Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının belirlenmesi, güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi ve çok yönlü bir değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamalarının başlıca özellikleri şunlardır:

  • Yönetim kademelerindeki başarı ve performans potansiyelini en doğru tahmin eden araçlardan biridir.
  • Hem kurum hem de birey adına en doğru yönlendirmeyi yapabilmek amacıyla geliştirilmiş özel bir programdır.
  • Özellikle çalışanların aday oldukları pozisyonun veya mevcut pozisyonun gerektirdiği yönetsel yetkinliklerin ya da liderlik  etkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde kullanılmaktadır.
  • Adayların pozisyona olan uygunlukları belirlenerek ve çok yönlü, objektif bir değerlendirme yapılması sağlanabilmektedir.
  • Kişiye özel gelişim planı oluşturulması ve bu süreç içindeki gelişimin gerek koçluk gerekse süpervizyon süreçleriyle tamamlanabilmesi sağlanmaktadır.

Uygulama kapsamında, DBE tarafından geliştirilmiş araçlar, kurum yetkinliklerini ölçmek için kullanılabilmekte, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlarda kurum yetkinliklerine göre adapte edilebilmekte ya da kurumun yetkinlikleri doğrultusunda tamamen kuruma özel yeni araçlar tasarlanabilmektedir. Yetkinlikleri olmayan kurumlar için ise DBE yetkinlik havuzundan pozisyonun gerekleri doğrultusunda seçim yapılarak uygulama kapsamı tasarlanabilmektedir.

İhtiyaca göre farklı rapor formatları mevcuttur ve bu raporlar baz alınarak uygulamaya katılan kurum çalışanları ile bireysel geribildirim görüşmeleri yapılarak güçlü ve gelişime açık yönler çalışanla paylaşılabilmektedir.

Kuruma Faydaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları ile işe alım, yerleştirme, kariyer yönetimi, terfi kararlarının alınması ile eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılmak üzere, katılımcıların eğitim seviyeleri, cinsiyetleri, geçmiş iş deneyimleri ve benzeri bir değerlendirmeye daha önce katılmış olmaları gibi faktörlerden bağımsız olarak, başarı ve performans potansiyeli en doğru şekilde ölçülebilmiş olacaktır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu ...

Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan ...

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların ...

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. ...