İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en az dış müşteriler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Departmanların, birbirleriyle olan iş ilişkilerindeki memnuniyet de bu konunun açılımlarından birisidir. Kurum içinde departmanların birbirlerine ne düzeyde hizmet verdiklerini ölçmek için İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapmaktayız.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması Proje Akışı

  • Kurumun ihtiyacına ve beklentisine yönelik olarak kuruma özel İç Müşteri Memnuniyeti Anketi oluşturulur. Bu anket oluşturulurken DBE soru bankasından yararlanılır.

  • Bu sorulara, DBE tarafından analizlerin daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak bazı genel ve açık uçlu sorular eklenir.

  • Anket, projeye dahil tüm çalışanlara DBE tarafından elektronik ortamda veya kağıt-kalem ortamında uygulanır.

  • Uygulama verileri, DBE tarafından analiz edilir.
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. ...

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, genel olarak çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birli...