DBE Kişilik Envanteri

DBE Kişilik Envanteri

Kişilik kavramı çok uzun süredir sosyal bilimlerin odak konularından biri olmuştur. Üzerinde çok fazla durulan her bilimsel kavram gibi kişilik kavramı da geçmişten bugüne evrimleşmiştir. Bu evrim, sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Örneğin, kişilik kavramına ilk eğilenlerden biri olarak filozof ve doktor kimlikleriyle tanınan Bergamalı Galen ...

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri, 16 temel kişilik özelliğini ve 5 genel kişilik eğilimini ölçen, dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biridir. Ayrıca literatürde “Big 5” olarak bilinen ve birçok kişilik envanterinin temelini oluşturan modelin öncüsüdür. Normal kişilik...

16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri

16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri

16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. İlk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel veya sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bi...

İş Yeri Uyum Envanteri

İş Yeri Uyum Envanteri

DBE İş Yeri Uyum Envanteri, iş yeri kurallarına uyum sağlama, iş yeri memnuniyeti, oto kontrol, diğer çalışanlara karşı tutum ve çalışanın dürüst davranma eğilimini ölçen bir testtir. Özellikle para alışverişinde bulunan, can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli, yüksek sorumluluk gerektiren işlerdeki pozisyonlar için kullanılmaktadır. ...

Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE)

Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE)

DBE Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE), mağaza ve perakende sektöründe satış personelinin iş yeri uyumlarını belirlemek üzere geliştirilmiş bir envanterdir. Müşteriler ile yüz yüze temas kuran, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, gerektiğinde para alışverişinde bulunan, mağazadaki malların güvenliğini ve düzenini sağlamakla...

DBE Dayanıklılık Envanteri

DBE Dayanıklılık Envanteri

DBE Dayanıklılık Envanteri, tüm sektörlerde görev alan beyaz yakalıların dayanıklılık özelliklerini belirlemek üzere geliştirilmiş tutum ve davranış envanteridir. Dayanıklılık; zorluklar, başarısızlıklar ve bunaltıcı görünen olumsuz değişimler karşısında kendini toparlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kapasite, bireyin...

Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri

Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri

DBE Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri, tüm çalışanların duyguları zamanında gösterebilme, yaşatabilme, denetim altında tutabilme ve diğer çalışanlarla sağlıklı duygusal iletişime girebilme yeteneğini ölçen bir envanterdir.  Yönetsel duygusal zeka envanteri, çalışma alanı içerisinde insan faktörünün olduğu tüm meslek grupları için geçerli ...

Motivasyon Envanteri

Motivasyon Envanteri

DBE Motivasyon Envanteri, işyerinde çalışırken coşkuyu ve motivasyonu arttıran veya azaltan durumları keşfetmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilen tutum ve davranış envanteridir. Özellikle işe alımlarda, yüksek potansiyelleri belirlemede, yeniden yapılanma sonrasında, yüksek ve düşük performansları ayırt etmede, motivasyon perspektifinden ...

Öğrenme Stilleri Envanteri

Öğrenme Stilleri Envanteri

DBE Öğrenme Stilleri Envanteri, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarını tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir. Envanter iki ...

Pasat 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri

Pasat 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri

PASAT 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri, satış pozisyonlarına yönelik personel seçimi, eğitimi ve gelişimi amacıyla kullanılmak amacıyla S. Poppleton ve P. Jones tarafından İngiltere’de geliştirilmiş bir envanterdir. Dünya’daki temsilciliği Hogrefe Limited’e ait olmakla birlikte, Türkiye temsilciliği Davranış Bilimleri Enstitüsü ...

Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir. Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Testte ölçümlenen özellikler içinde öğrenme, öğrendiklerinden sonuç çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri yer almaktadır. Test...

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri ...

Sözel Yetenek Testi

Sözel Yetenek Testi

DBE Sözel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel yetenek ...

Sayısal Yetenek Testi

Sayısal Yetenek Testi

DBE Sayısal Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel ...

Şekilsel Yetenek Testi

Şekilsel Yetenek Testi

DBE Şekilsel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bu test şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekansal algı ve üç boyutlu anlama yeteneğini ölçmektedir. Bireyin kavrama yeteneğinin ve cisimlerin uzay içerisinde birbirleriyle ilişkilerini anlama ve bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip ...

