Uygulanan Psikolojik Test ve Envanterler

Envanterler

Envanterler

16PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri

16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. İlk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel veya sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır. 16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri, gençlere okul, aile veya kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, gençlerin kariyer planlarının oluşturulmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim programları oluşturma süreçlerinde kullanılabilmektedir. 16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri raporu iki alt rapordan oluşmaktadır: “Kişilik ve Meslek Yönlendirme Raporu” ve “Psikolojik Rapor”dur. Her bir rapor içeriğinde de bireye ve profesyonele yönelik bölümler yer almaktadır.

ACE Travma Ölçeği

Çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının (travmalarının) ilk 18 yaşta geriye dönük taranmasına, bu olumsuz yaşantılara yönelik tedavinin planlanmasına ve belirtilen riskleri azaltmaya yönelik programların düzenlenmesine katkı sağlayan bir ölçektir.

SA-45

Bu ölçek, 13 yaş ve üzeri, gençlerin psikolojik belirtilerini ve iki genel psikolojik sıkıntının şiddetini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Beck Depresyon Envanteri

Depresyon düzeyinin ve depresyon ile diğer psikopatolojik durumların değerlendirilmesini sağlayan bir envanterdir.

Beck Anksiyete Envanteri

Yaşanılan kaygının düzeyinin ve kaygı belirtilerinin değerlendirilmesini sağlayan bir envanterdir.

Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği – DES

Disosiyatif psikopatolojisi olan hastaları tanımlamaya yardımcı olan ve dissosiyatif deneyimlerin değerlendirilmesini sağlayan bir ölçektir. Bu ölçek bellek, kimlik ve bilişsel bozukluklar, çevreye yabancılaşma, duyarsızlaşma, emilim ve hayali katılım gibi çeşitli disosiyatif deneyimleri ölçümlemektedir.

Davranış Değerlendirme Ölçekleri

Achenbach Ampirik Temelli Değerlendirme Sistemi, çocuk ve gençlerin yeterlik ve uyum işlevleri ile sorun davranışlarını standart, bütüncül yaklaşımla ve kısa zamanda değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

6-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği

Bu ölçek, 6-18 yaşları arasındaki çocukların anne-babaları ya da çocuğa bakım veren diğer bireyler tarafından yanıtlanır.

11-18 Yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği 

Bu ölçek, 11-18 yaşlar arasındaki gençleri kendi verdikleri bilgiler doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmen Bilgi Formu

Bu ölçek, 6-18 yaşları arasındaki çocukların öğretmen, okul yöneticisi, danışman ya da özel eğitimcisi tarafından çocuğun okuldaki işlevselliği ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yanıtlanır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sayısal Yetenek Testi Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimd...

Gelişimsel Tarama Ölçekleri

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test, çocuğun dört alandaki (kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba ...

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim...

Projektif Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgileri ...