Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması

Bizi Arayın Kariyer planlaması insan kaynakları uygulamaları içinde çok uzun zamanlardan beri yerini almıştır. Her genç bir gün gelip iş hayatına atılacağı için onlarla ilgili kariyer planlaması, üniversite seçimi söz konusu olduğunda başlatılmaktadır. Bu nedenle belki de üniversite seçim planlanması demek daha doğru olur. Oysa beyi...

Kariyer Planlama Sürecine Ailenin Etkisi

Kariyer Planlama Sürecine Ailenin Etkisi

İnsan yaşamının uzun bir bölümünü eğitim süreci, sonraki bölümünü de mesleki yaşamları etkiler. Mesleki kararların oluştuğu dönem ergenlik dönemi ile çakışmaktadır. Bu döneme ait gelişim özellikleri doğal olarak genci zorlarken, geleceğe ait karar verme konusunda güvenli davranamamaktadır. Gencin kendini tanımasında yaşanan güçlüklerin temel ...

Eğitim Alanında Test ve Envanter Kullanımı

Eğitim Alanında Test ve Envanter Kullanımı

Tıp alanında doktorlar için laboratuvar testleri teşhis koymaya ve tedavi yöntemlerini belirlemeye nasıl yardımcı oluyorsa eğitim alanında da psikolojik test ve envanterler psikologlar için öğrencinin durumunun saptanması, doğru yaklaşımların sergilenmesi ve yönlendirmelerin yapılabilmesi için aynı amaca hizmet eden vazgeçilme...

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kişilik bir insanı diğerinden ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünüdür. Bu ayırt eden özelliklerin içerisinde alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları yer alır. Bireyin özel ve ayırıcı davranışlarını içermektedir. Kişilik bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik davranışlarını temsil ...

  •