Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi, 1967 yılında Amerika’da MRI (Mental Research Institute) bünyesinde “Kısa Süreli Terapi Merkezi”nin kurulması ve değişim odaklı, kısa süreli ve kolay öğrenilebilir yeni bir terapi modelinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Stratejik Aile Terapisi yöntemleri, sadece aileyi ...

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır. Danışanın, terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar. Aslen; kişinin geçmişte yaşadığı bir olayı ya da süreci temel alır. Bu sebeplerle gelişe...

EMDR

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının...

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi danışanı terapiye yönlendiren sorunların niteliğine odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan 50 yıllık bir terapi yöntemidir. Geleneksel terapiler, büyük ölçüde geçmişe, geçmişte yaşanan olaylara, ilişkilere odaklanır. Çözüm Odaklı Terapi ise, hedefleri ...

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Dışavurumcu Sanat Terapisi, hem teşhis koymaya yardımcı bir araç, aynı zamanda da bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu terapi yaratıcılık ile psikoterapiyi kişinin kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturur. Zaman zaman insanlar kendilerini, yüzleşeme- dikleri ve başkaları tarafından da anlaşılmayan yoğun duygularla baş başa ...

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi

Bireyler kendileri ve öteki kişilerle ilgili iç izlenim ve beklentilerin (temsiller) çoğunu hayatın ilk üç senesinde oluştururlar. Daha sonra edinilen deneyimlerle bu içsel temsillerin bazıları zayıflar ve değişir bazıları ise pekişerek güçlenir. İç alemimizdeki bu zengin ilişki şebekesi günlük yaşamımızda kendini belli eder. Bazısı bilinçli ...

Gestalt Çift Terapisi

Gestalt Çift Terapisi

Gestalt çift terapisinin esas aldığı şu anda tecrübe edilenlerdir. Diğer terapilerin aksine Gestalt çift terapisi, bilinmeyeni aramak yerine var olana odaklanır ve aynı zamanda etrafımızdaki her şeyle kaçınılmaz bir ilişki içerisinde olduğumuzu var sayar. Kendimizi anlayabilmenin tek yolunun etrafımızdakilerle olan ilişkimizi incelemekten geçtiği ...