DİJİTAL DÜNYADA İŞE ALIM SÜRECİ

DİJİTAL DÜNYADA İŞE ALIM SÜRECİ

  “Öngörülere göre, gelecekte işe alım da dahil olmak üzere tüm iş süreçleri online platformlarda gerçekleşecek. Kimi insanlar yüz yüze olmadığı için işe alımların online olmasının daha rahat olabileceğini düşünüyor. Fakat işe alım yapan kişilerin kendilerini hazırlamaları, görüşme için uygun bir atmosfer yaratmaları ve iş...

Ekip Uyumunu Sağlamak için İş Dünyasında Kişilik Testleri Kullanımı

Ekip Uyumunu Sağlamak için İş Dünyasında Kişilik Testleri Kullanımı

Kişilik testi, kurum kültürünü geliştirmek isteyen yöneticiler için çok değerli bir araç olabilir. Şirketiniz için doğru kişilik testini seçmek, birbirini tamamlayan kişilik özelliklerine ve becerilere sahip çalışanlar seçerek harika ekipler oluşturmanıza yardımcı olur.             İş...

SON 35 YILDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

SON 35 YILDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

“Personel yönetimi 1980’li yılların sonlarının ardından insan kaynakları yönetimine doğru bir değişime uğramıştır. İK yönetiminde işgücü verimliliği artırılmaya çalışılır. Çalışanların memnuniyeti ve bağlılığının sağlanması da en önemli amaçlardan birisi haline gelmiştir. Böylece insan kaynakları iş dünyasında yeni bir yer edinirken, ...

DEĞİŞİMİ YÖNETME SANATI

DEĞİŞİMİ YÖNETME SANATI

“Organizasyonlar değişmez. İnsanlar değişir.”    Şirketinizde performansı artırmak, fırsatları değerlendirmek veya önemli sorunları ele almak için projeler başlatıldığında, yeni girişimlerde bulunulduğunda süreci başarılı yönetebilmek için her şeyden önce değişimi yönetebilmeniz gerekir. Bu süreçte değişimi en çok ...

İŞ YAŞAMINDA EQ EMOTIONAL QUOTIENT/DUYGUSAL ZEKÂ’NIN ÖNEMİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

İŞ YAŞAMINDA EQ EMOTIONAL QUOTIENT/DUYGUSAL ZEKÂ’NIN ÖNEMİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

“Artık şirketler de işe alımlarda ve terfi süreçlerinde duygusal zekâyı hesaba katarak çalışmalar yapıyor. Etrafındaki kişilerin isteklerini, ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlayabilme yeteneğine sahip olan, EQ seviyesi yüksek bireyler iş hayatında da büyük farklar yaratıyor. Örneğin büyük bir kozmetik şirketi işe alacağı yeni satış...

İŞ YERİNDE GÜVEN KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMA STRATEJİLERİ

İŞ YERİNDE GÜVEN KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMA STRATEJİLERİ

Sağlıklı ilişkilerin temelinde güven vardır. En genel tanımıyla güven, bir tarafın diğerinin eylemlerinin ve aldığı kararların doğruluğuna inanmasıdır. İki tarafın da birbirleri için yarar sağlayacak şekilde hareket edeceklerine dair bir beklentiye sahip olmasıdır. Bu nedenle güven kavramı, iş yerlerinde iletişimi, ekip çalışmalarını, çalışa...

İŞ VE ÖZEL HAYAT İÇİN VERİMLİ ZAMAN YÖNETİMİ

İŞ VE ÖZEL HAYAT İÇİN VERİMLİ ZAMAN YÖNETİMİ

“Başarıyı inşa etmenin en önemli adımlarından biri zamanı iyi yönetmek ve değerlendirebilmektir. Zaman, satın alamayacağımız ve geri getiremeyeceğimiz tek kaynaktır. Onu boşa harcar veya etkisiz bir şekilde kullanırsanız geriye dönüp baktığınızda boşa geçmiş günler, aylar ve hatta yıllardan başka bir şey...

Yönetsel Duygusal Zeka: Duygusal Zekaya Kurumsal Bir Bakış

Yönetsel Duygusal Zeka: Duygusal Zekaya Kurumsal Bir Bakış

“Özellikle iş dünyasında; çalışanların iş tatmini, iş performansı ve kurumların başarısını inceleme süreciyle ilgili yapılmış araştırmalar, duygusal zekanın insanların iş hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.”   İnsan zekası, yüz yılı geçkin bir zamandır bilimsel araştırmaların konusudur ve bilim dünyası ...

YETENEK YÖNETİMİ 2021’de İK Yönetiminin Can Alıcı Noktası

YETENEK YÖNETİMİ 2021’de İK Yönetiminin Can Alıcı Noktası

İş dünyasında küçük ya da büyük çaplı tüm şirketlerin yeteneği elde tutabilmeleri uzun zamandır en büyük zorluklardan birisi olmuştur. Alınan maaş ne kadar önemli bir rol oynasa da çalışanların tatmin olmaları için yeterli değildir. Çalışanları işleriyle meşgul etmek için başka gerekli faktörler de vardır. Sürekli gelişmelerin meydana geldiği ...

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ

Aşağıda belirtilen uzaktan çalışma modellerini göz önünde bulundurarak hangi çalışma modelinin şirketiniz için faydalı olacağına karar verebilirsiniz.  Pandeminin ilk günlerinde işletmeler uzaktan çalışma sistemini yerleştirmeye uğraşırken kriz yaşadılar. Üstelik stratejik planlamalar yapmak için yeteri kadar zaman da yoktu. Bugünlerde, ...