için farklı test paketleri
 • Farklı becerileri online ölçen test ve envanterler
 • Online “Kariyer Eğilimi Değerlendirmesi”
 • Değerlendirme Merkezi uygulamalarınızda kullanılabilecek çeşitli envanterler ve bilgi testleri
 • Mevcut soru bankasından yararlanarak ya da kendi araştırma sorularınızı kullanarak online Çalışan Memnuniyeti Araştırması uygulaması
 • Online Kurum Kültürü Araştırmaları
 • Online Performans Değerlendirme uygulaması
 • Online Fokus Grup çalışmaları
 • Eğitimler öncesinde seviye tespiti veya katılımcılara ilişkin istenen kişilik özellikleri karşılaştırmasının yapılabilmesi
 • Web üzerinden toplu ve bireysel uygulama/sınav organizasyonları
 • Her bir müşteriyi kendi hesabında takip edebilme
 • Her bir müşteriye ait adayların aldıkları test ve envanterlerin sonuçlarını ayrıca takip edebilme
 • Kariyer sitesine özgeçmiş bırakan adaylara önceden belirlenmiş test ya da envanterler uygulatılarak adaylara ilişkin ön bilgi toplama, bu yöntemle sitenin değerini artırma
Bireyler
Ergen, Genç, Öğrenci, Ebeveyn, Aile, Çift veya Yetişkin... ya da bu gruplardan birden fazlasına giriyorsanız sizlere, www.dbe-online.com aracılığıyla psikoloji bilimi çerçevesinde, günlük hayatınızın akışını etkileyen durumlarla; çocuklarınızla, eşinizle veya hayatınızdaki diğer kişi ve olaylarla baş etmede yardımcı olabilecek, kendinizi daha iyi tanımanıza imkan verecek bir uygulama alanı sunuyoruz.