Uygulanan Psikolojik Test ve Envanterler

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer.

Sayısal Yetenek Testi

Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilmeyi, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü ölçer.

Soyut Kavrama Yetenek Testi

Soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve kullanma yetisini ölçer.

Mekanik Yetenek Testi

Mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme ve makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilmeyi ölçer.

Mekânsal Algı Yetenek Testi

Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ve görsel şekil-zemin ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

Kişilik Envanteri

Çocuğun/gencin kişilik özelliklerini ortaya koyar. Bu kişilik özellikleri aynı zamanda çocuk için günlük yaşamda becerikli olduğu alanlar olarak da yorumlanabilir.

Mesleki İlgi Envanteri

Çocuğun/gencin mesleki eğilimlerini ölçer.

Mesleki Motivasyon Envanteri

Çocuğun/gencin mesleki motivasyon düzeyini ölçer.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sayısal Yetenek Testi Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimd...

Envanterler

16PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri 16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik ...

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim...

Zeka Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı ...