DBE Değerlendirme Geliştirme Merkezi Vaka Tasarımı

DBE Değerlendirme Geliştirme Merkezi Vaka Tasarımı

DBE Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi kurumların yetkinliklerine özel "Vaka" tasarımları yapmaktadır.

Yapılandırma sürecinde;

 • Kurumlara özel Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi vakaları geliştirilir.
 • Uygulamalarda görev alan İK Uzmanlarına değerlendirici eğitimleri verilir.

Vakalar, değerlendirilecek pozisyonun yetkinlikleri ve görev tanımları baz alınarak,  pozisyondan beklenen her davranışı ölçebilecek kapsam ve nitelikte tasarlanmaktadır.

Uygulama amacına ve ölçülmek istenilen yetkinliklere bağlı olarak, vaka 5 farklı türde tasarlanabilmektedir:

 • Grup çalışması
 • Rol oyunu
  • Yönetici Ast
  • Müşteri Müzakere
  • Paydaş
 • Ajandada bekleyen işler
 • Stratejik planlama ve sunum
 • Yetkinlik bazlı mülakat
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan ...

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının ...

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu ...

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en ...