Uygulanan Psikolojik Test ve Envanterler

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Yetenek Tarama ve Mesleki Yönlendirme Test ve Envanterleri

Sözel Yetenek Testi

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer.

Sayısal Yetenek Testi

Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilmeyi, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü ölçer.

Soyut Kavrama Yetenek Testi

Soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve kullanma yetisini ölçer.

Mekanik Yetenek Testi

Mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme ve makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilmeyi ölçer.

Mekânsal Algı Yetenek Testi

Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ve görsel şekil-zemin ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

Kişilik Envanteri

Çocuğun/gencin kişilik özelliklerini ortaya koyar. Bu kişilik özellikleri aynı zamanda çocuk için günlük yaşamda becerikli olduğu alanlar olarak da yorumlanabilir.

Mesleki İlgi Envanteri

Çocuğun/gencin mesleki eğilimlerini ölçer.

Mesleki Motivasyon Envanteri

Çocuğun/gencin mesleki motivasyon düzeyini ölçer.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Zeka Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı ...

Gelişimsel Tarama Ölçekleri

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test, çocuğun dört alandaki (kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba ...

Projektif Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgileri ...

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim...