Psikoterapi Yaklaşımlarımız

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi hakkında bilgi vermeden, oyun oynamanın öneminden bahsetmek gerekir. Oyun oynamak çocuklar için nefes almak kadar doğal bir şeydir. Irkları, dilleri ne olursa olsun oyun onların doğal iletişim yoludur (Drewes, 2006). Çocuklar oyun aracılığıyla bilgi edinir ve oyun oynamak çocuğun sağlıklı gelişimi için bir gerekliliktir. Stresi azaltırken aynı zamanda duygusal açıdan gelişmelerine de yardımcı olur. Oyun eğlencelidir, çocukların streslerini ve kaygılarını kontrol edebilmelerine olanak sağlar.

Oyun Oynamak

Çocuğun gelişimi için oyun oynamak sadece temel değil aynı zamanda kritiktir. O kadar önemlidir ki 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 31.1’de “Çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlencede (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı” Birleşmiş Milletlerce (UN) desteklenir. Oyun, çocukların yetişkin-çocuk ilişkileri kurması ve dürtüsel kontrollerini sağlaması için kritik öneme sahip neden-sonuç odaklı düşünmeyi geliştirmesi, stresli deneyimlerin üstesinden gelmesi ve sosyal becerileri öğrenmesi için gelişimsel olarak en uygun ve en güçlü araçtır (Chaloner, 2001).

Oyun aynı zamanda sinir hücreleri arasındaki bağlantıların oluşumu yoluyla beyni uyararak gelişimi destekler. Bu süreç ince ve kaba motor becerilerin gelişimine yardımcı olur. Bununla birlikte oyun; çocuğun duygularla iletişim kurmasına, düşünmesine, yaratıcılığına ve problem çözmesine olanak sağlar. Böylece çocuğun dil becerilerini ve buna bağlı olarak da sosyal yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olur. Ek olarak oyun oynamak çocuğunuzun aile kurallarını, ondan ne beklenildiğini ve toplumda nasıl davranması gerektiğini öğrenmesine de katkı sağlar.

Ayrıca oyun oynamak çocukların problem çözme becerilerini geliştirerek yeni deneyimlerin ve kaygıların üstesinden gelebilmelerini sağlar. Bu noktada çocuğa güç ve kontrol hissi verir. Bunun sonucunda da çocuğun özgüven ve başarı hissini geliştirmesine yardımcı olur (Drewes, 2005).

Oyun aynı zamanda, oyun terapistleri tarafından çocukların duygusal ve davranışsal problemlerine yardımcı olmak için de kullanılır. Oyuncaklar çocuğun kelimeleri olur ve dile gelirler (Landreth, 1991). Drewes’un da (2009) bahsettiği gibi çocukları tedavi etmede kullanılan oyun terapisinin tarihi 1930’lara, Hermione Hug-Hellmuth, Anna Freud, Melanie Klein’a kadar dayanır. Virginia Axline’ın (1947) Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Susan Knell’in (1993) Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi gibi birçok yetişkin terapisi çocuklara uygulanmak için uyarlanmıştır. Çocuğun direkt olarak itiraf etmesi ya da terapistle konuşması zor olabilir. Oyun terapistleri; çocukların, kaygı ve korkularının üstesinden oyun oynayarak gelebilmesi için oyun terapisini kullanırlar. Oyun terapisi; güvenli, duygusal olarak destekleyici, rahatlatıcı bir ortamda kullanır ve oyunun tedavi edici gücünden faydalanılır.

Bizi Arayın

Filial Oyun Terapisi

Filial Terapi, 3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinin arasındaki ilişkiyi oyunu kullanarak güçlendirmeyi amaçlar. Hem sorunların oluşumunu önlemeyi hem de var olan problemleri çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Oyun terapisi yaklaşımının amacı ebeveynlere çocuklarıyla terapötik oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla anlamayı ve gelişimini takip etmeyi öğretmektir. Böylelikle ebeveynler çocuklarının gelişimi ve duygu dünyaları hakkında bilgi sahibi olurlar. Terapi sona erdikten sonra dahi kullanabilecekleri yeni bir beceri kazanmış olurlar.

