Çocuklar için Sanat Kitapları

Okul Döneminde Karşılaşılabilecek Problem Alanları Ve Başa Çıkma Yöntemleri

 

    

 DBE Yayınları 2011


Eğitim sistemi, ne yazıktır ki büyük ölçüde akademik başarıya odaklanır. Bu yüzden de öğrencinin başarısını engelleyen duygusal, fiziksel ve sosyal faktörleri ihmal eder. İşte tam da bu noktada Psikolojik Danışmanların, okul yönetimine, öğretmenlere, aileye ve çocuğa okul döneminde sağlayacağı destek yadsınamaz. Çocuğun gelişiminde bütün bu alanların etkilerinin en verimli seviyeye taşınmasını sağlayan Danışmanların olumlu katkılarını, DBE’nin 25 yıllık çalışma hayatında yakından izledim. Neredeyse eğitimine ara vermek zorunda kalmış, çevresiyle bütün köprüleri atmış pek çok ergen ve çocuğun, bugün başarılı birer yetişkin olarak hayatlarını sürdürdüklerini görmek, biz Danışmanların meslek hayatında aldığı en büyük ödüldür.

Çalışmalarımızın içeriğini, gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişim süreçlerinde yaşayabilecekleri psikolojik zorlukları ve bu sorunlarla baş etmede kullandığımız yöntemleri sizlerle paylaşarak; Başarısız Öğrenci Yok, Gerekli Desteği Bulamayan Öğrenci Var, inancımızı dile getiriyoruz. Amacımız, “mutlu çocuk, mutlu yetişkin” olmanın yaşama getireceği başarıyı yakalamak.

Çocuklarımızın geleceğini en güzel şekilde oluşturabilmelerine, onların mutluluklarına ve başarılarına işbirliği içinde katkıları olan herkese teşekkür ederim.

Emre Konuk
Kurucu Başkan
DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü