Psikoterapi Yaklaşımlarımız

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi

Bireyler kendileri ve öteki kişilerle ilgili iç izlenim ve beklentilerin (temsiller) çoğunu hayatın ilk üç senesinde oluştururlar. Daha sonra edinilen deneyimlerle bu içsel temsillerin bazıları zayıflar ve değişir bazıları ise pekişerek güçlenir. İç alemimizdeki bu zengin ilişki şebekesi günlük yaşamımızda kendini belli eder. Bazısı bilinçli kararlar halinde bazısı da fark etmeden bizi alıkoyarak. Devamlı olarak yaşanan korkular, endişe, kaygı, isteksizlik, huzursuzluk, öfke gibi haller şebekenin kısa devre yapmasının ifadesi olarak da tanımlanabilir. Bu şikayetler aslında insanın içsel ihtiyaçlarının bir nevi yardım çağrısı olarak ele alınabilir.

Kişilik örgütlenmesinde ve yapısında kalıcı onarım isteyen danışana uzun menzilli analitik terapi önerilir. Analitik terapi süreğen ve düzenli çerçevesi ile kişinin iç alemini irdelemesini ve yaşantıları ile temasa geçip anlamlandırmasını mümkün kılmaktadır. Danışan ve terapist iş birliği içinde çalışarak, danışanın geçmişinde faydalı değişiklikleri engelleyen unsurları tespit edip, ileriye yönelik olumlu gelişmelere yol açarlar.

Psikodinamik Terapi var olan sorunların nasıl oluştuğu ve bu sorunlara karşı üretilmiş olan bireysel başa çıkma tekniklerinin kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır. Bu tekniklerin nasıl düzeltilip geliştirerek yenileneceği üzerinde çalışmalar yapılır. Psikodinamik Terapi, özellikle kişilerin alışkanlıklarının doğurduğu olumsuz sonuçlara dikkat çeker. Var olan sorunlar danışanın geçmişi ve tecrübelerinden yola çıkarak ele alınır. Daha sonra da, danışanın sahip olduğu güçlü özellikler ve kaynaklar yardımıyla bu sorunlar çözülür.

Psikodinamik Terapi, danışan ile terapistin ortak çalışmasıdır. Şekiller, ve şemalar yardımıyla danışanın sorunları ele alış şekli incelenir. Bunun yanında, bu sürece katkıda bulunacak notlar alınır ve danışanla paylaşılır. Böylece, danışanın terapi süresince öğrendiklerini uzun vadede hayatının değişik alanlarında kullanması sağlanır.

Psikodinamik Terapi, birçok sorun ve bozukluk üzerinde uygulanabilir. Bunlardan bazıları depresyon, kaygı, ve ilişki problemleridir. Başarılı bir psikodinamik terapi deneyimi sonrası kişi, kişisel gayretler ile iyi olmaya motive olmak yerine olduğu şekilde eski yaşadığı baskıdan kurtulabilir.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden Psikodinamik Terapi Hizmeti alabilirsiniz. Randevu almak için tıklayınız.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Psikodinamik Terapi

Bireyler kendileri ve öteki kişilerle ilgili iç izlenim ve beklentilerin (temsiller) çoğunu hayatın ilk üç senesinde oluştururlar. Daha sonra edinilen ...

Gestalt Çift Terapisi

Gestalt çift terapisinin esas aldığı şu anda tecrübe edilenlerdir. Diğer terapilerin aksine Gestalt çift terapisi, bilinmeyeni aramak yerine var olana...

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir....

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya...