DBE Kişilik Envanteri

DBE Kişilik Envanteri

Kişilik kavramı çok uzun süredir sosyal bilimlerin odak konularından biri olmuştur. Üzerinde çok fazla durulan her bilimsel kavram gibi kişilik kavramı da geçmişten bugüne evrimleşmiştir. Bu evrim, sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Örneğin, kişilik kavramına ilk eğilenlerden biri olarak filozof ve doktor kimlikleriyle tanınan Bergamalı Galen ...

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri, 16 temel kişilik özelliğini ve 5 genel kişilik eğilimini ölçen, dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biridir. Ayrıca literatürde “Big 5” olarak bilinen ve birçok kişilik envanterinin temelini oluşturan modelin öncüsüdür. Normal kişilik...

16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri

16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri

16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. İlk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel veya sosyal alanda yaşanan zorluklar veya gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bi...

İş Yeri Uyum Envanteri

İş Yeri Uyum Envanteri

DBE İş Yeri Uyum Envanteri, iş yeri kurallarına uyum sağlama, iş yeri memnuniyeti, oto kontrol, diğer çalışanlara karşı tutum ve çalışanın dürüst davranma eğilimini ölçen bir testtir. Özellikle para alışverişinde bulunan, can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli, yüksek sorumluluk gerektiren işlerdeki pozisyonlar için kullanılmaktadır. ...

Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE)

Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE)

DBE Mağazacılık Uyum Satış Envanteri (MUSE), mağaza ve perakende sektöründe satış personelinin iş yeri uyumlarını belirlemek üzere geliştirilmiş bir envanterdir. Müşteriler ile yüz yüze temas kuran, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, gerektiğinde para alışverişinde bulunan, mağazadaki malların güvenliğini ve düzenini sağlamakla...

DBE Dayanıklılık Envanteri

DBE Dayanıklılık Envanteri

DBE Dayanıklılık Envanteri, tüm sektörlerde görev alan beyaz yakalıların dayanıklılık özelliklerini belirlemek üzere geliştirilmiş tutum ve davranış envanteridir. Dayanıklılık; zorluklar, başarısızlıklar ve bunaltıcı görünen olumsuz değişimler karşısında kendini toparlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kapasite, bireyin...

Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri

Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri

DBE Yönetsel Duygusal Zeka Envanteri, tüm çalışanların duyguları zamanında gösterebilme, yaşatabilme, denetim altında tutabilme ve diğer çalışanlarla sağlıklı duygusal iletişime girebilme yeteneğini ölçen bir envanterdir.  Yönetsel duygusal zeka envanteri, çalışma alanı içerisinde insan faktörünün olduğu tüm meslek grupları için geçerli ...

Motivasyon Envanteri

Motivasyon Envanteri

DBE Motivasyon Envanteri, işyerinde çalışırken coşkuyu ve motivasyonu arttıran veya azaltan durumları keşfetmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilen tutum ve davranış envanteridir. Özellikle işe alımlarda, yüksek potansiyelleri belirlemede, yeniden yapılanma sonrasında, yüksek ve düşük performansları ayırt etmede, motivasyon perspektifinden ...

Öğrenme Stilleri Envanteri

Öğrenme Stilleri Envanteri

DBE Öğrenme Stilleri Envanteri, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarını tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir. Envanter iki ...

Pasat 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri

Pasat 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri

PASAT 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri, satış pozisyonlarına yönelik personel seçimi, eğitimi ve gelişimi amacıyla kullanılmak amacıyla S. Poppleton ve P. Jones tarafından İngiltere’de geliştirilmiş bir envanterdir. Dünya’daki temsilciliği Hogrefe Limited’e ait olmakla birlikte, Türkiye temsilciliği Davranış Bilimleri Enstitüsü ...