16PF Kişilik Envanteri (Beşinci Versiyon)

16PF_banner

16PF Kişilik Envanteri, 16 Temel Kişilik Özelliğini ve 5 Genel Kişilik Eğilimini ölçen ve dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biridir. 16PF Kişilik Envanteri,  birçok kişilik envanterinin temelini oluşturan ve literatürde “Big 5” olarak bilinen kişilik modelinin öncülerinden olan Cattell tarafından geliştirilmiştir.

Normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir bir ölçümünü veren 16PF Kişilik Envanteri, günlük hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışların tahminine ilişkin detaylı bilgiler sağlayan bir ölçüm aracıdır.

16PF Kişilik Envanterinin en çok kullanıldığı alanlar; işe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişim danışmanlığı, bireysel ve çift / aile danışmanlığı, değişik hedeflere yönelik danışmanlık, psikolojik sağlık / ön izlenim / tarama süreçleri ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

16PF Kişilik Envanteri tek bir formdan ve 185 sorudan oluşmaktadır.

16PF Kişilik Envanterinin IPAT tarafından geliştirilen, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün Türk Kültürü’ne adaptasyonunu yaptığı ve sürekli geliştirdiği, farklı beklentilere cevap veren, birbirinden bağımsız 4 ayrı raporu bulunmaktadır.
Bunlar:

Yorum Raporu
Profil Raporu
Kariyer Gelişim Raporu
Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Tüm raporlarda, 16 Temel Kişilik Özelliği ve 5 Genel Kişilik Eğilimi puanları yer alır.

DBE raporların etkin şekilde yorumlanabilmesi için 2 günlük Yorumlama Eğitimleri düzenlemektedir.

16 Temel Kişilik Özelliği

Grupta Olma İsteği, Problem Çözme, Amaçlarını Gerçekleştirme, Baskınlık, Spontanlık, Kuralları Sorgulama, Sosyal Girişkenlik, Mantık veya Duyguyu Kullanım, Başkalarına Güven, Soyuta Odaklılık, Kendini İfade Etme Tercihi, Kendini Sorgulama, Yeniliğe Açıklık, Karar Verme Tarzı, Mükemmelliyetçilik, Gerginlik

5 Genel Kişilik Eğilimi

Başkalarıyla İlişki, Stresi Yönetme, Düşünme Tarzı, Etkileme ve İşbirliği, Düzen ve Esneklik
–  Holland Mesleki İlgi Temaları

Liderlik Tarzı,  Liderlik Potansiyeli,  Yaratıcılık Potansiyeli,  Yaratıcılık  Performansı,
Gerçekçi,  Araştırmacı, Sanatçı, Sosyal, Girişimci, Geleneksel

 

16PF Kişilik Envanteri
Dil Seçenekleri
Profil RaporuYorum RaporuLiderlik ve Yönetim Tarzı RaporuKariyer Gelişim Raporu
Afrikaans
Chinese (Traditional)
Chinese (Simplified)
Czech
Danish
Dutch
English
Filipino
French
German
Greek
Italian
Japanese
Norwegian
Portuguese (Brazilian)
Portuguese (European)
Slovak
Spanish (European)
Spanish (American) Swedish
Turkish
Afrikaans
Chinese (Traditional)
Czech
Danish
Dutch
English
Filipino
French
German Greek
Italian
Japanese
Norwegian
Portuguese (European)
Portuguese (Brazilian)
Slovak
Spanish (European)
Spanish (American) Swedish
Turkish
Afrikaans
Chinese (Traditional)
Czech
Danish
Dutch
English
Filipino
French
German
Greek
Italian
Japanese
Norwegian
Portuguese (European)
Portuguese (Brazilian)
Slovak
Spanish (European) Spanish (American) Swedish
Turkish
English
Turkish
English
Turkish

 

16PF Kişilik Envanteri hakkında ayrıntılı bilgi almak için kgm@dbe.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

®16PF, Institute for Personality and Abilty Testing Inc.’in (OPP Limited bağlı ortaklık firması) tescilli markasıdır ve DBE®  Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de markanın kullanımı için yetkilidir.

DBE Online Test ve Envanter Uygulamaları Kamera Sistemiyle Artık Daha da Güvenli

• Daha doğru ve güvenli sonuçlar için adayların envanter uygulamaları artık kamera kaydı alınarak da yapılabiliyor.

• DBE Online kamera sistemi kurumun isteğine göre video kaydı ya da belli aralıklarla fotoğraf çekimi yapılarak uygulanabiliyor.

• Sistemde uygulama başlamadan önce istenirse “kamera kaydı” seçeneği aktive ediliyor. Test raporlarında adayın kamera kaydından alınan fotoğrafı yer alıyor. Böylece uygulamalara katılan kişilerin doğru kişi olup olmadığı tespit edilebiliyor. Bu da testlerin online olarak yaptırılmasındaki güveni artırıyor.

Etiketler 16 Temel Kişilik Özelliği 16PF Kişilik Envanteri (Beşinci Versiyon) 5 Genel Kişilik Eğilimi DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Etiketler Holland Mesleki İlgi Temaları IPAT işe alım kariyer gelişim danışmanlığı Kariyer Gelişim Raporu Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Profil Raporu Yorum Raporu Yorumlama Eğitimleri