Uygulanan Psikolojik Test ve Envanterler

Nörogelişimsel Testler

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi

2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre bebeğin gelişimi değerlendirilir. Belli davranışların varlığına ya da yokluğuna bakılarak uygulanan bir testtir. Test sonucunda bebeğin gelişim yaşı ve zekâ yaşı belirlenir.

Koppitz İnsan Çizimi Testi

5-12 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Test sonucunda çocuğun yaşadığı duygusal sorunlar ve genel zekâ düzeyi belirlenir.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test, görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. Test öğrenme bozukluğu tanısında, görsel algılama bozukluğunu belirlemek için uygulanır.

Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocukların görsel algısını değerlendiren bir testtir. İçeriğinde el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı algısı, şekil sabitliğinin algılanması, mekânla konumun algılanması, mekânsal ilişkilerin algılanmasını ölçen alt testler bulunmaktadır.

MOXO Dikkat Testi

Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünü sağlamaktadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sayısal Yetenek Testi Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimd...

Projektif Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgileri ...

Envanterler

16PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri 16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik ...

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim...