Toplum Gönüllüleri Vakfı 16PF ve DBE Kişilik envanteri çalışması

"Genç işsizliğinin arttığı bu dönemde toplum gönüllüsü gençler tarafından kurulan YESS Akademi, Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından sağlanan kişilik envanteri desteği ile katılımcıların iş hayatına daha emin adımlarla ilerlediği bir sürece dönüştü. Katkısı ve emeği geçen Sevgili Emre Konuk ve Ayşegül Horozoğlu başta olmak üzere değerli Davranış Bilimleri Enstitüsü ekibine teşekkürler. Desteğinizle toplum gönüllüsü gençler envanter sonuçları ile kendilerini anlatarak yetkinliklerini keşfedip bundan sonraki süreçlerini daha planlı bir hale getirme imkanı elde etti."
Ayşe Kırımlı
Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü

Assistt - Aday Değerlendirme Çalışması

DBE işe alımlarımızda, aday değerlendirme sürecimizde başvurduğumuz önemli bir kaynak. Memnuniyetimizin arkasında teknoloji alt yapımızla uyumlu, pratik çözümler üreten yapısı büyük rol oynuyor. DBE, alanında sunduğu uzman ölçme ve değerlendirme çözümleri ile teknolojik ve pratik çözümler üreterek, işe alım sürecimizi önemli ölçüde kısaltıyor ve adaylarımızı doğru şekilde değerlendirebilme imkânı sunuyor.

Ülker - Ölçme Değerlendirme Çözümleri

“En büyük sermayemiz, çalışanlarımızdır” diyerek rekabet avantajı sağlayabilmek için sürekli gelişen İnsan Kaynağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hızlı büyüyen güçlü bir firma olarak, tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde etkin ve hızlı çözümlerle hareket etmeyi arzuluyoruz. Hem işe alım süreçlerinde, hem de yönetici havuzu oluşturma, terfi edebilecek çalışanları belirleme ve mevcut çalışanlara gelişim planlamada, DBE’nin sunduğu ölçme ve değerlendirme çözümlerini kullanıyoruz. Böylece İnsan Kaynağımızı güçlendiriyor, mevcut çalışanların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabiliyor ve doğru çalışana doğru yatırımı yapabiliyoruz. Pozisyonun niteliklerine uygun, doğru çalışanı bulabilmek için performansı öngördüğü çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış, sürekli güncellenen DBE bilgi/beceri testleri havuzunu kullanıyoruz. Eğitim, Kişisel Gelişim, Terfi ve Kariyer Yönetimi süreçlerinde, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmak, ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirleyerek çalışanlarda bu yönleri ile ilgili farkındalık yaratmak ve doğru insanı doğru pozisyona yerleştirebilmek için, 5 farklı simulasyon aracını içeren DBE Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamalarını DBE Danışmanları ile gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalara ek olarak, 16PF Kişilik Envanteri ve DBE 360 Derece Geribildirim uygulamasını da bu değerlendirme sürecine dahil ediyor ve böylelikle çalışanlarımız hakkında çok kapsamlı bilgi sahibi oluyoruz. Uygulamalar sonunda çalışanlarımız değerlendirme sonuçları hakkında DBE’nin uzman danışmanları ile bireysel geribildirim görüşmeleri gerçekleştiriyorlar ve mevcut durumları hakkında farkındalık kazanıyor, gelişim için kritik noktaları belirliyor ve kişilik özelliklerinin iş performanslarına etkisini irdeliyorlar. Böylelikle çalışanlarımızı gelişimleri için yönlendiriyor ve kendi gelişimlerinden de sorumlu tutuyoruz. Özetle, DBE’nin sunduğu Ölçme ve Değerlendirme çözümleriyle, mevcut performansı ölçüyor,  terfi edeceği pozisyona göre ihtiyaçlarını belirliyor, kişinin sahip olduğu potansiyeli tespit edebiliyoruz. Ülker Grubu olarak İnsan Kaynağımızı geleceğe DBE ile hazırlıyoruz.

