Kurumsal Gelişim Merkezi

DBE Mentorluk Programı

DBE Mentorluk Programı

Bu programın amacı, yeni neslin, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, deneyimli yöneticilerin tecrübelerini ve bilgilerini, mentorluk yaptıkları kişiler (mentiler) ile paylaşmaları sonucu sinerji yaratmak ve karşılıklı öğrenmektir.

Yönetici ve yönetici adaylarının, kültürel farklılıklarını yönetmelerine ve diğer yöneticilik yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak, yeni bir role ve konuma ulaşmada yöneticileri desteklemek, daha zor bir göreve yöneticileri hazırlamak, gelişim ve öğrenmeyi kurum içinde yaygınlaştırmak, mentorluk sürecindeki tecrübelerin kurumda kullanılmasına fırsat yaratmak amacıyla kurumlar mentorluk programını destekler.

Neden Mentor Olunur?

 • Tecrübeyi paylaşmak,
 • Bildiklerinin ve deneyimlerinin boyutunu görmek,
 • Bir başka insanın gelişimine katkıda bulunarak mutlu olmak,
 • Olumlu anlamda kendilerini geliştirmek.,
 • Kazandıkları/elde ettiklerini  başka bir şekilde geri ödemek,
 • Yöneticilik yetkinliklerini kullanarak başkalarını geliştirmek/bu yolla kendi yöneticilik yetkinliklerini geliştirmek,
 • Yöneticilerinin ve yönetici adaylarının kültürel farklılıkları yönetmelerine ve diğer yöneticilik yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak,
 • Yeni bir role ve konuma ulaşmada adayları desteklemek,
 • Daha zor bir göreve kişileri hazırlamak, desteklemek,
 • Gelişim ve öğrenmeyi kurum içinde yaygınlaştırmak,
 • Mentorluk sürecindeki tecrübelerin kurumda kullanılmasına fırsat yaratmak.

DBE Mentorluk Prensipleri

İlişkinin boyutunun doğru belirlenmesi (eşitler arasında, her iki tarafa da fayda sağlayan bir ilişki  yaratmak), öğrenme ve gelişme ile ilgili sorumluluğun paylaşılması, mentorluk sürecinde  mentora, mentiye ve yaşanan olaylara bağlı olarak farklı yollarının  deneyimlenmesi, tek bir doğrunun olmaması, mentinin bu süreçten ne öğreneceğinin  onun  kararı olduğunun unutulmaması, mentorun ne öğrendiğinin ve nerede geliştiğinin farkında olması mentorluk prensipleri arasında yer almaktadır.

İyi Bir DBE Mentorü  Olmak İçin…

 • Aktif dinleyerek iletişim kurmalısınız,
 • Kurallara ve buluşmalara önem vererek kendinizi adadığınızı ve bu sürece önem verdiğinizi hissettirmelisiniz,
 • Beklentileri ve yapabileceklerinizi doğru belirleyerek ve mutabakata vararak ilişkide güven yaratmalısınız,
 • Doğru sorular sorarak önyargılarını, sınırlarını,   senaryolarını tanımalarına yardımcı olmalısınız,
 • Farkındalıklarını artırarak ve farklı açılardan bakmalarını sağlayarak seçenek  oluşturmalarına, gelişmelerine ve büyümelerine yardım etmelisiniz.

Kişilik Envanteri

Mentilerin güçlü yönlerini daha çok kullanabilecekleri, gelişmesi gereken yönleri ile çalışabilecekleri  bir ortam  yaratmak amacıyla, kişilik envanteri uygulaması önemlidir. Envanter sonuçlarını paylaşmak, mentorun  mentisini daha kısa sürede tanımasını sağlar ve mentinin getirdiği konuların/problemlerin çözümünde  mentora yol gösterir.

DBE Menti Yıllık Eğitim Programı

Mentilerden ve mentorlardan  gelen geri bildirimler  doğrultusunda eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

 • Bir yıl süresince mentiler ve mentorlar ile bir araya gelerek merak ettikleri konular, yaşanmış olaylar ve doğru yaklaşım şekilleri ile ilgili  ortak bir anlayış sağlanması hedeflenmektedir.
 • Bu toplantılar,  ihtiyaca ve/veya talebe göre eğitim ve/veya aksiyonların  tartışıldığı çalışma grupları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Gönüllülük ve Etik

Gönüllülük esasına dayandığı için etik kurallar sürecin en temel bölümünü oluşturmaktadır.

Bunlar;

 • gizlilik kurallarına özen gösterilmesi,
 • kişilerin sürece söz verdikleri gibi doğru kuralları gözeterek katkıda bulunmaları,
 • sürecin maddi boyut veya herhangi bir menfaat içermemesi,
 • sürecin mental gelişime, insan odağının artırılmasına, entelektüel ve psikolojik doyuma
  alan açması,

şeklinde özetlenebilir.

Benzer İçerikler :

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

İnsan kaynakları profesyonellerinin iş süreçleri, doğru elemanı doğru pozisyona yerleştirmekle başlar. Adil bir performans yönetim sistemi kurmak, objektif bir ...

DBE Yetenek Yönetimi Programı

Bir kurumun fark yaratmasında ve gelecekte varlığını sürdürebilmesinde en önemli etken “Yetenekli Çalışanlar”dır. Dolayısıyla Yetenek Yönetimi ...

İş Yerinde Aşk Motivasyonu Artırır mı?

Amerikalılar "Don't dip your pen in company ink" derler, "Kaleminizi iş yerindeki mürekkebe bandırmayın!" İş yeri aşkları içi...

DBE-Forton Koçluk Okulu ICF Akredite Koçluk Eğitimi

THE FORTON GROUP HAKKINDA İngiltere merkezli olan The Forton Group, dünya çapında koçluk ve koçluk yöntemleri eğitimi, araştırma ve geliştirme servisi v...

İlginizi Çekebilir :

DBE Mentorluk Programı

Bu programın amacı, yeni neslin, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, deneyimli...

DBE Liderlikte Zihinsel Esneklik ve Çeviklik Programı

Üst düzey yöneticilerin değişimi en iyi şekilde yönetmeleri beklenir. Yönetici hızla değişen durumlara uyum sağladığı gibi birlikte çalıştığı kişilerin de uyum ...

DBE Yetenek Yönetimi Programı

Bir kurumun fark yaratmasında ve gelecekte varlığını sürdürebilmesinde en önemli etken “Yetenekli Çalışanlar”dır. Dolayısıyla Yetenek Yönetimi ...

E-Liderlik: Uzaktan Liderlik

“E-Liderlik, liderlik edilen bireylerin; düşünce, davranış, tutum ve performanslarını ölçmek, geliştirmek ve değiştirmek için sosyal etkileşim sürecinde ...