Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir. Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Testte ölçümlenen özellikler içinde öğrenme, öğrendiklerinden sonuç çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri yer almaktadır. Test...

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri ...

Sözel Yetenek Testi

Sözel Yetenek Testi

DBE Sözel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel yetenek ...

Sayısal Yetenek Testi

Sayısal Yetenek Testi

DBE Sayısal Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel ...

Şekilsel Yetenek Testi

Şekilsel Yetenek Testi

DBE Şekilsel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bu test şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekansal algı ve üç boyutlu anlama yeteneğini ölçmektedir. Bireyin kavrama yeteneğinin ve cisimlerin uzay içerisinde birbirleriyle ilişkilerini anlama ve bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip ...

Algılama Testi

Algılama Testi

DBE Algılama Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  Sözcük ve sayılardaki detayları çabuk algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde tespit edebilmey...

Detay Algılama Testi

Detay Algılama Testi

DBE Detay Algılama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok teknik ve mekanik alanlardaki pozisyonların görsel dikkatinin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. Detay algılama testi, tamamen çizimlerden oluşur, sözcük içermez. Çizimlerdeki detayları hemen algılama...

Hafıza Testi

Hafıza Testi

DBE Hafıza Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sözel, sayısal ve şekilsel içeriğin hızlı tanımlanması ve hatırlanması yeteneğini ölçmektedir. Hafıza testi, özellikle fabrikalardaki makine...

Sayılar Testi

Sayılar Testi

DBE Sayılar Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireyin hızlı ve doğru sayısal işlem yapabilme ve matematiksel kavramları anlama yeteneğini ölçen bir testtir. Temel aritmetik yeteneği, kayıt tutma, yazı/rapor yazma, planlama, kodlama, boyut hesaplama gibi aktivitelerin ön...

Yönetsel Aritmetik Testi

Yönetsel Aritmetik Testi

İçerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girmektedir. Bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde; aritmetik hesaplama yeteneğini, yönetim kademelerine özgü konulardaki sorularla ölçen bir testtir. Bu yeteneğin önemi nedeniyle, tüm orta ve üst düzey yöneticiler iç...

Mekansal Algı Testi

Mekansal Algı Testi

DBE Mekansal Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ölçen bir testtir.  Cisimlerin uzay içerisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinin algılanıp, doğru bir şekilde değerlendirilmesi yeteneğine...

Soyut Kavrama Testi

Soyut Kavrama Testi

DBE Soyut Kavrama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireylerin kavrama yeteneğini sözlü olmayan bir materyalle ölçen bir testtir. Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğine yöneliktir. Soyut kavrama testi, sözel ve sayısal yetenek testleri gibi genel yetenekle...

El-Göz Koordinasyonu Testi

El-Göz Koordinasyonu Testi

DBE El-Göz Koordinasyonu Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok teknik ve mekanik işlerdeki pozisyonların göz ve el hareketlerini koordine edebilme yeteneğini ölçen bir testtir.  El göz koordinasyonu yeteneği özellikle, ince ve kaba kas kontrolü gerektiren işler için...

Mekanik Yetenek Testi

Mekanik Yetenek Testi

DBE Mekanik Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme yeteneğini ölçen bir testtir. Sorular şekil ağırlıklıdır ve çok kısa cümleler ile ifade edilmektedir. Özellikle teknik alanda çalışmakta olan ...