Travma Eğitimleri

Travma Eğitimleri

DBE Travma Merkezi üç ayrı başlıkta eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir: 

Travma Öncesi Koruma ve Bilgilendirme Eğitimi
Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi
Travma Terapisi Eğitim Programları
 
Tüm bu eğitimlere yine üç ayrı kategoriye yönelik yapılandırılmıştır:

Felaketzedeler
Yardım edenler
Alanda çalışan meslektaşların eğitimi
Öğretmenler
Yardım ekipleri (sağlık, ilk yardım, arama - kurtarma, asker, polis vb.)
Kamu ve Özel Kurumlarca oluşturulan kurum içi psiko-sosyal Destek Üniteleri  

1. Travma Öncesi Koruma ve Bilgilendirme Eğitimi

Yapılan çalışmaların bize gösterdiği bir şey; henüz olay ya da travma gerçekleşmeden yapılacak olan bilgilendirme çalışmalarının önemidir. Travmatik olay öncesi yapılabilecek çalışmalar, travmayı önleyici olabilir. Travmaya hazırlık ilk adım olmasına rağmen yaşadığımız 1999 deprem felaketi öncesinde akla bile gelmemiştir. Ancak edindiğimiz deneyimler önemini, gerekliliğini ve yapılabilirliğini bize göstermiştir.

2. Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi

DBE öncelikle Travmaya Erken Müdahale'ye yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. "Travmaya Erken Müdahale"ye yönelik yapılan çalışmaları içerik olarak şu başlıklarda toplayabiliriz:

Bilgilendirme yolu ile Psikolojik Destek
Grup Çalışmaları
Psikolojik Debrifing grupları
Art Terapi çalışmaları
İyileştirici Hikayeler
Basic-Ph Çalışması
Rahatlama ve Gevşeme Egzersizleri
Bireysel Görüşmeler, Psikolojik Danışmanlık

Travma Terapisi Eğitimleri

DBE Travma Merkezi travmaya yönelik çalışmaların doğası gereği, travma sonrası oluşacak bozukluklara yönelik çalışmalar da sürdürmektedir. Bu çalışmalar yaşadıkları sorunlar açısından kronikleşme eğilimi (örneğin, TSSB) gösteren kişilere yönelik sürdürülmektedir. Terapi uygulamaları çeşitli yöntemlerle, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Aile Terapisi, Grup Çalışmaları gibi konusunda eğitim almış meslektaşlarımız tarafından sürdürülmektedir.

Ayrıca meslektaşlarımızın terapi konusundaki yeterliliklerini arttırmak için eğitim çalışmaları düzenlenmektedir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Travma Merkezi Hizmetleri

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Travma Merkezi, travma yaşayanlara danışmanlık hizmeti vermek, afetlerin ve diğer travmatik olayların bireylerde yarattığı ...

Travma Nedir?

Travma, günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olabilmekte; buna karşın, ...

Yetişkinlerde Travma

Nasıl Tanımlamalıyız? Bazıları şuna inanır: Stres yaratan şey zarar verir. Olumsuz sonuçları hemen ya da gelecekte ortaya çıkar. Zorlayıcı ya da travmatik ...

EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin ...