DBE Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programları

Programda Kullanılan Test ve Envanterler

Programda Kullanılan Test ve Envanterler

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı 

Program kapsamında çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır.

YETENEK TESTLERİ:

DBE Sözel Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme ve farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerileri ölçümlenmektedir. Test; sözel dikkat, sözcük dağarcığı, algısal tamamlama, sınıflama, benzerlikler, farklılıklar, görsel kavrama, sözel kavrama akıl yürütme ve sıralama alt boyutlarından oluşmaktadır.

DBE Sayısal Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun rakamlarla çalışma, basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde ele alma, sayılarla ifade edilen problemleri çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütme becerileri ölçümlenmektedir. Test sayısal dikkat, sayısal kavrama 1 (eşleştirme kolay-zor, sayma), sayısal kavrama 2 (toplama, çıkarma, örüntü) ve problem/zihinsel matematik alt boyutlarından oluşmaktadır.

DBE Soyut Kavrama Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun resimleri, geometrik şekilleri ayrıntıları ile algılama, şekiller arasındaki biçimi, büyüklük vb. yönlerden benzerlik ve farkları görebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekanik Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun fizik ve mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme, makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme ve makineyi geliştirici yaratıcı fikirler üretebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekânsal Algı Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun görsel- duyusal uyaranlar yolu ile bilgi edinme ve bu bilginin işlenip yorumlanması olarak tanımlanan görsel algı, obje tanıma, görsel ayırt etme, görsel şekil-zemin ayırt etme, görsel tamamlama, mekânsal ilişkiler ve görsel sıraya koyma gibi becerileri ölçümlenmektedir.

ENVANTERLER:

Okul Öncesi Dönem Güçlü Yönler Envanteri (Kişilik Envanteri): Çocuğun kişilik özelliklerini 13 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir. Bu kişilik özellikleri aynı zamanda çocuk için günlük yaşamda becerikli olduğu alanlar olarak da yorumlanabilir.

DBE Mesleki İlgi Envanteri (Resimli): Holland kuramını esas alan ve bu doğrultuda çocuğun mesleki eğilimini 6 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

DBE 8-13 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı 

Program kapsamında çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır. Program içerisinde 8-13 yaş grubuna uygulanan yetenek testleri aynıdır ancak envanterler yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

YETENEK TESTLERİ:

DBE Sözel Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme ve farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Sayısal Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun rakamlarla çalışma, basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde ele alma, sayılarla ifade edilen problemleri çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Soyut Kavrama Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun resimleri, geometrik şekilleri ayrıntıları ile algılama, şekiller arasındaki biçimi, büyüklük vb. yönlerden benzerlik ve farkları görebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekanik Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun fizik ve mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme, makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme ve makineyi geliştirici yaratıcı fikirler üretebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekânsal Algı Yetenek Testi: Bu test ile çocuğun görsel- duyusal uyaranlar yolu ile bilgi edinme ve bu bilginin işlenip yorumlanması olarak tanımlanan görsel algı, obje tanıma, görsel ayırt etme, görsel şekil-zemin ayırt etme, görsel tamamlama, mekânsal ilişkiler ve görsel sıraya koyma gibi becerileri ölçümlenmektedir.

ENVANTERLER:

Kişilik Envanteri:

8-10 yaş grubuna Okul Öncesi Dönem Güçlü Yönler Envanteri: Çocuğun kişilik özelliklerini 13 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

11-13 yaş grubuna Adjective Check List / Sıfat Listesi: Çocuğun kişilik özelliklerini 24 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

Mesleki İlgi Envanteri:

8-10 yaş grubuna DBE Mesleki İlgi Envanteri (Resimli): Holland kuramını esas alan ve bu doğrultuda çocuğun mesleki eğilimini 6 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

11-13 yaş grubuna DBE Mesleki İlgi Envanteri: Holland kuramını esas alan ve bu doğrultuda çocuğun mesleki eğilimini 6 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

DBE 14 Yaş ve Üzeri Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı

Program kapsamında gence 5 yetenek testi ve 3 envanter uygulanmaktadır.

YETENEK TESTLERİ:

DBE Sözel Yetenek Testi: Bu test ile gencin dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme ve farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Sayısal Yetenek Testi: Bu test ile gencin rakamlarla çalışma, basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde ele alma, sayılarla ifade edilen problemleri çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Soyut Kavrama Yetenek Testi: Bu test ile gencin resimleri, geometrik şekilleri ayrıntıları ile algılama, şekiller arasındaki biçimi, büyüklük vb. yönlerden benzerlik ve farkları görebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekanik Yetenek Testi: Bu test ile gencin fizik ve mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme, makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme ve makineyi geliştirici yaratıcı fikirler üretebilme becerileri ölçümlenmektedir.

DBE Mekânsal Algı Yetenek Testi: Bu test ile gencin görsel- duyusal uyaranlar yolu ile bilgi edinme ve bu bilginin işlenip yorumlanması olarak tanımlanan görsel algı, obje tanıma, görsel ayırt etme, görsel şekil-zemin ayırt etme, görsel tamamlama, mekânsal ilişkiler ve görsel sıraya koyma gibi becerileri ölçümlenmektedir.

ENVANTERLER:

Adjective Check List / Sıfat Listesi (Kişilik Envanteri): Gencin kişilik özelliklerini 24 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.

DBE Mesleki İlgi Envanteri: Holland kuramını esas alan ve bu doğrultuda gencin mesleki eğilimini 6 alt boyutta değerlendiren bir envanterdir.  

DBE Mesleki Motivasyon Envanteri: Gencin mesleki bilinçlenme olgunluğunu, meslek seçimine verdiği önemi değerlendiren bir envanterdir.

Randevu almak için (0212) 233 01 10 - 311 veya 0533 634 24 14 numaralı hatlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Programda Kullanılan Test ve Envanterler

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı  Program kapsamında çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır. YETENEK...

Uygulama ve İşleyiş

DBE 4-7 Yaş Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı  Çocuğa 5 yetenek testi ve 2 envanter uygulanmaktadır. Çocuğun yetenek performans puanı, ...