Uygulanan Psikolojik Test ve Envanterler

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği, uyum, davranış sorunları yaşayan çocuk ve gençlere zeka testi yapılması gerekebilir.

Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zeka Testi – WPPSI

WISC-IV’nin 4,5-6 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiş şeklidir. Okul öncesi çocukların zeka düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçekler çocuğun kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi – WISC-IV

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçekler çocuğun kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği – WAIS

16 yaş ve üzeri kişilerin zihinsel yeteneklerini ölçen bir testtir. Sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur.  Bu alt ölçekler bireyin sözel muhakeme, sözel ifade etme, kelime dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli hafıza, görsel dikkat, görsel-algısal programlama, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler hafıza hakkında bilgi verir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Nörogelişimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi 2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Gessel Gelişim...

Zeka Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı ...

Envanterler

16PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri 16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik ...

Gelişimsel Tarama Ölçekleri

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test, çocuğun dört alandaki (kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba ...