DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

Çocuğunuzun mutlu ve başarılı geleceği için, erken yaşta doğuştan gelen yeteneklerini tespit ederek birkaç saat içinde bilimsel bir yol haritasına sahip olabilirsiniz. DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı, erken çocukluk döneminde çocukların sahip olduğu yetenek, mesleki ilgi ve kişilik özeliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu ...

DBE 8-13 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

DBE 8-13 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

Çocuğunuzun mutlu ve başarılı geleceği için birkaç saat içinde bilimsel bir yol haritasına sahip olabilirsiniz. DBE 8-13 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı, 8-13 yaş grubundaki çocukların sahip olduğu yetenek, mesleki ilgi ve kişilik özelliklerini keşfetmeyi ve bu doğrultuda kendini tanıyan, ailesi ve çevresi ile uyumlu, ...

DBE 14 Yaş ve Üzeri Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

DBE 14 Yaş ve Üzeri Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

Meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşayan gençlere, yetişkinlere ve ailelerine bilimsel verilerle yol gösteriyoruz. DBE 14 Yaş ve Üzeri Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı, 14 yaş ve üzerindeki çocukların sahip olduğu yetenek, mesleki ilgi ve kişilik özelliklerini keşfetmeyi ve bu doğrultuda kendini tanıyan, ailesi ve çevresi ile ...

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kişilik bir insanı diğerinden ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünüdür. Bu ayırt eden özelliklerin içerisinde alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları yer alır. Bireyin özel ve ayırıcı davranışlarını içermektedir. Kişilik bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik davranışlarını temsil ...

Programda Kullanılan Test ve Envanterler

Programda Kullanılan Test ve Envanterler

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı  Program kapsamında çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır. YETENEK TESTLERİ: DBE Sözel Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme, dildeki farklı yapıları ...

Eğitim Alanında Test ve Envanter Kullanımı

Eğitim Alanında Test ve Envanter Kullanımı

Tıp alanında doktorlar için laboratuvar testleri teşhis koymaya ve tedavi yöntemlerini belirlemeye nasıl yardımcı oluyorsa eğitim alanında da psikolojik test ve envanterler psikologlar için öğrencinin durumunun saptanması, doğru yaklaşımların sergilenmesi ve yönlendirmelerin yapılabilmesi için aynı amaca hizmet eden vazgeçilme...

Uygulama ve İşleyiş

Uygulama ve İşleyiş

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı  Çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır. Çocuğun yetenek performans puanı, kendi akranları içinde yüzdelik puan sistemine göre değerlendirilmektedir. Uygulama, çocukların okuma yazma bilmemesi sebebiyle bölüm asistanlığını yürüten psikolog tarafından bire bir...

Kariyer Planlama Sürecine Ailenin Etkisi

Kariyer Planlama Sürecine Ailenin Etkisi

İnsan yaşamının uzun bir bölümünü eğitim süreci, sonraki bölümünü de mesleki yaşamları etkiler. Mesleki kararların oluştuğu dönem ergenlik dönemi ile çakışmaktadır. Bu döneme ait gelişim özellikleri doğal olarak genci zorlarken, geleceğe ait karar verme konusunda güvenli davranamamaktadır. Gencin kendini tanımasında yaşanan güçlüklerin temel ...

Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması

Bizi Arayın Kariyer planlaması insan kaynakları uygulamaları içinde çok uzun zamanlardan beri yerini almıştır. Her genç bir gün gelip iş hayatına atılacağı için onlarla ilgili kariyer planlaması, üniversite seçimi söz konusu olduğunda başlatılmaktadır. Bu nedenle belki de üniversite seçim planlanması demek daha doğru olur. Oysa beyi...