İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en az dış müşteriler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Departmanların, birbirleriyle olan iş ilişkilerindeki memnuniyet de bu konunun açılımlarından birisidir. Kurum içinde departmanların birbirlerine ne düzeyde hizmet verdiklerini ölçmek için İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapmaktayız.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması Proje Akışı

  • Kurumun ihtiyacına ve beklentisine yönelik olarak kuruma özel İç Müşteri Memnuniyeti Anketi oluşturulur. Bu anket oluşturulurken DBE soru bankasından yararlanılır.

  • Bu sorulara, DBE tarafından analizlerin daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak bazı genel ve açık uçlu sorular eklenir.

  • Anket, projeye dahil tüm çalışanlara DBE tarafından elektronik ortamda veya kağıt-kalem ortamında uygulanır.

  • Uygulama verileri, DBE tarafından analiz edilir.
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en ...

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların ...

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...

Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma Projesi

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan ...