Mekansal Algı Testi

Mekansal Algı Testi

DBE Mekansal Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ölçen bir testtir. 

Cisimlerin uzay içerisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinin algılanıp, doğru bir şekilde değerlendirilmesi yeteneğine yöneliktir.

Bilişsel yeteneklerin yanı sıra mesleki yetkinlikler için de önem taşıyan mekansal algı, özellikle mimarlık, endüstriyel tasarım, heykel ve resim gibi güzel sanatlarla doğrudan alakalı mesleklerde öne çıkar. Bu yetenek, üretim ve inşaat sektörlerinde hem mühendis düzeyinde hem de daha teknik düzeydeki pozisyonlar için kritik önem taşımaktadır. Mekansal algı testi, bu pozisyonların işe alma ve yerleştirme ile kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılmaktadır.

20 sorudan oluşan detay mekansal algı testinin uygulama süresi 10 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Sayılar Testi

DBE Sayılar Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireyin hızlı ve doğru sayısal işlem yapabilme ...

Şekilsel Yetenek Testi

DBE Şekilsel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bu test şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekansal algı ve...

Hafıza Testi

DBE Hafıza Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların...

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar ...