Terapistler

Uzman Psikolog Altuna Türkoğlu Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından İngiltere Cardiff’e gitmiş ve South Wales Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans araştırmasını Sosyal Anksiyete üzerine tamamlayıp Uzman Psikolog unvanını almıştır. (…)

Uzman Psikolog Asena Yurtsever, İstanbul Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamlayarak, EMDR, Aile Terapisi, Sanat Terapisi ve Psikodrama Eğitimleri almıştır. Yurtsever, ergen, yetişkin ve ailelerle çalışmaktadır.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde Klinik Sağlık Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi olarak “Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi” ölçeğinin Türkiye için geçerlilik güvenirlik çalışmasını yürütmüştür. EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamış, aynı zamanda Çözüm Odaklı terapi eğitimi almıştır. 2010-2013 yılları arasında tam zamanlı olarak Davranış Bilimleri […]

Uzman Klinik Psikolog Didem Altay, 2008 yılında Kanada’da Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü ana dal ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nü de yan dal alarak bitirmiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisansının akabinde halen doktora çalışmasına Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde tez aşamasında devam etmektedir.

Uzman Psikolog Konuk, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olup, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Aile Terapisi eğitimini Mental Research Institute, Palo Alto-Kaliforniya’da yaptı. Aynı enstitüde Brief Therapy Center’da terapist olarak çalıştı.

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirdi. Öğrenciliği sırasında ABD ve Belçika’da çeşitli işlerde çalıştı.

Uzman, Birey, Çift ve Aile Terapisti Feryal Tükel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının ardından, İstanbul Bilgi Üniverisitesi Çift ve Aile Terapisi Programını tamamlamıştır. Formal eğitiminin yanısıra, başta EMDR Institute & DBE: EMDR 1. ve 2. Düzey Eğitimleri, Brief London & DBE: Çözüm Odaklı Terapi, Doçent Dr. Hakan Türkçapar: Bilişsel Davranışçı Terapi, DBE: SAT Stratejik Aile Terapisi …

Uzman Klinik Psikolog İlkem Coşkun, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra FMV Işık Üniversitesi’ni tam burslu olarak kazanmış ve 2013 yılında Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında bir dönem LÖSEV’de gönüllü eğitmen olarak çalışmış; Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Aynı dönemde FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü kapsamında yürütülen araştırmalarda araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti İnci Canoğulları, İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programında yaparak alandaki uzmanlığını almaya hak kazanmıştır.

Mustafa Çetinkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nde PDR ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrenimi görmüştür.

Uzman Klinik Psikolog Yaprak Salman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Çocukluk Çağı İstismarı ve Ebeveynlerarası Şiddete Tanık Olmanın Psikolojik Sıkıntı Aracılığıyla Flört Şiddeti Üzerindeki Rolü” konulu çalışma ile tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır Lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Özel Fransız Lape Hastanesi, […]

Uzman Psikolog Zeynep Zat, Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde alarak buradan derece ile mezun olmuştur. Eğitimi süresince gösterdiği başarı ile ikinci bir bölüm daha okumaya hak kazanmış, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar alanında da öğrenim görmüştür. Mezuniyetinin hemen ardından, İngiltere’ye giderek, Londra’nın en başarılı üniversitelerini bir çatı altında toplayan Univerity of London’a bağlı Queen Mary’de yüksek lisansını yapmıştır.