Uygulanan Psikolojik Testler ve Envanterler

Zeka ve Yetenek Testleri

Zeka ve Yetenek Testleri

Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III)

16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır. WAIS-III zeka testinde bu iki ana bölüm kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans yeteneklerini daha detaylı değerlendirmek mümkün olmaktadır. Buna göre, WAIS-III sözel ve performans ana bölümlerinin altında toplanan 4 endeks skor ve 14 alt boyuttan oluşmaktadır.

Türkiye normları henüz olmayan WAIS-III, Amerikan normları ile değerlendirilmekle birlikte, deneyimli klinisyenler tarafından bireyin zihinsel becerileri ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve klinik amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. WAIS-III bireyin güçlü ve geliştirilmesi gereken zihinsel yetenekleri ile ilgili detaylı bir yol haritası sunmakta ve ölçme amacının yanı sıra terapi planının yapılmasında da oldukça önemli bir değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve deneyim gerektiren WAIS-III Ölçeği’nin uygulanması, kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

Genel ve Özel Yetenek Testleri

Yetenek testleri, bireyin yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme araçlarıdır. Başarı ve yetenek testleri bu guruba girmektedir. Yetenek testleri genel olarak performans ölçen testler olarak bilinir. Bireyin belirli bir alandaki becerisini, yatkınlığını ve performans başarısını ölçer. Buna en iyi örnek mesleki testlerdir. İşe alımlarda kullanılan mühendislik, bankacılık vs. gibi belirli bir beceri setine yönelik testler veya bireylerin müzik, resim gibi farklı alanlardaki yeteneklerini ölçmeye yönelik testler bu gruba girer.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, gerek genel yetenek, gerekse farklı alanlardaki yeteneklerin ölçülmesine ilişkin oldukça geniş bir soru havuzuna sahiptir. Gerek kâğıt kalem, gerekse online kullanılabilen bu testlerin, ihtiyaca göre bu soru havuzundan oluşan farklı form ve revizyonları kullanılmaktadır. Standart bir puanlama ve raporlama sistemi olan bu testler, istatistiksel açıdan güçlü, farklı popülâsyonlarda norm değerleri belirlenmiş, geçerli ve güvenilir ölçme-değerlendirme araçlarıdır. DBE testleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için kgm@dbe.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Kişilik Testleri

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiy...

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve...

Zeka ve Yetenek Testleri

Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III) 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana ...