Kuruma Özel Test Geliştirme

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması

Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. Belirli pozisyonlar için uluslararası çalışmalar ve Türkiye’deki uygulamalar sonucunda belirlenen standart test/envanter paketleri bulunmakla birlikte, bu paketlere DBE ve kurumun ortak kararı ile yeni test veya envanterler de eklenebilmektedir. Farklı pozisyonlar için kullanılan ve farklı yetkinlikleri ölçen paketler bulunmaktadır.

Geçerlilik Çalışması

Geçerlilik Çalışması, bir kurumda uygulanan testlerin o kurumda kullanılma amaçları doğrultusunda verimli olup olmadıklarının araştırılmasını içerir. Uygulanan testlerden gelen veriler istatistik analize tabi tutulur ve ilgili testlerin o kurumda başarı düzeyi açısından farklı grupları ayırt edip edemedikleri incelenir. Testler, gruplar arası farkları tespit edebiliyorsa o kurumda geçerlilikleri desteklenmiş olur.

Norm Grubu ve İdeal Meslek Profili Çalışması

Adayların standart kriterlere göre karşılaştırılabilmeleri, kişilik ve yetenek özellikleri açısından işe uygunluklarının değerlendirilmesi; yetenek testleri için norm gruplarının, kişilik envanterleri için ideal pozisyon profillerinin oluşturulması ile mümkündür. Norm grubu çalışmasının amacı, testin uygulandığı kişileri standart bir sistem çerçevesinde karşılaştırma imkânını elde etmektir. Bir kurumun çalışanlarının belli testlerden aldıkları puanların normlarının belirlenmiş olması, bu kuruma alınacak yeni personelin aynı testlerden aldıkları puanların o kurum için ne ifade ettiğinin anlaşılmasını sağlar.

Kişilik Envanterlerinde, benzer bir çalışma, “İdeal Pozisyon Profilleri” aracılığı ile yapılır. Kurumda, ilgili pozisyonda, yüksek performans gösteren bir grup çalışana Kişilik Envanteri uygulanması ve bu grubun profilinin oluşturulması ile çıkarılan “İdeal Pozisyon Profilleri”, DBE eşlemeleri, kurumun ihtiyaç ve beklentileri ile de şekillendirilerek yeni elemanların işe alım süreçlerinde kullanılır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların ...

Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan ...

Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçları Geliştirme

DBE uzmanları, Kariyer Gelişimi ve İşe Alım süreçlerinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (DGM) Uygulamalarını kurumlara özel olarak...

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...