DBE Kişilik ve Tutum Envanterleri

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri, 16 temel kişilik özelliğini ve 5 genel kişilik eğilimini ölçen, dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biridir.

Ayrıca literatürde “Big 5” olarak bilinen ve birçok kişilik envanterinin temelini oluşturan modelin öncüsüdür.

Normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir bir ölçümünü veren 16PF kişilik envanteri, günlük hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışların tahminine ilişkin detaylı bilgiler sağlayan bir ölçüm aracıdır.

16PF kişilik envanteri işe alma-yerleştirme, ölçme-değerlendirme, terfi, yetenek yönetimi, koçluk, kariyer gelişimi ve eğitim ihtiyacını belirleme alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca bireysel ve çift/aile danışmanlığı, psikolojik sağlık-ön izlenim-tarama süreçleri ve araştırmalarında da kullanılır.

16PF kişilik envanteri PSI Testing/ Excellence tarafından geliştirilmiştir. Türk kültürüne adaptasyonu DBE tarafından yapılmıştır. Farklı beklentilere cevap veren, birbirinden bağımsız beş ayrı raporu bulunmaktadır:

16PF Profil Raporu: Sadece bireyin aldığı puanları ve kişilik özellikleriyle ilgili özet bilgileri içermektedir. Bu rapor daha çok yorumlama konusunda uzman olan kişiler tarafından kullanılmaktadır.

16PF Yorum Raporu: Bireyin kişilik özelliklerini beş genel kişilik eğilimi çerçevesinde sunmaktadır. Rapor kişilik özelliklerinin yorumu için kullanılmaktadır.  Raporun başlıca uygulama alanları kişisel ve mesleki danışmanlık, araştırma, işe alma, personel gelişimi ve değişik hedeflere yönelik danışmanlık süreçleridir.

16PF Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu: Çeşitli yönetsel pozisyonlardaki başarı ile ilgili olan kişilik boyutlarını analiz ederek, kişinin liderlik ve yöneticilik potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor aynı zamanda adayın kişiliği ile ilgili iç görü kazanmasını sağlamakta, kişiliğinin güçlü yanlarını tanımlamakta ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemektedir.

16PF Kariyer Gelişim Raporu: Kişinin kariyer planlamasının ve kariyer hedeflerinin belirlenmesi için gerekli olan kişisel değerlendirmeyi ve araştırmayı kolaylaştıran etkili bir danışmanlık aracıdır. Ayrıca bireyin kariyer ilgi alanları ve kişiliğiyle ilişkili olarak, içgörü kazanmasını sağlamaktadır.

DBE Yetkinlik Raporu: Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri kapsamında, saptanan 15 yetkinlikteki davranışsal eğilimleri ile ilgili bilgi vermektedir. Rapor, 16PF Kişilik Envanterine verilen yanıtlar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar baz alınarak oluşturulmuştur.

Tüm raporlarda, 16 temel kişilik özelliği ve 5 genel kişilik eğilimi puanları yer alır.

16 Temel Kişilik Özelliği: Grupta olma isteği, problem çözme, amaçlarını gerçekleştirme, baskınlık, spontanlık, kuralları sorgulama, sosyal girişkenlik, mantık veya duyguyu kullanım, başkalarına güven, soyuta odaklılık, kendini ifade etme tercihi, kendini sorgulama, yeniliğe açıklık, karar verme tarzı, mükemmelliyetçilik, gerginlik.

5 Genel Kişilik Eğilimi: Başkalarıyla ilişki, stresi yönetme, düşünme tarzı, etkileme ve işbirliği, düzen ve esneklik

  • Holland Mesleki İlgi Temaları: Gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci, geleneksel

16PF kişilik envanteri tek bir formdan ve 185 sorudan oluşan bir envanterdir. Herhangi bir zaman sınırı olmamasına karşın, uygulama 35-40 dakika sürmektedir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

İş Yeri Uyum Envanteri

DBE İş Yeri Uyum Envanteri, iş yeri kurallarına uyum sağlama, iş yeri memnuniyeti, oto kontrol, diğer çalışanlara karşı tutum ve çalışanın dürüst davranma...

Motivasyon Envanteri

DBE Motivasyon Envanteri, işyerinde çalışırken coşkuyu ve motivasyonu arttıran veya azaltan durumları keşfetmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilen tutum ve ...

16PF Kişilik Envanteri

16PF Kişilik Envanteri, 16 temel kişilik özelliğini ve 5 genel kişilik eğilimini ölçen, dünyadaki kişilik envanterleri arasında en çok kullanılan ve en...

DBE Psikolojik Potansiyel Envanteri (PPE)

DBE Psikolojik Potansiyel Envanteri (PPE), tüm sektörlerde görev alan beyaz yakalıların psikolojik potansiyel özelliklerini belirlemek üzere geliştirilmiş ...