Uygulanan Psikolojik Testler ve Envanterler

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve eğilimlerini ölçen testler olabildikleri, bireylerin farklı durumlardaki tutumlarını da değerlendiren testlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

DBE İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası

Çiftlerin ilişki uyumunu ve kişilik özelliklerini ölçen iki farklı ölçme aracından oluşan İDE (İlişki Değerlendirme Envanteri) Envanter Bataryası, Türk kültür yapısına uygun olarak geliştirilmiş; geçerlilik, güvenilirlik ve norm çalışmaları da tamamlanmıştır.

Gerek evli çiftlerle, gerek evliliğe hazırlık aşamasında olan çiftlerle kullanılan İDE, mevcut ilişkinin güçlü ve riskli yönlerini belirlemek üzere geliştirilen bir ilişki değerlendirme aracıdır. İDE, önleyici çalışmalara zemin hazırlayabilme ve terapotik müdahale alanlarının tayin edilmesine yardımcı olma özelliklerini taşımaktadır. Dolayısıyla  İlişki Değerlendirme Envanteri'nde her ilişki, ideal evlilik tanımına girilmeden kendi içinde güçlü ve riskli yanları ile değerlendirilmektedir. İDE, bu yanı ile ilişkiyi geliştirmeyi hedefleyen bir değerlendirme aracıdır.

Kâğıt-kalem ve online uygulama seçenekleri olan envanterin, İDE Terapist Raporu ve İDE Danışan Raporu olmak üzere 2 farklı raporu bulunmaktadır.

DBE Yeme Tutumu ve Alışkanlıkları Bataryası

DBE Yeme Tutumu ve Alışkanlıkları Bataryası, klinisyen tarafından sorulan birtakım soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış bir ön görüşme formu, Yeme Tutumu Envanteri ve İşlevsel Olmayan Yeme Alışkanlık Listesi’nden oluşmaktadır.

Ön görüşme formu, gerek bireyin yaşam öyküsü, gerekse yemekle kurduğu ilişki hakkında bilgi veren çoğu açık uçlu sorulardan oluşmakta ve klinisyen tarafından uygulanmaktadır. Buna karşın DBE Yeme Tutum Envanteri ise, 5’li likertte puanlanan bir kendini bildirim ölçeğidir. Envanter, genel olarak beden algısı, sosyal beğenirlik, yeme ve kilo ile ilgili yaklaşımı gibi temalara ilişkin soruları içermektedir. Son olarak, “İşlevsel Olmayan Yeme Alışkanlıkları Listesi” ile bireyin yemek yeme alışkanlıkları belirlenmektedir.

Klinisyen tarafından doldurulan ön görüşme formunun dışındaki, DBE Yeme Tutum Envanteri ve İşlevsel Olmayan Yeme Alışkanlıkları Listesi gerek kâğıt-kalem, gerekse bilgisayar ortamında online olarak uygulanabilmektedir.

16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri

Yukarıda Kişilik Testleri bölümünde detaylı bilgisi verilen 16PF Kişilik Envanteri’nin mesleki eğilimlerle ilgili bölümünde bireylerin genel olarak hangi alanlara daha yatkın oldukları, ilgilerinin ne yönde olduğu gibi bilgiler yer almakta ve 16PF sıklıkla mesleki yönlendirme ve kariyer planlama hizmetinde kullanılmaktadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Zeka ve Yetenek Testleri

Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III) 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana ...

İlgi ve Tutum Testleri

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve...

Kişilik Testleri

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiy...