Satış Yetkinliğini Arttırma

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratır. Çalışanın ne yapabildiğini değil, ne yapabileceğini sorgular ve geliştirir. Buna bağlı olarak insan kaynakları yöneticilerinin, seçme-yerleştirme süreçlerinde standart özelliklerde değil, yüksek performans gösterebilecek adaylara ulaşmasını sağlar.

DBE hizmetleri arasında her ölçekteki şirketin ve her seviye çalışanın verimliliğini artırıcı uygulamalarımız mevcuttur. Bunlar:

Satış Gücü Etkinliğini Artırma

Satış ekiplerinin verimliliğinin ölçülmesi ve artırılması şirketin başarısı açısından son derece kritiktir. DBE’nin sunduğu yaklaşım; üstün performans gösteren (STAR) satış uzmanlarının profilini ortaya çıkararak, satış etkinliğinin artırılması temeline dayanır. STAR’ların satışta kullandıkları teknikleri, yetkinliklerini ve motivasyonel faktörlerini belirleyerek:

 • İşe alım sürecinin, personel dönüşüm oranını düşürecek ve performansı artıracak şekilde iyileştirilmesi
 • Öncelikle ortalama ve üstünde performans gösteren çalışanların Star Çalışan Profiline göre performanslarının geliştirilmesi
 • Yönetici-Satış Temsilcisi ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Yönetici olacak Satış Temsilcilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konularında fayda yaratırız.

Yönetici Etkinliğini Geliştirme ve Liderlik Kültürü Yaratma

Araştırmalar gösteriyor ki; çalışanlar şirketlerinden değil yöneticilerinden ve ekiplerinden ayrılıyorlar. Bu sonuç; işyerinde performansa katkıda bulunan en önemli etkenin yönetim tarzı ve buna bağlı çalışma ortamı olduğunu doğruluyor. Bu bilgiden yola çıkarak, yöneticilerin yönetim becerilerini çeşitli envanter ve uygulamalarla ölçüyor, gelişim planlarını belirliyor ve gelişimi gerçekleştiriyoruz.

DBE’nin yönetici etkinliğini geliştirme hizmetleri:

 • İş stratejilerini, hedefleri ve karşılaşılan güçlükleri anlamak
 • Yönetim becerisini ve çalışanlar üzerindeki etkisini ölçümlemek
 • Olumlu davranış değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkileri konusunda yöneticide farkındalık yaratmak
 • Yöneticinin, yönetim tarzını değiştirmesi konusunda somut geri bildirimler sunmak adımlarından oluşur.

Sunduğumuz yaklaşımlar, şirketlerde yeni davranışların benimsendiği ve sürdürüldüğü bir Liderlik Kültürü yaratılmasını sağlar. Yaratılan kültürün çalışan bağlılığına etkisini Çalışan Bağlılığı Araştırması ile ölçebiliriz.

Ekip Etkinliğini Artırma

DBE’nin ölçme ve değerlendirme konusundaki uzmanlığı, ekip oluşturma, gerek ekip üyelerinin birbirleriyle, gerekse ekip üyeleri ve yönetim arasındaki ilişkileri geliştirme konularında mutlak bir başarıyı getirmektedir. Kişi profillerini ortaya çıkararak;

 • Birlikte en etkin çalışabilecek ekip üyelerinin saptanması,
 • Ekibin genel çalışma tarzının belirlenerek ihtiyaçların karşılanması,
 • Ekip elemanlarının güçlü yönlerinden daha çok faydalanılması,
 • Gelişim alanlarınının belirlenmesi konularında kurumlara destek oluruz.

Amaç; ekip içi iletişimi geliştirmek, problemlerin daha etkin şekilde çözülmesini sağlamak ve farklılıkların takdir edildiği bir anlayış geliştirilmesidir.

Üst Yönetim Ekipleri

Üst yönetim ekipleriyle yapılan çalışmaların en önemli amacı; şirketi hedefine ulaştıracak olan stratejilerin ve rotanın tüm yönetim ekibi tarafından doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Yönetim ekipleriyle yapılan çalışmalarda stratejik sorumlulukları tanımlayarak, uygun yapı ve süreçlerde doğru davranışların geliştirilmesine odaklanırız.

Yönetici ve Ekip Koçluğu

İş yaşamının değişkenleri, yöneticileri sürekli bir gelişim ve değişime zorunlu kılmaktadır. DBE’nin farklılık yaratan hizmetlerinden olan koçluk, bu dinamik yapıya en sağlıklı şekilde ayak uydurabilmenizi sağlar.

 • Nasıl bir yöneticisiniz?
 • Yönetim tarzınız çalışma ortamını nasıl etkiliyor?
 • Tarzınızda yaratacağınız değişimler performansı ve çalışma ortamını nasıl iyileştirir?

Bu sorular birebir yaptığımız koçluk hizmetinin temelini oluşturur. Yöneticilerin farkındalıklarını ve değişim motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalar aynı zamanda etkili liderlik sürecinin de bir
parçasıdır.

Bu amaçla kişisel eğilimlerin ve yönetim tarazlarının anlaşılması için çeşitli ölçme araçları kullanırız. 360 derece yetkinlik ölçme ile gelişim için güçlü yanlar ve fırsatlar hakkında net bir resim ortaya
koyar ve geri bildirim ile değişim hedeflerinde uyum sağlarız. Gelişimi planlar ve gerçek potansiyele ulaşmak için atılması gereken adımların atılıp atılmadığını izleriz.

DBE, yöneticilere bireysel koçluk vermenin yanında yönetim ekiplerine de ekip performansını artırmaya yönelik koçluk hizmeti sunmaktadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, genel olarak çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birli...

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. ...

DBE Değerlendirme Geliştirme Merkezi Vaka Tasarımı

DBE Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi kurumların yetkinliklerine özel "Vaka" tasarımları yapmaktadır. Yapılandırma sürecinde; Kurumlara...