Zeka ve Yetenek Testleri

Zeka ve Yetenek Testleri

Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III) 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, ...

Kişilik Testleri

Kişilik Testleri

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Objektif kişilik testleri, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir. Bu noktada, kişilik ile ilgili kâğıt-kalem ...

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve eğilimlerini ölçen testler olabildikleri, bireylerin farklı durumlardaki tutumlarını da değerlendiren testlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. DB...