Kurumsal Gelişim Merkezi

DBE Motivasyon Envanteri Yenileme Çalışması Ar-Ge Ekibimiz Tarafından Tamamlandı

DBE Motivasyon Envanteri Yenileme Çalışması Ar-Ge Ekibimiz Tarafından Tamamlandı

Endüstri 4.0 devrimini konuştuğumuz bu günlerde, teknolojinin gelişimi, teknoloji ile daha iç içe büyüyen yeni jenerasyonlar ve bu jenerasyonların çalışma hayatına dahil olmasıyla birlikte Çalışan Yönetiminde de değişimin ve gelişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Y Kuşağını ve artık yavaş yavaş çalışma hayatında görmeye başladığımız Z Kuşağını yönetmek, motive etmek ve onlarda bağlılık yaratmak  daha da zor olmaktadır.

Günümüzde çalışanları daha yakından tanımak; kişiliklerini bilmek, onları motive edecek unsurların farkına varmak ve kuruma bağlılıklarını sağlamak kaçınılmazdır. Bu konuda hızlı aksiyon alan şirketlerdeki insan kaynakları departmanları ve yöneticiler, bu çalışmalarının meyvelerini ilerleyen dönemlerde toplayacaklardır.

Dünyada yaşanan yoğun değişime ve gelişime firmaların, daha hızlı adapte olabilmeleri için DBE AR-GE ekibimiz, IK alanındaki yenilikler ve değişimler doğrultusunda kullandığımız tüm envanter ve testlerimizde düzenli aralıklarla güncellemeler yapmaktadır.

Yenilenmesi ve güncellenmesi henüz tamamlanmış olan DBE Motivasyon Envanteri, farklı kuşaklardan, farklı kişilik yapısına sahip ve farklı şekilde motive olan çalışanlarınızı ve yöneticilerinizi, harekete geçiren unsurları belirlemenize kaynak oluşturmaktadır. DBE Motivasyon Envanteri'ni kullanan bir yönetici, çalışanını yüksek performansa teşvik etmek için ona nasıl yaklaşması gerektiğini bilecektir.

Yeni işe alımlarda veya mevcut çalışanlarda kullanabileceğiniz DBE Motivasyon Envanteri ile, şirket kültürüne uygun elemanı belirleyebilir, yüksek ve düşük performansları ayırt eden konuları belirleyebilir, takım ilişkisini analiz edebilir, yetenekli çalışanların bağlılığını kazanacak yöntemler geliştirebilirsiniz. Sektördeki yerini korumak ve ilerlemek isteyen tüm şirketlerdeki insan kaynakları profesyonellerinin ve yöneticilerinin sıklıkla başvurdukları bir ölçüm aracıdır.

Motivasyon Envanteri İçeriği Nedir?

Envanter, 5 ana faktör (Dürtü-Kontrol-Mücadele-İlişki-Ödül) ve 15 alt boyut olmak üzere toplamda 98 sorudan oluşmaktadır ve tamamlanması için bir zaman sınırı yoktur. Ancak envanterin yanıtlanması yaklaşık 30 dakika sürmektedir ve dbe-online üzerinden doldurulabilmektedir.

DBE Motivasyon Envanteri, hem kişilere, hem kuruma ayrı ayrı faydalar sağlamaktadır. Örneğin, çalışan bu envanterden elde ettiği sonuca göre, kendisini motive / demotive eden özellikleri keşfedecek,  şirket politikaları ile karşılaştırabilecek ve kendisi için gelişim alanları belirleyebilecek veya kariyer planları geliştirebilecektir. Öte yandan, bu envanter kurumlar tarafından işe alım aşamasında kullanıldığında, kurumun, motivasyon özellikleri kurum kültürüne uygun olan adayları seçme şansı artacaktır. Çalışanların motivasyon düzeylerinin belirlenmesi, kurum içindeki genel huzur ve uyumun da bir göstergesi olduğundan, elde edilen sonuçlar bireysel olduğu gibi, tüm çalışanlar için de fayda sağlayacak, kurum iklimi hakkında bilgi verecek ve gerektiğinde yeni motivasyon planlamaları yapılabilecektir.

Motivasyon Envanterinin Norm Çalışması

Çalışanların hangi kaynaklardan daha fazla motive olduğunu belirlemek ve ortalama değer üzerinden yeni adayın, genele göre motivasyon değerini en doğru şekilde belirleyebilmek için norm çalışması yapılır.

