Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlik Modeli Oluşturma

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Tanıma baktığımız zaman bilgi, beceri ve tutumların davranışsal bir hale dönüşmesi gerekmektedir. Örneğin takım çalışması gibi bir yetkinlikte; iş bilgisi çok iyi olan bir kişi bu bilgisini çalışma arkadaşlarıyla paylaşamıyorsa, bilgi alış verişinde bulunmuyorsa veya arkadaşlarını yönlendirmiyorsa takım çalışmasına bu kişi yatkındır diyemiyoruz. Yetkinlikler fonksiyonları itibariyle genellikle 3 gruba ayrılmaktadır.

Temel  Yetkinlikler: Bir organizasyondaki tüm çalışanların istisnasız sahip olmaları beklenen ve kurum kültürünü doğrudan yansıtan davranışlardır. Başarı odaklılık, takım çalışması, müşteri odaklılık vb.

Yönetsel Yetkinlikler: Yöneticilik pozisyonunda çalışan bir kişiden beklenen yönetsel beceriler.

Fonksiyonel Yetkinlikler: Yapılan işlere göre değişen yetkinliklerdir, ilgili işte olduğu takdirde işin performansı artıran yetkinliklerdir. İkna becerisi, strese dayanıklılık vb.

Yetkinlik modeli oluşturma süreçleri aşağıda detaylı yer almaktadır.

1. Aşama: Organizasyon ve Şirketin Yapısının İncelenmesi

Bu aşamada, organizasyon ve tüm şirketin yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

2. Aşama: Yetkinlik Modelinin Geliştirilmesi

Bu aşamada, tüm şirketin temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerin belirlenmesi ve bir model çerçevesinde tanımlanması amaçlanmaktadır.

Veri Toplama Çalışmasının Yapılması

Toplanan Verilere Yorumlanması ve Analiz Edilmesi

Çeşitli kaynaklardan toplanan veriler yetkinlik tespitinde  belirlenen bir yöntemle analiz edilerek davranış boyutları tespit edilmekte ve sonrasında bu davranışlar yetkinlikler altında toplanmaktadır. 

Yetkinlik Modeli Taslağının Oluşturulması

Yetkinlik Doğrulama Çalışmasının Yapılması

Yetkinlik Modelinin Son Haline Getirilmesi

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi yetkinliklerin oluşturulması sürecinde kuruma özel profesyonel destek sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizimle kgm@dbe.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Fokus Grup Çalışmaları

Fokus Grup Çalışması, yapılandırılmış bir kalitatif/nitel veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların ...

Satış Yetkinliğini Arttırma

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratı...

360° Geribildirim Uygulamaları

360° Geribildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinliklerdeki güçlü ve gelişime ihtiyacı olan yönlerini belirlemek için kişinin davranışı ve bu ...

Kuruma Özel Test Geliştirme

Test / Envanter Paketi Geliştirme Çalışması Test/envanter paketleri, bir pozisyonda performansı belirleyen ölçütler ve yetkinlikler incelenerek oluşturulur. ...