İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural, dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en az dış müşteriler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Departmanların, birbirleriyle olan iş ilişkilerindeki memnuniyet de bu konunun açılımlarından birisidir. Kurum içinde departmanların birbirlerine ne düzeyde hizmet verdiklerini ölçmek için İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapmaktayız.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması Proje Akışı

  • Kurumun ihtiyacına ve beklentisine yönelik olarak kuruma özel İç Müşteri Memnuniyeti Anketi oluşturulur. Bu anket oluşturulurken DBE soru bankasından yararlanılır.

  • Bu sorulara, DBE tarafından analizlerin daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak bazı genel ve açık uçlu sorular eklenir.

  • Anket, projeye dahil tüm çalışanlara DBE tarafından elektronik ortamda veya kağıt-kalem ortamında uygulanır.

  • Uygulama verileri, DBE tarafından analiz edilir.
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu ...

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...

Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçları Geliştirme

DBE uzmanları, Kariyer Gelişimi ve İşe Alım süreçlerinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (DGM) Uygulamalarını kurumlara özel olarak...

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının ...