Kurumsal Gelişim Merkezi

İŞ DÜNYASINDA OTANTİK LİDERLİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Otantik liderlik en temelde, etik kurallara dayalı dürüst ekip ilişkileri kurarak, bağlılığa ve ortak değerlere önem vererek olumlu sonuçlar almayı hedefleyen bir liderlik türüdür. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında bu pozitif liderlik yaklaşımına sahip olabilmek, çalışanların motivasyonunu artırmak ve iyi işler çıkarabilmek için eski dönemlere kıyasla çok daha önemlidir.

Pandeminin etkileri ve küresel ekonomi koşulları, birçok şirketin iş yapma şekillerini ve çalışma düzenlerini büyük ölçüde değiştirdi. Bu değişim liderleri, ekiplerine neyin güç verdiğini yeniden düşünmeye sevk etti. Uzun vadede başarılı olmak için, çalışmaların yeni “normal” koşullarda nasıl ilerlemesi gerektiğini ve çalışanları bu süreçte nasıl motive edebileceklerini yeniden planlamaları gerekti.

HEDEFLER BELİRLEYEREK İLHAM VERMEK

Güzel ve anlamlı hedefler, tüm insanlar için ilham vericidir. İş hayatında da liderler hedeflerini ve hedeflerin anlamlarını çalışanlarına ifade etmelidirler. Bu hedeflerin, herkesin refahını artırmak ve iş yerindeki iyileştirmeleri sağlamak için belirlendiğini göstermeliler. Çalışanlara hep birlikte güzel işler yapan bir ekip olduklarını hissettirmeliler. Çünkü insanlar güven bağı hissettikleri yerlerde ve aynı hedefleri paylaştıkları kişilerle çalışmayı isteme eğilimindedirler.

MOTİVASYONU ARTIRMAK

Liderler, insanların fark edildiklerini ve anlaşıldıklarını hissettikleri bir yerde çalışabildiklerinde daha çok motivasyon sahibi olacaklarını bilirler. Çalışanlar kendilerini değerli ve ortak bir amaç için çalıştıklarını hissettiklerinde üretkenlikleri de artacaktır. Otantik liderlik anlayışında çalışanların sahip oldukları ortak amaç duygusu ve çalıştıkları yere güven bağı hissetmeleri çok önemlidir.

ÇEŞİTLİLİĞİ AVANTAJ HALİNE GETİRMEK

Otantik liderlik anlayışının temel faktörlerinden biri de, çeşitli kültürlerden gelen çalışanları kapsayıcı bir bakış açısıyla benimsemek ve bu çeşitliliği, ekipleri zenginleştiren bir avantaj haline getirebilmektir. Otantik liderler, tüm çalışanlarını kapsayıcılık kültürünü benimsemeye davet ederler. Bireylerin geçmiş yaşantıları, kişisel inançları ve iş unvanları her ne olursa olsun çalışanların bu çeşitliliği bir fırsat olarak değerlendirip, ekip arkadaşlarıyla birlikte edindikleri her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görmelerine teşvik ederler. Çeşitliliğe değer veren otantik liderlerin en temel özellikleri; bilgiye aç olmaları, şefkat gösterme ve savunmasız olma cesaretine sahip olabilme yetenekleridir. Yapılan bir çalışmada otantik liderlerin iş dünyasında karlılığa sahip olma olasılıklarının diğer liderlere kıyasla %33 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

OTANTİK LİDERLİK ANLAYIŞI ÜRETKENLİĞİ ARTIRIR

Otantik liderlik tarzını benimsemek, yeni bir zihniyeti benimsemeyi gerektirir. Örneğin, bir öğrenme fırsatı yakalayabilmek için çalışanları yeni fikirleri harekete geçirmek için teşvik ederken başarısız olma riskini de göze almak gerekir. Bu, geleneksel liderlik anlayışına sahip olan ve başarısızlık riskini göze almak istemeyen liderlerin düşüncelerine ters düşmektedir.

Günümüzde fiziksel iş gücüne olan ihtiyaç giderek azalıyor ve gelişen teknolojiler birçok iş alanında çeşitliliğe yol açıyor. Yeni fikirler üretmek hem başarı elde etmek hem de motivasyonu yükseltmek için faydalıdır. Yeni fikirleri harekete geçirebilmek için geleneksel liderlik anlayışının dışına çıkabilmek ve cesaretli olmak gerekiyor. Bu süreçte gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, özgünlüğü, yeniliği ve gelişmeyi teşvik ederek çalışanların üretkenliğini artırmak önemlidir.

İLİŞKİLERDE ŞEFFAF VE GÜVENİLİR BİR İLETİŞİM TARZINI BENİMSEMEK

Tüm insanlar kendilerinin de bir insan olarak kabul gördükleri ve onaylandıkları yerlerde çalışmayı tercih ederler. Otantik liderler çalışanlarına hata yapmanın da insani bir şey olduğunu hatırlatmalıdırlar. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Önemli olan yapılan hatalardan ders çıkarmaktır. Yapılan hatalardan çıkarılan dersleri büyüme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirmektir.

Otantik liderler için savunmasız olmak, zayıflık değil büyük bir güç olabilir. Bu, çalışanları alçakgönüllülüğe ve daha kuvvetli ekip bağları oluşturmaya teşvik eder. Empati ve şefkatin önemini vurgulamak önemlidir. Böyle bir yaklaşımı benimsemek, hem çalışanların hem de müşterilerin liderlere daha fazla güven duymasını sağlar. Liderlerine güvenen çalışanlar, sadakat ve bağlılık duygusuyla işlerini yürütürler ve üretkenliğin artmasını sağlarlar.

Ne kadar otantik bir lider olduğunuzu merak ediyorsanız kendinize şu soruları sorun:

  • Yeni fikirleri ilham verici buluyor ve bu fikirlerle ilgili işler üretmeleri için çalışanlarınıza fırsat veriyor musunuz?
  • Geri bildirimler istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız kimlerden istiyorsunuz?
  • Düzenli aralıklarla öz eleştiri yapıyor musunuz?
  • İçgüdülerinize güveniyor musunuz? İçgüdülerinizle verdiğiniz kararların, sezgi ve deneyime dayalı verilen kararlar olduğunun farkında mısınız?

İş dünyasının otantik liderleri, genellikle edindikleri deneyimler ile sürekli büyüme ve gelişme arayışında olan, değişime açık, cesur liderlerdir. Çeşitliliği kapsayıcı bir bakış açısıyla kabul ederler ve bir avantaj olarak görüp çalışanlarını da bu kapsayıcı bakış açısına sahip olmaya teşvik ederler. Kişilerarası ilişkilerde şeffaflığı önemserler ve savunmasız olmayı bir zayıflık olarak değil çalışanlarla daha kuvvetli bir güven bağı oluşturmak için değerlendirirler.

LİDER-YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMLARI

KAYNAK

Bruhn C., (30 Nisan 2021). How Authentic Leadership Can Be Good For Business. Forbes

DBE Kurumsal Ölçme / Değerlendirme ve Eğitim Merkezi
Bizi Arayın  Eğitmenlerimiz

Benzer İçerikler :

İş Hayatında Stresten Kurtulmanın Yolları

İş Hayatında Stresten Kurtulmanın Yolları İş yaparken yaşanan zaman baskısı, hata yapma korkusu, güvenliğin az olması stresi arttırıyor. Çalışma saatleri, ...

Koçvari Liderler

Koç denildiğinde akla ilk gelen güvenilir, sağlam ve kendinden emin bir duruştur; Koçvari Lider de yönetim becerilerini koçluk becerileriyle birlikte kullanan ...

Kadın Liderler

Günümüzde yapılan 360 Derece Değerlendirme ve Geribildirimlere göre kadınlar liderlik yetkinliklerinde çalışanları tarafından en az erkekler kadar yüksek bir ...

Tükenmişlik Sendromu

Epey oluyor, büyük bir şirketler grubunda çok başarılı bir geçmişe sahip olan, üst düzey yönetici bir danışanım, güven yitimi, panik atakları ve depresif...

İlginizi Çekebilir :

Daha Üretici mi Olmak İstiyorsunuz? Masanıza Bitki Alın

Ofis Bitkileri “Mikro-Toparlama” - Beynimize Gün Boyunca Yenilenme Şansı Sağlıyor Her günümüzü ofiste harcadıkça, pek az şey doğanın...

Geri Bildirimlerden Faydalanmak

Geribildirimleri dinlemek, esnek ve başarılı olmanızı sağlayarak kişisel bir strateji geliştirmenize yardımcı olur. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmek, ...

Yönetsel Duygusal Zeka: Duygusal Zekaya Kurumsal Bir Bakış

“Özellikle iş dünyasında; çalışanların iş tatmini, iş performansı ve kurumların başarısını inceleme süreciyle ilgili yapılmış araştırmalar, duygusal ...

İŞ YAŞAMINDA EQ EMOTIONAL QUOTIENT/DUYGUSAL ZEKÂ’NIN ÖNEMİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

“Artık şirketler de işe alımlarda ve terfi süreçlerinde duygusal zekâyı hesaba katarak çalışmalar yapıyor. Etrafındaki kişilerin isteklerini...