Norm çalışmasının geçerliliği ve güvenilirliği açısından her profildeki çalışanın yeterli sayıda temsil edilmesi gereklidir. Çünkü çalışan profilleri demografik değişkenlere veya çeşitli etmenlere göre daima değişiklik gösterir. Örneğin, gençler daha fazla dışsal motivasyona sahiptir. Ayrıca, birey davranışlarını şekillendiren dürtüler, gereksinmeler, arzular, korkular, inançlar, gibi etmenlerin zaman içinde önceliğinin de değiştiği bilinmektedir. Tüm  ​Bu sebeple DBE AR-GE ekibi tarafından envanterlerimizin yılda bir defa norm çalışmaları yenilenerek, güncelleme yapılır.

Psikometrik Testler İçin Yapılan Standardizasyon (norm) Çalışması Nedir?

Geçerliği ve güvenirliği tamamlanmış ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen sonuçların birey-birey, birey-grup, grup-grup karşılaştırmalarında kullanılabilmesi için yapılan çalışmaya standardizasyon - norm çalışması adı verilir.

Bir ölçme aracından elde edilen puanlar görecelidir. Yalnız başlarına bir anlam taşımazlar, çünkü sosyal bilimlerde mutlak bir sıfır noktası yoktur. Bu yüzden yapılan ölçümlemelerin anlamlı olabilmesi için bir karşılaştırma gerekir. Bu karşılaştırmayı da norm grubu sağlar.

Bir ölçme aracının norm tespiti amacıyla uygulandığı norm grubu bireylerinin bu ölçme aracından aldığı puanların dağılımı norm sınır değerlerini oluşturur. Ölçme aracından belli sınırların altında, yakınında, veya üstünde alınan puanlara düşük, orta, veya yüksek puan denir.

Norm grubu dışından bir kişiye aynı ölçme aracı uyguladığında, bu kişinin sonucu, norm grubu sonucu ile karşılaştırılır ve diğer kişilere göre daha düşük, diğer kişilerle aynı düzeyde, veya diğer kişilerden daha yüksek bir sonuç elde ettiniz denir.

Bir testten alınan sonuç teste ait norm grubuna göre göreceli konumu gösterir.

Bu bilgi, uygulanan bir ölçme aracından elde edilen sonuçların doğru yorumlanmasında çok önemlidir. Bir envanter uygulamasından belli bir özellikte alınan çok düşük bir sonuç, özelliğin kişide olup olmadığını değil, diğer kişilere göre çok daha düşük seviyede olduğunu gösterir.

Benzer İçerikler :

İş Yerinde Aşk Motivasyonu Artırır mı?

Amerikalılar "Don't dip your pen in company ink" derler, "Kaleminizi iş yerindeki mürekkebe bandırmayın!" İş yeri aşkları içi...

DBE Lider Gelişim Programı

DBE Lider Gelişim Programı bireyi bir bütün olarak ele alan bakış açısıyla sistemsel olarak seviyelendirilmiş ve bu doğrultuda dört modül olara...

DBE Satış Yetkinlikleri Gelişim Programı

Satış ekiplerinin verimliliğinin ölçülmesi ve arttırılması şirketin başarısı açısından son derece kritiktir. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nü...

DBE Liderlikte Zihinsel Esneklik ve Çeviklik Programı

Üst düzey yöneticilerin değişimi en iyi şekilde yönetmeleri beklenir. Yönetici hızla değişen durumlara uyum sağladığı gibi birlikte çalıştığı kişilerin de uyum ...

İlginizi Çekebilir :

Otuz Yıllık Tecrübe İş Dünyasıyla Buluştu

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, DBE’nin son 30 yılını “30 Yılın İlkleri ve İlkeleri” başlıklı sunumu ile ...

DBE-Forton Koçluk Okulu ICF Akredite Koçluk Eğitimi

THE FORTON GROUP HAKKINDA İngiltere merkezli olan The Forton Group, dünya çapında koçluk ve koçluk yöntemleri eğitimi, araştırma ve geliştirme servisi v...

Bütünsel Çözüm Paketleri

Kurumların Yönetim ve İnsan Kaynakları İhtiyaçlarına Yönelik Bütünsel Çözüm Paketleri Sunuyoruz. 35 yıllık psikoloji tabanlı birikimimiz, uzman eğitmen ve ...

DBE Yetenek Yönetimi Programı

Bir kurumun fark yaratmasında ve gelecekte varlığını sürdürebilmesinde en önemli etken “Yetenekli Çalışanlar”dır. Dolayısıyla Yetenek Yönetimi ...