Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve çocuk birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken konulardır, çünkü eşler birbirlerinden boşanabilirler ama çocuklarından boşanamazlar. Boşanmış...

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları Hakkında

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları Hakkında

Dr. Mel Levine'e göre (All Kinds of Minds Institute) insan zihni sekiz

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 1

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 1

DİL Kullandığımız en önemli iletişim aracıdır. Okul ortamında okuma, yazma, imla, matematik gibi alanlarda en sık kullanılan becerilerden ...

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 2

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 2

DİKKAT KONTROLÜ Dikkat kontrolünü sağlayabilmek için girdi kontrolü, çıktı kontrolü ve zihinsel enerji kontrolü becerilerini geliştirmek...

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 3

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 3

ARDIŞIK DÜZENLEME Belirli bir sıra izlemesi gereken şeyler vardır. Örneğin; zaman, mevsimler, sayılar, ayakkabı bağlaması için yapılması gereken ...

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 4

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları- 4

SOSYAL DÜŞÜNME Kişiler doğumla başlayan ve hayat boyu devam eden hayat sürecinde karşılaşılan sorunlarla başa çıkabilmek için bazı becerilere ...

Çocukların Dinleme Becerilerini Geliştirme Yolları

Çocukların Dinleme Becerilerini Geliştirme Yolları

Dinleme, okuma ve yazma gibi bir okul dersi değildir. Çoğumuz dinlemenin doğal bir şekilde geliştiği ve yol tarifini anladığımız sürece bir probl...

Ergenliğe Geçiş Dönemi ve Ebeveynlerin Yapabilecekleri

Ergenliğe Geçiş Dönemi ve Ebeveynlerin Yapabilecekleri

Geriye dönüp baktığımızda birçoğumuz, yeni doğmuş bir bebeğe bakmanın her ne kadar yorucu ve stresli olsa da bir ergene bakmaya nazaran daha kolay olduğunu ...

Çocuklarda ve Ergenlerde Felaket Sonrası Kaygı Sorunlarının Çözümüne Yardımcı Olmak

Çocuklarda ve Ergenlerde Felaket Sonrası Kaygı Sorunlarının Çözümüne Yardımcı Olmak

Çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin anksiyete ve gerginliğini hissederler.  Aynı yetişkinler gibi onlar da felakete bağlı stresin getirdiği...

Ev İçi Şiddetin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri

Ev İçi Şiddetin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri

Geçtiğimiz son iki yüzyılda ev içi şiddetin toplumumuzda hakim olduğu daha fazla kabul edilir hale gelmiştir. Üstelik bazı kişilerin diğerlerine oranla daha ...

Çocukta Mastürbasyon

Çocukta Mastürbasyon

Çocukta mastürbasyon, çocuğun cinsel bölgeleriyle oynayarak kendini uyarması ve rahatlama sağlaması durumudur. Çocukluk mastürbasyonunu tanımlamak içi...

Alt Islatma

Alt Islatma

Çocukta alt ıslatma sorunu, çocuğun tuvalet eğitimini aldıktan sonra gece uykusunda ve/veya gündüz uyanık olduğu saatlerde ...

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, birçok öğrencinin sınav sırasında yaşadığı kaygının, sınavda sergilenmesi gereken becerileri olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Sına...

Okul Reddi ve Okul Fobisi

Okul Reddi ve Okul Fobisi

Okul reddi ve okul fobisi, çocuğun okula gitme konusunda isteksiz olması veya okula gitmeyi tamamen reddetmesi durumudur. Bu durum genellikle iki...

Gençlerde Madde Bağımlılığı

Gençlerde Madde Bağımlılığı

Madde kullanımı ve bağımlılık çağımızın en büyük tehditlerinden birini oluşturmaya başlamıştır. Amerika ve Avrupa’da yaygınlığı ciddi boyutlara varmış ...

Ergenlik Döneminde Davranış Sorunları

Ergenlik Döneminde Davranış Sorunları

Bugün ergenlik çağındaki birçok gencin sorunları oluyor ve başları derde giriyor. Bununla birlikte çocukların arkadaşları ve ailesi arasında uğraşacağı...

Otizm

Otizm

Otizm, yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan şiddetli ve yoğun farklılık gösteren bir gelişim bozukluğudur. Bu nörolojik bozukluğun etkilediği alanlar ...

Tikler ve Tourette Sendromu

Tikler ve Tourette Sendromu

Tikler, aynı şekilde tekrarlanan, amaçsız, ani hareketler olarak tanımlanırlar. Tikler, genellikle belli kas gruplarını etkiler. Sıklıkla yüz, omuz ve/veya ...