Garanti Bankası - 360°Değerlendirme Çalışması

Garanti Bankası olarak, yöneticilerimizi kendi içimizde yetiştiriyor, kariyer planlamalarında sorumluluğu çalışanın kendisine ve yöneticisine yüklüyoruz. Bu doğrultuda da, çalışanların ihtiyaç duyabileceği tüm desteği sağlayacak, başarıyı temel alan çağdaş İnsan Kaynakları Programları oluşturuyoruz.  Oluşturduğumuz programlardan biri olan 360 Derece Değerlendirme Sistemini yılda bir kez DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleştirmekteyiz. Bu proje ile Bölge ve Şube Müdürlerinin yönetsel yetkinlikler bazında güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirlemeyi ve bu doğrultuda yöneticilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün hazırladığı Bireysel 360 Derece Değerlendirme Raporları ve değerlendirme kapsamına alınan her bir yöneticimiz için uygulanan 16PF Kişilik Envanteri Raporları ile konusunda uzman DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü danışmanları tarafından, Yöneticilerimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında farkındalık kazanılmasını sağlayacak birebir geribildirim görüşmeleri gerçekleştirilmekte ve bu görüşmeler ile uygulama sonuçları baz alınarak bireysel gelişim planları hazırlanmaktadır.

Değişimin kaçınılmaz olduğu bankacılık sektöründe, yetkinliklerimiz doğrultusunda kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi için DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile Star Değerlendirme Projesini gerçekleştirdik. Proje ile yüksek performans sergileyen yöneticilerimizin farklılaştıkları alanları tespit etmeyi, pozisyonları ile ilgili yetkinlik modelini gözden geçirip bu yetkinlikleri meydana getiren kritik davranışları belirlemeyi amaçladık. Proje sonunda elde edilen çıktıları kariyer yönetimi ve gelişimi alanında kullanmayı planlamaktayız.

SONY Yetkinlik Değerlendirme Projesi

  Her Yönüyle Çalışanın Yetkinlik Seviyelerini Keşfeden Bir Yöntem:
Değerlendirme Merkezi,


360° Geribildirim ve Kişilik Özelliklerinin Bir Arada Yorumlanması

SONY Yetkinlik Değerlendirme Projesi

  Amaç:
DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Kurumsal Gelişim Merkezi biriminin yürütmüş olduğu bu çalışma ile, 94 SONY çalışanının yetkinliklerini farklı araçlarla ölçerek çalışanlar ile İK Bölümü’ne bireysel değerlendirme raporları, üst yönetime ise özet raporlar sunulması amaçlandı. Sürecin sonundaki geribildirim görüşmeleriyle çalışanlarla raporların detayları paylaşıldı. Tüm çalışanlara DBE online sistemi üzerinden şifre gönderilerek 16PF Kişilik Envanteri uygulanmış; böylece yetkinlik değerlendirme sonuçları çalışanların kişilik özellikleriyle birleştirerek kapsamlı bir yetkinlik değerlendirme ve gelişim raporuna ulaşılması hedeflendi.

