Terapistler

Uzman Psikolog Altuna Türkoğlu Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından İngiltere Cardiff’e gitmiş ve South Wales Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans araştırmasını Sosyal Anksiyete üzerine tamamlayıp Uzman Psikolog unvanını almıştır. (…)

Birgül Gülen, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olup sonrasında ‘Klinik psikolog’ ünvanını aldı. Gaziantep Psikiyatri A.B.D.- Ruh Sağlığına Destek ve Koruma yüksek lisans programında özel öğrenci olarak eğitim aldı. Lisans boyunca çeşitli kulüp ve derneklerde gönüllü çalışmalarda bulundu; yurt içi ve yurt dışında seminer ve kongrelere katıldı. 2007 yılında Yeniden Derneği ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında grup çalışmaları yürüttü.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde Klinik Sağlık Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi olarak “Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi” ölçeğinin Türkiye için geçerlilik güvenirlik çalışmasını yürütmüştür. EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamış, aynı zamanda Çözüm Odaklı terapi eğitimi almıştır. 2010-2013 yılları arasında tam zamanlı olarak Davranış Bilimleri […]

Klinik Psikolog Dr. Didem Altay, 2008 yılında Kanada’da Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü ana dal ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nü de yan dal alarak bitirmiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisansı akabinde Marmara Üniversitesi’nde doktora çalışmasını Çocukluk çağı olumsuz deneyimleri ve travmatik yaşantılarının yetişkinlik döneminde kaygı ve depresyon olmakla birlikte yaşanılan diğer psikolojik problemler üzerindeki etkisini çalışmıştır.

Psikolog Duygu Semiz, Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kaydolmuş, halen eğitimine devam etmektedir. Uzunca yıllar kamu alanında psikolog ünvanı ile çalışmış, 2020 yılında kamu görevinden ayrılarak Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde danışan görmeye başlamıştır. EMDR Terapi 1. ve 2. Düzey […]

Uzman Psikolog Konuk, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olup, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Aile Terapisi eğitimini Mental Research Institute, Palo Alto-Kaliforniya’da yaptı. Aynı enstitüde Brief Therapy Center’da terapist olarak çalıştı.

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirdi. Öğrenciliği sırasında ABD ve Belçika’da çeşitli işlerde çalıştı.

Uzman, Birey, Çift ve Aile Terapisti Feryal Tükel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının ardından, İstanbul Bilgi Üniverisitesi Çift ve Aile Terapisi Programını tamamlamıştır. Formal eğitiminin yanısıra, başta EMDR Institute & DBE: EMDR 1. ve 2. Düzey Eğitimleri, Brief London & DBE: Çözüm Odaklı Terapi, Doçent Dr. Hakan Türkçapar: Bilişsel Davranışçı Terapi, DBE: SAT Stratejik Aile Terapisi …

Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti İnci Canoğulları, İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programında yaparak alandaki uzmanlığını almaya hak kazanmıştır.

Mustafa Çetinkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nde PDR ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrenimi görmüştür.

Uzman Klinik Psikolog Yaprak Salman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Çocukluk Çağı İstismarı ve Ebeveynlerarası Şiddete Tanık Olmanın Psikolojik Sıkıntı Aracılığıyla Flört Şiddeti Üzerindeki Rolü” konulu çalışma ile tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır Lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Özel Fransız Lape Hastanesi, […]

Uzman Psikolog Zeynep Zat, Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde alarak buradan derece ile mezun olmuştur. Eğitimi süresince gösterdiği başarı ile ikinci bir bölüm daha okumaya hak kazanmış, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar alanında da öğrenim görmüştür. Mezuniyetinin hemen ardından, İngiltere’ye giderek, Londra’nın en başarılı üniversitelerini bir çatı altında toplayan Univerity of London’a bağlı Queen Mary’de yüksek lisansını yapmıştır.