Psikolojik Travma ve EMDR

EMDR Sıkça Sorulan Sorular

EMDR Sıkça Sorulan Sorular

EMDR Hangi Sorunları Tedavi Edebilir?

EMDR'ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması klinik uygulama alanını giderek genişletmiş ve EMDR ile birlikte birçok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

 • Kişilik Bozuklukları
 • Panik Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Komplike Yas
 • Disosiyasyon
 • Rahatsız Edici Anılar
 • Fobiler
 • Ağrı Rahatsızlıkları
 • Yeme Bozuklukları
 • Performans Kaygısı
 • Stres Kontrolü
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
 • Beden Algısı Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
 • Migren ve Fantom Ağrı
 • Kompleks Travma

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe 'kısa süreli terapiler' grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

EMDR Ne Amaçla Kullanılır?

EMDR endişe, suçluluk duygusu, öfke, travma sonrası reaksiyonları, bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren semptomların azaltılmasında kullanılır. Bunun yanı sıra performans geliştirme, kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. EMDR özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğunun iyileştirilme sürecindeki başarısıyla bilinmektedir ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır.

EMDR Terapisi Sürecinde Neler Yaşanmaktadır?

EMDR herkes için farklıdır çünkü iyileştirme süreci kişinin içsel durumuna göre yönlendirilmektedir. Geçmişte yaşanan bazı olaylar ve anılar, hepsi olmamakla birlikte ortaya çıkabilir ve tek bir EMDR seansıyla iyileştirilebilir. Çoğu zaman acı veren bir anı beraberinde hoş olmayan duygular veya bedensel duyular getirir. Bu çok normaldir ve EMDR durdurulmadığı sürece genelde birkaç dakikada geçmektedir fakat danışan istediği zaman ara verilir. Terapilerde genellikle acı ve rahatsızlık veren duygular ve anılar zayıflamakta ve güçlerini kaybetmektedirler. Bu nedenle genel olarak birden fazla terapi seansı yapmak gerekebilir. 

Neden Acı Veren Bir Anı Yeniden Yaşanmalıdır?

Acı veren anılar, onlardan kaçınıldığı sürece rahatsızlık verme güçlerini korurlar. Bazı anılarda anılara geri dönüş ve kabuslar, en az o olayın yaşandığı an kadar üzücü ve bunaltıcı olabilir fakat bunları yeniden yaşamanın bir yararı dokunmaz. EMDR terapisinde ise bu acı veren anıyla oldukça güvenli bir ortamda yüz yüze gelinir ve böylece danışan kendini bunalmış hissetmez. Bu sayede danışan o anının üzerine gidebilir ve anının üstesinden gelmek için harekete geçebilme cesaretini kendinde bulabilmektedir.

EMDR Terapisinde Kontrol Altında Olacak Mıyım?

Durma veya devam etme kararı her zaman danışana aittir fakat EMDR sırasında hangi düşüncelerin, duyguların veya anıların ortaya çıkabileceğini tahmin etmek zordur. Bu, kişilerin doğal iyileşme sürecine bağlıdır. Danışan aynı zamanda terapiste yaşadığı deneyimin ne kadarını söyleyeceğine de kendisi karar verebilir. Terapist danışanın terapi süreciden alabileceğinin en fazlasını almasında rehberlik yapar ve onu daha zorlu bölümlere devam edebilmesi için teşvik eder.

EMDR İçin Alınması Gereken Önlemler Var Mıdır?

Terapistin EMDR ve diğer terapi yöntemleri konusunda yeterli eğitime sahip olması çok önemlidir. Aksi takdirde yarım kaldığında ya da yanlış uygulandığında terapinin danışana fayda sağlamaması hatta daha da kötüsü ona zarar vermesi gibi bir risk ortaya çıkar. Terapistiniz olası zorlukları veya EMDR’nin kullanılamayacağı durumları gözden geçirmeli, gerektiğinde sizin için daha uygun olacak başka bir terapi uygulamayı önermelidir.

EMDR'den Sonra Ne Oluyor?

Bazı kişiler olayları seanstan sonra günler, hatta haftalar sonra bile yaşamaya devam ediyor olabilir. Yeni hisler, oldukça canlı rüyalar, güçlü duygular ya da hatırlamalar gündeme gelebilir. Bu, kişinin kafasını karıştırabilir fakat bu sadece iyileşme sürecinin devamıdır ve tek yapılması gereken bir sonraki seansta bunların terapiste bildirilmesidir. Rahatsızlık veren semptomlar ortadan kaldırıldığında danışan terapistle yeni beceriler ve başa çıkma yolları geliştirmek amacıyla çalışmaya devam edebilir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

EMDR-TR

EMDR-TR, Türkiye’de EMDR Terapisinin klinik uygulama ve akreditasyonu için standartlar koymayı Eğitim programları...

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedir?

Çocuk ve gençlerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik bir olaya maruz kalma sonucu oluşan bir durumdur. Tüm çocukların şiddet, fiziksel veya ...

Yetişkinlerde Travma

Zorlayıcı ya da travmatik olay yaşayan kişilere faciadan sonra sağ kalmış insanlar olarak bakabiliriz. İçlerinde her sağlıklı insan gibi esneklik, adaptasyon ...

Travma Nedir?

Travma, günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olabilmekte; buna karşın, ...