Hizmetler

Tüm Hizmetler
Satış Yetkinliğini Arttırma

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...

Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçları Geliştirme

Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçları Geliştirme

DBE uzmanları, Kariyer Gelişimi ve İşe Alım süreçlerinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (DGM) Uygulamalarını kurumlara özel olarak...

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırd edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır.

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların ...

Haberler

Tüm Haberler
DBE Satış Yetkinlikleri Gelişim Programı

DBE Satış Yetkinlikleri Gelişim Programı

 Satış ekiplerinin verimliliğinin ölçülmesi ve arttırılması şirketin başarısı açısından son derece kritiktir.

DBE Mavi Yaka Akademi

DBE Mavi Yaka Akademi

Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırmak, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliğin ve verimliliğin artmasına destek ...

DBE Lider Gelişim Programı

DBE Lider Gelişim Programı

DBE Lider Gelişim Programı bireyi bir bütün olarak ele alan bakış açısıyla sistemsel olarak seviyelendirilmiş ve bu doğrultuda dört modül olara...

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

Başarılı bir insan kaynakları profesyonelinin kurum içinde olumlu ve verimli bir çalışma iklimi yaratma konusundaki katkısı büyüktür.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Ulaşın

Makaleler

Tüm Makaleler
CQ (Kültürel Zeka): Kültürlerarası Farklılıkları Yönetebilmek

CQ (Kültürel Zeka): Kültürlerarası Farklılıkları Yönetebilmek

Kültürel zekayı, bireylerin ait olduğu kültür dışında başka kültür yapılarına sahip olan kişilere karşı duyarlı olabilme, onları anlayabilme ve yeni kültürel ...

İş Dünyasında Kadın Liderliği

İş Dünyasında Kadın Liderliği

Kadınların iş yaşamına dahil olmasıyla birlikte iş dünyasının dinamikleri de baştan aşağı değişmiş ve “liderlik” ile ilgili yapılan tüm çalışmalar bu...

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Hem kişisel hem de mesleki hayatımızda zaman zaman güçlüklerle, engellerle karşılaşabiliriz ve yoğun bir stres altına girebiliriz. Duygusal dayanıklılık ise...

DBE Kurumsal Sohbetler #1- Koçluk

DBE Kurumsal Sohbetler #1- Koçluk

Koçluk, doğru sorularla danışanın zaten bildiği cevaplara ulaşmasını ve performansını geliştirmeyi amaçlayan, danışan ve koç arasında kurulan bir iletişim ...

Referanslarımızdan Bazıları

Tüm Referanslar