Kurumsal Gelişim Merkezi

DBE Lider Gelişim Programı

DBE Lider Gelişim Programı

 

Bu programda, katılımcının önce kendi kimliğini sonra da bireyin kendine özel geliştireceği Liderliği keşfetmesi amaçlanmaktadır.

Programımız, bireyi bir bütün olarak ele alan bir bakış açısıyla, sistemsel olarak seviyelendirilmiş ve bu doğrultuda 4 modülden oluşturulmuştur.

Modüller arasında 2 saatlik takip çalışmaları ve eş zamanlı olarak bireysel koçluk görüşmeleri yapılacaktır. Koçluk seansları ortalama 8-10 seans olacaktır.

Modül 1: Kendimi Yönetiyorum ( 2 gün )

Modül 2: İlişkilerimi Yönetiyorum ( 2 gün )

Modül 3: Ekibimi Yönetiyorum ( 2 gün )

Modül 4: Geleceği Yönetiyorum ( 2 gün )

Sürecin sonunda katılımcılar kendilerine özel olarak deneyimleyip geliştirecekleri liderlik modelini, kendilerine ve organizasyonlarına entegre etmeyi öğrenirler. Liderlik geliştirme projemizde davranış değişikliğinin ve gelişimin desteklenmesi için, uygulamalı programın yanı sıra, modüller arası ödevler, takip çalışmaları ve iş yerinde uygulamaya dönük alıştırmalar da mevcuttur

1.Modül: KENDİMİ YÖNETİYORUM ( 2 Gün )

 • Ben kimim ve kim olmak istiyorum?
 • Nasıl bir lider olmak istiyorum?
 • Ünvanımdan bağımsız olarak bireysel değerlerim ve güçlü yönlerim neler?

Bireyin liderliğe giden yolculuğunda ilk durak kendisidir. Programın genel amacı: ‘Her birey eşsiz ve mükemmeldir’ mottosundan yola çıkarak, önce kendi kimliğini sonra da bireyin kendine özel geliştireceği liderliği keşfetmesidir.

2.Modül: İLİŞKİLERİMİ YÖNETİYORUM ( 2 Gün )

 • İlişkilerimde ne alıyorum – ne veriyorum ?
 • İlişkilerimde neden hep aynı yerde takılıyorum?
 • Sağlıklı ve dengeli ilişki yürütmek için neyi farklı yapmalıyım?

Kendini daha iyi tanıyan birey, daha sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurma yolunda emin adımlarla ilerler.
 

3.Modül: EKİBİMİ YÖNETİYORUM ( 2 Gün )

 • Lider olarak ekibimin başarısına nasıl katkıda bulunabilirim?
 • Ekibime sergilediğim kimlikle, üst yönetime sergilediğim kimlik arasında fark olmalı mı?
 • Performans görüşmelerinde etkinliğimi nasıl arttırabilirim?
 • Ekibimin güçlü yönlerini sergilemesine nasıl daha çok fırsat tanırım?
 • Ekip içinde güveni nasıl arttırabilirim?

Lider olarak etki alanımızın en fazla olduğu yer ekibimizle olan iletişimimiz. Ekibin potansiyelini ortaya çıkarmayı, onlara rol model olmayı, sağlıklı geri bildirimle gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

4.Modül: GELECEĞİMİ YÖNETİYORUM ( 2 Gün )

 • Değişime nasıl öncü olabilirim?
 • Şirketimin sürekliliğine katkım nasıl olur?

Şirketlerin kaçınılmaz süreci değişime olumlu bakmayı, ekibin değişime uyumunu kolaylaştırmayı, yani değişime öncü liderler olmayı amaçlıyoruz

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

 • Liderin kendi vizyonunu/amacını netleştirmesi
 • Liderlik modelinin belirlenebilmesi
 • Bireysel farkındalığının artmasıyla duygusal zeka becerilerinin gelişmesi
 • Zamanı yönetme becerisinin pekiştirmesi
 • Değerlerin, inançların, güçlü yönlerin farkına varılması
 • Bireyin kendi hayatının lideri olmasının yanısıra çevresindekilere de ilham verem bir lider olması
 • Birlikte çalıştığı kişilerle koçvari iletişim kurabilmesi
 • Performans değerlendirme görüşmelerinde daha verimli sonuçların alınması
 • Liderin ekibiyle daha etkin iletişim kurması ve daha etkin geri bildirim vermesi
 • Şirketin vizyonuna olan katkısını daha net görmesi
 • Belirsizlik/kriz ortamında şirket yönetiminde liderlik yapabilmesi
 • Çalışanlarına rol model olan bir lider olabilmesi

Bireysel Koçluk Görüşmeleri

DBE Lider Gelişim Programı hakkında Müşteri Temsilcimiz ile görüşmek için kgm@dbe.com.tr adresini kullanabilir veya 212 233 01 10 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Benzer İçerikler :

DBE Kültürel Gelişim Programı

Yaşanan hızlı değişimler yönetici ve çalışan rollerine de yansımaktadır. Bu rolleri sürdürülebilir hale getirmek yeni davranışlar ve iş yapış tarzları...

E-Liderlik: Uzaktan Liderlik

“E-Liderlik, liderlik edilen bireylerin; düşünce, davranış, tutum ve performanslarını ölçmek, geliştirmek ve değiştirmek için sosyal etkileşim sürecinde ...

DBE-Forton Koçluk Okulu ICF Akredite Koçluk Eğitimi

THE FORTON GROUP HAKKINDA İngiltere merkezli olan The Forton Group, dünya çapında koçluk ve koçluk yöntemleri eğitimi, araştırma ve geliştirme servisi v...

DBE Mentorluk Programı

Bu programın amacı, yeni neslin, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, deneyimli...

İlginizi Çekebilir :

DBE Mavi Yaka Akademi

DBE “Mavi Yaka Gelişim” programı; bir kurumun mavi yaka çalışanlarının işe alımında kullanılacak araçların seçimi, personelin kuruma uyum ve...

DBE Koçvari Liderlik Programı

DBE Koçvari Liderlik Programı, ekiplerin performanslarını en üst seviyeye taşımak, onları ortak hedefe doğru güçlendirmek, harekete geçirmek, aidiyet ...

İş Yerinde Aşk Motivasyonu Artırır mı?

Amerikalılar "Don't dip your pen in company ink" derler, "Kaleminizi iş yerindeki mürekkebe bandırmayın!" İş yeri aşkları içi...

DBE Üst Yönetim için Grup Koçluğu Programı

Üst Yönetim’in ana görevi, hedeflerin etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bir gruba yön vermek, onları en iyi şekilde koordine etmek ve ...