İngilizce Testi

İngilizce Testi

DBE İngilizce Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer. 

Bireyin İngilizce bilgisinin dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama boyutlarında değerlendirildiği bir bilgi testidir. İşi gereği İngilizce kullanması gereken tüm pozisyonlar için, işe alma ve yerleştirme ile kariyer gelişiminde kullanılmaktadır.

DBE İngilizce testi soru sayısı farklı iki formdan oluşmaktadır. Test sonucunda elde edilen puan, pozisyona yönelik sektörel ve kurumsal normlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

İngilizce testi aşağıdaki beş seviyeyi ölçmektedir:

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

DBE, İngilizce testinin geliştirilmesi aşamasında konuyla ilgili profesyonellerle çalışılmakta ancak testin psikometrik araştırmaları DBE tarafından yapılmaktadır.

İngilizce testi 60 sorudan oluşmaktadır, uygulama süresi 45 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Genel Kültür Testi

DBE Genel Kültür Testi, bireyin çeşitli konulardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. İşe alma süreçlerinde bir karar ve eleme ...

Alan Bilgisi Testi

DBE Alan Bilgisi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer. Bireyin çeşitli teknik alanlardaki genel ve güncel ...

İngilizce Testi

DBE İngilizce Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna girer.  Bireyin İngilizce bilgisinin dilbilgisi, sözcük ...

Teknik Bilgi Testi

DBE Teknik Bilgi Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden bilgi testleri grubuna giren ve eğitilmiş bilişsel yetiyi ölçen bir ...