Algılama Testi

Algılama Testi

DBE Algılama Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  Sözcük ve sayılardaki detayları çabuk algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde tespit edebilmey...

Detay Algılama Testi

Detay Algılama Testi

DBE Detay Algılama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok teknik ve mekanik alanlardaki pozisyonların görsel dikkatinin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. Detay algılama testi, tamamen çizimlerden oluşur, sözcük içermez. Çizimlerdeki detayları hemen algılama...

Hafıza Testi

Hafıza Testi

DBE Hafıza Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sözel, sayısal ve şekilsel içeriğin hızlı tanımlanması ve hatırlanması yeteneğini ölçmektedir. Hafıza testi, özellikle fabrikalardaki makine...

Sayılar Testi

Sayılar Testi

DBE Sayılar Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireyin hızlı ve doğru sayısal işlem yapabilme ve matematiksel kavramları anlama yeteneğini ölçen bir testtir. Temel aritmetik yeteneği, kayıt tutma, yazı/rapor yazma, planlama, kodlama, boyut hesaplama gibi aktivitelerin ön...

Yönetsel Aritmetik Testi

Yönetsel Aritmetik Testi

İçerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girmektedir. Bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde; aritmetik hesaplama yeteneğini, yönetim kademelerine özgü konulardaki sorularla ölçen bir testtir. Bu yeteneğin önemi nedeniyle, tüm orta ve üst düzey yöneticiler iç...

Mekansal Algı Testi

Mekansal Algı Testi

DBE Mekansal Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ölçen bir testtir.  Cisimlerin uzay içerisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinin algılanıp, doğru bir şekilde değerlendirilmesi yeteneğine...

Soyut Kavrama Testi

Soyut Kavrama Testi

DBE Soyut Kavrama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireylerin kavrama yeteneğini sözlü olmayan bir materyalle ölçen bir testtir. Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğine yöneliktir. Soyut kavrama testi, sözel ve sayısal yetenek testleri gibi genel yetenekle...

El-Göz Koordinasyonu Testi

El-Göz Koordinasyonu Testi

DBE El-Göz Koordinasyonu Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok teknik ve mekanik işlerdeki pozisyonların göz ve el hareketlerini koordine edebilme yeteneğini ölçen bir testtir.  El göz koordinasyonu yeteneği özellikle, ince ve kaba kas kontrolü gerektiren işler için...

Mekanik Yetenek Testi

Mekanik Yetenek Testi

DBE Mekanik Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme yeteneğini ölçen bir testtir. Sorular şekil ağırlıklıdır ve çok kısa cümleler ile ifade edilmektedir. Özellikle teknik alanda çalışmakta olan ...

İngilizce Testi

İngilizce Testi

DBE İngilizce Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer.  Bireyin İngilizce bilgisinin dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama boyutlarında değerlendirildiği bir bilgi testidir. İşi gereği İngilizce kullanması gereken tüm pozisyonlar için, işe alma ve yerleştirme ile kariyer gelişiminde ...

Teknik Bilgi Testi

Teknik Bilgi Testi

DBE Teknik Bilgi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna giren ve eğitilmiş bilişsel yetiyi ölçen bir testtir. Teknisyenlerin fabrikalardaki mekanik işlerde kullandıkları araç, ekipman ve makinaların kullanım amaçlarını ve diğer ilgili nesnelerle olan ilişkilerini anlama yeteneğini ölçmektedir. Teknik ...

Alan Bilgisi Testi

Alan Bilgisi Testi

DBE Alan Bilgisi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer. Bireyin çeşitli teknik alanlardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. Aşağıda yer alan alt boyutlardan sorular hazırlanabilmektedir: Ekonomi Hukuk İstatistik Bankacılık/Finans Mali Analiz ...

Genel Kültür Testi

Genel Kültür Testi

DBE Genel Kültür Testi, bireyin çeşitli konulardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. İşe alma süreçlerinde bir karar ve eleme aracı olmaktan çok bireyin genel düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. Genellikle uzman ve üstü pozisyonlar için kullanılmakla beraber daha az nitelik gerektiren ancak kurumun müşteri...

Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi

Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi

DBE Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girmektedir. Kişilerin Türkçe’de dilbilgisi ve imlâ kurallarını ne ölçüde bildiklerini ve uygulayabildiklerini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Farklı soru tipleriyle hataları tespit etme, doğru kurallara uygun olarak düzeltmeleri ...