Filial Oyun Terapisi, anne ve babayı sürece doğrudan dahil eder. Terapist ebeveynlere özel oyun saatlerinin nasıl yapılandırılacağını öğretir, kendi oyun seanslarını nasıl yürüteceği konusunda ve çocuklarının oyun aracılığıyla neler ifade ettiklerini anlama konusunda onlara rehberlik eder. Çocukların oyun aracılığıyla anne ve babalarıyla kurduğu bu kabule dayalı ilişki, onların problem çözme becerilerinin gelişmesini, kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve duygularını daha iyi ifade etmesini sağlar.

Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay®; bağlanmayı, öz-değerliliği, öz-saygıyı, diğerlerine güven, neşe ve keyifle bağlılığı arttırmak için yapılan kısa süreli, ebeveyn-çocuk temelli oyun terapisi çeşididir. Theraplay®, Bağlanma Teorisi (Bowlby, 1969) temelli, beyin araştırmaları ve oyunun iyileştirici gücünü temel alır. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özellik üzerine odaklanır: Yapı, Yetiştirme/Besleme, Bağlılık ve Mücadele. Terapist, eğlenceli, şefkatli, mücadele gerektiren, duygusal olarak besleyici oyunlar ve aktiviteler ile çocuklar ve bakım verenlerine rehberlik eder. Her yaştan çocuk ve ergen ile uygulanabilir. Theraplay® aracılığıyla çocuk ile bakım vereni arasında güvenli bir ilişki ve iletişimin oluşması ve öğrenilen yeni etkileşim yollarının gündelik hayata uygulanması öğrenilir.

THERAPLAY® HANGİ ALANLARDA KULLANILMAKTADIR?

  • Dışavurum, öfke, uyum problemleri
  • İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Davranış bozuklukları, karşıt gelme bozukluğu
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Otizm
  • Gelişimsel gecikme ve gerilikler
  • Bağlanma ile ilgili sorunlar
  • Tepkisel bağlanma bozukluğu/karmaşık travma
  • Üvey anne-baba ve evlat edinmiş aileler

Detaylı bilgi için http://theraplayturkiye.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Çocuk Merkezli Terapi

Çocuk Merkezli Terapi; duygusal zorluklar yaşayan, uyum ve davranış sorunları gösteren çocuklara uygulanır. Çocukların doğal oyun ortamlarında kendilerini ifade etmesine dayanır. Amacı, sorunları olan çocuğun kendi psişik dengesinde belirli ve gerekli değişiklikleri yapabilmesini sağlamaktır. Bu terapi ile çocuğun kişilik yapısında, dışavurum, iç görü, gerçeklik değerlendirmesi sağlaması hedeflenir. Çocuğun enerjisini olumlu alanlara yönlendirmesi beklenir.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Terapi ile karşılaştırıldığında; yapılandırılmış, yönlendirici ve hedefe yöneliktir. Sorun olan davranışın yerine daha olumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağlar. Oyun terapisinde, oyun hem çocuk ile terapistin arasındaki iletişim aracıdır hem de tedavi edicidir. Çocuğun sorunlarına yönelik çalışmalarda oyundan yararlanıldığı gibi sözel ve sözel olmayan iletişim yolları da kullanılır. Terapinin temel unsurlarından biri ödüllendirmedir. Ödüllendirme çocuğa hangi davranışlarının uygun hangilerinin de uygun olmadığı yolunda doğrudan mesaj verir.

İletişime Geçin

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız ...

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi hakkında bilgi vermeden, oyun oynamanın öneminden bahsetmek gerekir. Oyun oynamak çocuklar için nefes almak kadar doğal bir şeydir. Irkları, ...

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. ...

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Dışavurumcu Sanat Terapisi yaratıcılık ile psikoterapiyi kişinin kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturur. Normalde dışavurumu güç olan bu yoğun ve ...