Değerlendirme Merkezi uygulanmasında amaç çalışanın belli yetkinlikleri kısıtlı zaman içerisinde nasıl ve ne derece sergileyebildiğini farklı araçlar vasıtasıyla objektif bir şekilde ölçmektir. Bu çalışma, Değerlendirme Merkezi sonuçlarıyla SONY çalışanlarının 360° Geribildirim sonuç raporlarını birleştirerek, çalışanların Değerlendirme Merkezi performansları ile gerçek iş ortamında, uzun vadede gösterdiği yetkinlik performanslarını karşılaştırmayı ve aynı yetkinlik için olası farkların sebeplerini araştırmayı amaçlamıştır. Son olarak çalışanın 16PF Kişilik Envanteri verilerini de bu rapora entegre ederek, yetkinlik bazında bireysel performansı etkileyen kişilik özellikleriyle, çalışanın güçlü ve gelişime açık yönlerinin ardındaki sebepleri açıklayabilmeyi hedeflemiştir. Metod:
DBE Kurumsal Gelişim Merkezi tarafından geliştirilen Değerlendirme Merkezi araçları, 18 ayrı SONY yetkinliğini ölçecek şekilde Ajandadaki İşler, Rol Oyunu ve Grup Çalışması olarak belirlendi. Daha sonra bu 18 yetkinliği ölçen davranış göstergelerini içeren değerlendirme formları, her bir pozisyonda ortalama maksimum 9 yetkinliğin yer aldığı 16 farklı pozisyon için SONY’ye özel olarak oluşturuldu.
16PF Kişilik Envanteri, 16 Kişilik Faktörü ile kişilik özelliklerini açıklayan ve tüm dünyada yıllardır kullanılmakta olan güvenirlik ve geçerliği pek çok bilimsel araştırmayla kanıtlanmış 185 soruluk bir envanterdir. Türkiye standardizasyon çalışması DBE tarafından yapılmış olan ve her 3 senede bir normu yenilenen 16PF Kişilik Envanteri çalışanların gözlemlenen performansları ile kişilikleri ve gizli potansiyelleri arasındaki bağlantıları kurabilmek amacıyla bu çalışmaya dahil edildi. Entegre Raporun Oluşturulması:
Bu çalışma için iki ayrı Entegre Rapor formatı oluşturuldu. Bir grup katılımcı için Değerlendirme Merkezi sonuçları, 360° Geribildirim Raporları ve 16PF Kişilik Envanteri sonuçları entegre edilerek raporlar oluşturuldu. Bu formatta, öncelikle SONY Türkiye İnsan Kaynakları tarafından kurum içinde yürütülen 360° Geribildirim verileri raporlara aktarıldı. Daha sonra 360° Geribildirim sonuçları ile karşılaştırmalı olarak Değerlendirme Merkezi Raporu’ndan gelen performans düzeyleri açıklamalı olarak raporlara entegre edildi. Değerlendirme Merkezi sonuçlarına göre pozisyon yetkinlikleri baz alınarak çalışanın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenerek Değerlendirme Merkezi uygulamalarında göstermiş oldukları davranışlar ve bunların iş hayatlarında olası etkileri açıklamalarıyla birlikte Entegre Rapor’a eklendi. Son olarak çalışanların 16PF Kişilik Envanteri raporlarından alınan veriler, güçlü ve gelişime açık bulgulanan yetkinliklerindeki performanslarına ilişkin açıklamalara entegre edilerek yetkinlik performansları ve kişilik özellikleri arasındaki paralellik ve farklılıklar belirlendi. Bu paralel ve farklı noktaların temellerine inilmeye çalışılarak yapılan açıklamalar, yönlendirici olmaktan ziyade objektif bir şekilde, değerlendirilen çalışan ve kurumun farkındalığını artırıcı bir tarzda rapora eklendi.

Değerlendirme Merkezi uygulanmayan bir diğer katılımcı grup için ise aynı rapor süreci 360° Geribildirim ve 16PF Kişilik Envanteri sonuçları entegre edilerek gerçekleşti. Raporlarda;

• Çalışanın potansiyel kişilik özellikleri ve bunlarla bağlantılı olan yetkinlikler arasındaki farklılıklara dikkat çekilerek çalışanın sahip olduğu performansı ortaya çıkarabilmesi için farkındalık yaratılması sağlandı.

• Çalışanın kişilik özelliklerinin, güçlü bulgulanan yetkinliklerini desteklediği durumlarda ise bu yetkinliklerde maksimum performans gösterebilmesi yönünde geribildirimlere yer verildi.

• Çalışanın kişilik özellikleri gelişime açık bulgulanan yetkinlikleriyle paralellik gösterdiğinde ise yetkinliklerde sıkıntı yaşanan konularla çalışanın kişiliği arasındaki etkileşime dikkat çekilerek hem çalışan hem de yönetim için öneriler geliştirildi. Sonuç:
Bu çalışma sonucunda SONY çalışanlarının güçlü ve gelişime açık yetkinlikleri saptanmış, kendi kişilik özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve gelişimleri için yol haritaları çizilmiştir. Çalışmanın sonunda SONY çalışanlarına ve yönetimine geniş kapsamlı bireysel raporlar sunulmuş ve birebir görüşmelerle geribildirim verilmiştir. Raporlar teslim edildikten sonra Değerlendirme Merkezi katılımcılarına DBE Danışmanları, üst yönetime ise Emre Konuk tarafından geribildirim verilirken, sürece katılan diğer çalışanlara SONY-Türkiye İnsan Kaynakları ekibi tarafından geribildirim verilmesi planlandı. Uygulama süreci devam ederken SONY-İK ekibine, DBE tarafından “Geribildirim verme eğitimi” verildi.
 

Aday Değerlendirme Çalışması

  Çalışmanın Amacı
DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü - Kurumsal Gelişim Merkezi (KGM) ‘nin destek verdiği bir çalışma olan “Çok Boyutlu Aday Değerlendirme” çalışması, MSD bünyesinde Bölge Müdürü pozisyonuna terfi edecek iç adayların önceden belirlenmesi ve açılacak ilk Bölge Müdürü pozisyonu için aday havuzundan terfilerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu projede, MSD’nin ilgili pozisyonun yetkinlikleri ile o pozisyonu doldurması planlanan adayların yetkinliklerinin örtüşüp örtüşmediğinin ve yetkinlik seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştı. Çalışmanın Metodu MSD İnsan Kaynakları (İK), pozisyonun açıldığını tüm çalışanlarına duyurduktan sonra, belirli kriterleri dolduran çalışanlar açık pozisyona başvurarak uygulamalara katılmaya hak kazanmıştı. Uygulamada, Değerlendirme Merkezi simülasyonlarından Grup Çalışması, 16PF Kişilik Envanteri ve Genel Yetenek testi kullanıldı. Grup Çalışması simülasyonu uygulanmasındaki amaç; kişinin mevcut ve potansiyel yetkinliklerini eşit koşullarda ve kısıtlı zaman içerisinde nasıl ve ne kadar sergileyebildiğinin gözlemlenmesi ve yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinilmesidir. Bu bilgiler, adayların pozisyonun gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olup olmadıklarına ilişkin güvenilir ve bilimsel veriler elde etmeyi sağlayan 16PF Kişilik Envanteri ile Genel Yetenek Testi sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Genel olarak zihnin problem çözme yeteneğini ölçen, ölçtüğü boyutlar itibariyle, birçok iş için işin başarısını en iyi öngören araçlardan biri olan Genel Yetenek Testi uygulamaları Grup Çalışması aracının uygulandığı gün, her bir grup çalışmasından önce MSD İK yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiştir. MSD İK yetkilileri DBE danışmanları tarafından uygulamalar başlamadan önce kısa bir eğitimle Genel Yetenek testi uygulama yönergesi hakkında bilgilendirildiler. Her ne kadar 16PF Kişilik Envanteri, B faktörü ile problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ölçümlese de Genel Yetenek testi ile daha spesifik bir sonuç alınması amaçlanmıştır. 16 Temel Kişilik Özelliğini ve 5 Genel Kişilik Eğilimini ölçen ve dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biri olan, 185 sorudan oluşan, ihtiyaca göre 5 ayrı raporu alınabilen 16PF Kişilik Envanteri, katılımcılara Grup Çalışması uygulaması sürecinden günler önce kişiye özel şifreler gönderilerek online sistem üzerinden doldurtulmuştur. Grup Çalışması uygulamaları 4 günde İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde ve 3 DBE Psikolog/Danışmanıyla gerçekleştirildi.
Bu süreçte DBE’den üç Psikolog/Danışman değerlendirici olarak yer aldı. Burada amaç, Bölge Müdürü pozisyonu için belirlenen yetkinlikleri kişilerin ne derecede göstereceğini fiziksel olarak gözlemleyebilme olanağı tanıyan olabildiğince gerçek bir çalışma ortamı yaratmaktı. Her bir grup ilk önce kendilerine verilen senaryoları okuyup, verilen yönerge doğrultusunda bir çalışma tarzı geliştirdi. Bu ortamda her bir grup üyesinin bilgisi değil, ne tür bir strateji oluşturduğu, takındıkları tutum ve yaklaşımları gözlemlendi. Her 2 katılımcı 1 değerlendirici tarafından gözlemlenerek her türlü veri detaylı olarak sistematik bir şekilde gözlem anında not alındı. Burada gruplar değil, grup içinde gösterilen bireysel davranışlara odaklanmak esastı. Değerlendirme, o an tüm bu kişiler aksiyon halindeyken yapıldı. Grup Çalışması uygulaması; 15 dakika hazırlık ve 45 dakika uygulama ile toplam bir saat sürdü.

MSD İK yetkilileri ise çalışmalar boyunca süreci gözlemlemek amacıyla dinleyici olarak katılım gösterdiler. Her bir uygulama sonunda, DBE danışmanları biraraya gelerek her bir katılımcı hakkındaki gözlemlerini paylaştıkları toplantıyı gerçekleştirdiler.  Sonrasında göz önüne alınan başlıca yetkinlikler için kişilerin reel davranışlarındaki gözlemlere göre 1’den 5’e kadar bir skalada yetkinlik puanlamaları hesaplandı ve sonuçlarına göre çalışanın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenerek, Grup Çalışması uygulamasında göstermiş oldukları davranışlar ve bunların iş hayatlarında olası etkileri açıklamalarıyla birlikte yetkinlik değerlendirme raporları yazıldı. DBE Kurumsal Gelişim Merkezi, Grup Çalışması simülasyon rapor sonuçlarıyla adayların sahip olduğu kişilik özellikleri ve problem çözme yeteneğini de birleştirerek kapsamlı bir kariyer/gelişim planına veri oluşturmayı, yöneticilere zaman ve maliyet avantajları kazandırmayı hedeflemiştir. Grup Çalışması uygulamaları tamamlandıktan sonra katılımcılar için güçlü ve gelişime açık yetkinliklerinin yer aldığı, Grup Çalışması sırasında MSD’nin yetkinlikleri doğrultusunda yapılan gözlemler baz alınarak oluşturulan raporlar MSD İK bölümüne sunulmuştur. Çalışmanın Sonucu
Grup Çalışması sonuçları belirlendikten sonra DBE danışmanları ve MSD İK bölümü ile geribildirim toplantısı düzenlendi. Geribildirim toplantısı sırasında, adayların Genel Yetenek Testi skorları, 16PF Kişilik Envanteri Temel Yorum Raporu sonuçları ve katılımcıların raporları üzerinden kişilerin güçlü ve gelişime açık bulgulanan yetkinliklerindeki performansları ile kişilik özellikleri ve analitik düşünme kapasitesi arasındaki paralellik ve farklılıklar belirlendi. Toplantı sonucunda IK Bölümü’nün önceden belirlediği kriteler sonucunda son aşama olan Yetkinlik Bazlı Mülakat’a katılacak adaylar belirlendi”. MSD İK bölümü ve ilgili yöneticiler Yetkinlik Bazlı Mülakat sürecini gerçekleştirdikten sonra Bölge Müdürü havuzuna girecek olan adaylara karar verildi. Bu çalışma sayesinde, uygulamaya katılan tüm çalışanlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri saptanmış, raporlanmış ve gelecek çalışmalar için İnsan Kaynakları Yöneticilerine sunulmuştur.
 

16PF Uygulaması

Enerji Yönetiminde uzman bir şirket olarak, gelişimin öncüsü olmayı, yenilikçi, gelişim odaklı insan kaynağına sahip olmayı, sektörde hızla büyürken işe alımlarımızda da bu kültüre sahip yetenekli adaylara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile Star Satış Mühendisi profili belirleme çalışmasını gerçekleştirdik. Bu proje ile yetenekli ve satış profili olan kişilerin ekibimize katabilmemizi sağlayacak, Schneider Elektrik’e özgü kritik başarı kriterlerine göre işe alım yapabilmemize olanak tanıyan çıktılara ulaştık. Satış performansını öngörebilir şekilde oluşturulan yetkinlik modeli ve kişilik profilini, kendi yeteneklerimizin modellenmesiyle oluşturmak hem çok rasyonel bir çalışma oldu hem de işe alım vizyon ve hedeflerimizle son derece örtüştü. Artık işe alımlarımızda hem oluşturulan bu yetkinlik modelini, hem de oluşturulan ideal kişilik profili ile kıyaslamamızı sağlayan 16PF Kişilik Envanterini kullanıyoruz.