Kurumsal Gelişim Merkezi

Etkili Liderlik

Etkili Liderlik

“GÜÇLÜ OLAN DEĞİL FARKLILAŞAN YAŞAR, FARKLILAŞMAYAN YOK OLUR.”

Sosyal nitelikli varlıklar olarak grup halinde yaşamak ve bir gruba ait olmak insanoğlunun varlığını göstermeye başladığından beri en temel ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaçla birlikte oluşturdukları grupları yönetecek ve o grubu hedeflerine götürecek liderlere de gereksinim duyulmaktadır.

Belli bir amaç ve hedeflere yönelmiş bir grubu harekete geçirmek her insanda bulunmayan ayrı bir yetenek gerektirir. Bu  yeteneğe sahip kişiyi lider olarak tanımlayabiliriz.

Lider, tarihin her devrinde vardı, hiyerarşik bir doğası olan insanın gelecekte de liderlerden vazgeçmeyeceğini söylemek yanlış olmaz.  Sadece her dönem var olan liderlik anlayışı günün koşullarına göre değişmektedir.

Peki, tüm değişen durumları göz önüne aldığımızda bir liderden ne bekleriz? Ve “ etkili liderlik” nasıl olmalıdır?

“Güçlü olan değil farklılaşan yaşar, farklılaşmayan yok olur.” düşüncesinin en etkin olduğu günümüz koşullarında bir liderden, güç kullanmaktan ziyade, çalışanda anlam duygusu yaratması, ekibindeki her kişinin farklı özelliklerini bilerek hareket etmesi ve ekibi ile sürdürülebilir başarıya imza atması beklenir.

Bu yönetim anlayışı; kurumları günümüz rekabet koşullarına hazırlayıp iş sonuçlarında verimliliği artırarak kurum marka değerini geleceğe taşımayı sağlar.

Etkili liderlerin özellikleri incelendiğinde dört boyutun öne çıktığını görebiliriz:

  1. Farkındalık: Bütün etkin liderlerin farkındalıklarının yüksek olduğu tahmin edilir. Etkin lider kendi güçlü ve gelişim alanlarını bildiği gibi duygusunu yönetme konusunda da başarılıdır. Farkındalık liderin tutarlı, dürüst ve kararlı olmasını da sağlar. Ancak kendisini iyi bilen bir liderin başkalarını kolay yönetebileceği ve karar alma mekanizmasının sağlıklı olacağı bilinen bir gerçektir.

  2. Denge: Liderlik haklı çıkmak değil, doğru işlerin yapılmasını sağlamaktır. Dengeli bir lider olay ve durumlara çok yönlü bakabilecek yeterliliğe sahiptir. Gerçek liderler, her konuda bilgi sahibi olamayacaklarını ve her sorunun cevabının kendilerinde olmayacağını bilirler; başkalarının görüşlerinden yararlanmaya hazır oldukları için, kendi görüşlerini kolayca gözden geçirip, daha üstün bir fikri benimseyebilirler. Denge kavramını tam anlamıyla özümsemiş liderler, doğru işleri yapmaya odaklanırlar.

  3. Kendine Güven: Kendine güvenmek, hayatta başına ne gelirse gelsin, insanın kendi yoluna devam edeceğine ya da yeni yollar bulacağına olan inançtır. Kendine güvenmek, sadece kendi fikrini ifade etmekle sınırlı değildir. Kendine güvenen insanlar, düşündüklerini söylemekten çekinmezler. Bir konu tartışılırken, başkalarını memnun etmek için değil, düşündüklerini ifade etmek ve dinleyenlere kendi fikirlerini iletmek için konuşurlar. İfade ettikleri fikirleri –eğer daha iyi bir seçenek varsa- değiştirmekten çekinmezler.

  4. Vizyon Sahibi Olmak: Etkili lider geleceğe ait resmi canlandırabilir ve bu doğrultuda yeni gelişmeler önerir. Liderin işe dair yönetsel ve bütünsel bakış açısı yeni imkanlar yaratması sürdürülebilir ticari başarıyı sağlar. Bu ticari başarı için ekibini etkiler ve onları yönlendirir.

Sonuç olarak sürdürülebilir bir gelecek için etkili liderin çevikliğinden de bahsetmek gerekir. Liderin değişim ortamlarını en iyi şekilde yönetmesi beklenir. Değişen durumlara uyum sağlamanın dışında birlikte çalıştığı kişilerin de uyum göstermesini sağlamalıdır. Bunu başarabilmek için de bir liderin çevik olması gerekmektedir. Zihinsel olarak çevik olan bir liderin değişim  dönemlerine uyum sağlaması kurumu çok daha ileriye götürmesini ve verimli kılmasını sağlar.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

İş Yerinde Kavga ve Tartışma

Çalışanların işlerini kaybetmemesi için iş yeri düzen ve kurallarına uygun iş yeri barışını sağlayacak şekilde davranmaları son derece önemlidir. Bununla ...

Şirketler ve Çalışanlar İçin Performans Geliştirme

Performans geliştirme konusu yanlış anlaşılmaya açık bir konu. “Çalışanı nasıl daha çok çalıştırırız” gibi yorumlanabiliyor, o yüzden çalışanlar bu ...

ENDÜSTRİ 4,0’A HAZIR MIYIZ?

TDK “devrim” kelimesini, belirli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik olarak tanımlar. Bu açıklamada nitelikli kelimesini akılımızda ...

İş Doyumu

İş doyumu, bireyin yaptığı işi ne kadar çok sevdiği ve işine karşı memnuniyet durumuyla ilgilidir. İşin özellikleri ve iş görenin istekleri arasındaki uyumdur ...

İlginizi Çekebilir :

Pasif Agresiflere Karşı Sabırlı, Açık ve Net Olun

Öncelikle pasif-agresif davranış genel bir tutumsa, kolay değişmeyeceği bilinmeli. Çocukluktan gelen ve otomatik hale gelmiş bu davranış biçimi kişilerin ...

İş Yerinde Refah (Wellbeing at Work)

Wellbeing; “refah”, “sağlıklı ve mutlu hissetme durumu”, “bedensel, ruhsal, zihinsel denge ve huzur” demek. Ne çok şey ...

İş Gücünün Verimliliğine Dair Bir Not

İnsanı insan yapan nedir? Konuşabilme becerisi mi? Yoksa düşünebilmesi mi? Ya da topluluk olarak yaşamayı becerebilip, kentler kurması ve bu kentleri yakıp...

Farklı Kültürlerde Yaşamak ve Birlikte Çalışmak

Bir Kelime, Üç Anlam Kültür anlam bakımından belki de tarih boyunca gelmiş geçmiş en karmaşık birkaç kelimeden biridir. Çağdan çağa sürekli anlamı değişir. ...