İngilizce Testi

İngilizce Testi

DBE İngilizce Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer.  Bireyin İngilizce bilgisinin dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama boyutlarında değerlendirildiği bir bilgi testidir. İşi gereği İngilizce kullanması gereken tüm pozisyonlar için, işe alma ve yerleştirme ile kariyer gelişiminde ...

Teknik Bilgi Testi

Teknik Bilgi Testi

DBE Teknik Bilgi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna giren ve eğitilmiş bilişsel yetiyi ölçen bir testtir. Teknisyenlerin fabrikalardaki mekanik işlerde kullandıkları araç, ekipman ve makinaların kullanım amaçlarını ve diğer ilgili nesnelerle olan ilişkilerini anlama yeteneğini ölçmektedir. Teknik ...

Alan Bilgisi Testi

Alan Bilgisi Testi

DBE Alan Bilgisi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer. Bireyin çeşitli teknik alanlardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. Aşağıda yer alan alt boyutlardan sorular hazırlanabilmektedir: Ekonomi Hukuk İstatistik Bankacılık/Finans Mali Analiz ...

Genel Kültür Testi

Genel Kültür Testi

DBE Genel Kültür Testi, bireyin çeşitli konulardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. İşe alma süreçlerinde bir karar ve eleme aracı olmaktan çok bireyin genel düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. Genellikle uzman ve üstü pozisyonlar için kullanılmakla beraber daha az nitelik gerektiren ancak kurumun müşteri...

Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi

Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi

DBE Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girmektedir. Kişilerin Türkçe’de dilbilgisi ve imlâ kurallarını ne ölçüde bildiklerini ve uygulayabildiklerini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Farklı soru tipleriyle hataları tespit etme, doğru kurallara uygun olarak düzeltmeleri ...