Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sayısal Yetenek Testi Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilmeyi, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü ölçer. Soyut Kavrama Yetenek Testi Soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini ...

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği, uyum, davranış sorunları yaşayan çocuk ve gençlere zeka testi yapılması gerekebilir. Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zeka Testi – ...

Gelişimsel Tarama Ölçekleri

Gelişimsel Tarama Ölçekleri

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test, çocuğun dört alandaki (kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba motor) gelişiminin yaşına uygun olup olmadığı değerlendirmeye yardımcı olur. Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri Test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve ...

Nörogelişimsel Testler

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim Figürleri Testi 2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre bebeğin gelişimi...

Projektif Testler

Projektif Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgileri toplamak amacıyla kullanılan, farklı içeriklere sahip test türleri bulunmaktadır. Çocuklar İçin Algı Testi – CAT 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların ...

Envanterler

Envanterler

16PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri 16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. İlk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel veya sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı ...